Försäkringen som hjälper kommuner vid nederbördsskador

22 juni 2016
Att översvämningar på grund av nederbörd kan bli dyra och svåra att hantera för kommuner finns det flera exempel på. Men Hallsbergs kommun hade tur i oturen. Tre veckor innan förra sommarens översvämningar tecknade kommunen den VA-försäkring som Söderberg & Partners tagit fram

Medeltemperaturen höjs, nederbörden blir kraftigare och översvämningarna fler. Förra sommaren drabbades Hallsberg av kraftiga översvämningar efter omfattande skyfall. Omkring 300 fastigheter vattenskadades och i närbelägna Kumla drabbades drygt 100 fastigheter.

Skadorna uppgår till mångmiljonbelopp och många fastigheter måste renoveras från grunden. Att vattenskador kan bli så omfattande beror dels på att vatten strömmar in utifrån, men också på att kraftiga vattenmassor översvämmar kommunens VA-nät (vatten och avlopp). Eftersom VA-nätet är kommunens ansvar kan skadeståndsanspråk riktas mot kommunen.

– Det handlar ofta om väldigt många anspråk som ska hanteras. Dessa summerar ofta till stora belopp som kan bli kännbara för många kommuner, säger Stefan Nybacka på Söderberg & Partners.

I kommunernas vanliga ansvarsförsäkring undantas skador som beror på nederbörd och snösmältning. Det innebär att kommunerna själva måste hantera och betala de skadeståndskrav som riktas mot dem från fastighetsägare och försäkringsbolag.

VA-försäkringen som täcker undantagen

Stefan Nybacka och hans kollegor har under många år arbetat med att ta fram en VA-försäkring som ska täcka undantagen i kommunernas vanliga ansvarsförsäkring. Det arbetet har gett resultat. I fjol lanserade Söderberg & Partners en ny VA-försäkring som många kommuner sedan dess har tecknat.

– Försäkringen erbjuder ett mycket bra skydd. Eftersom försäkringen gäller för nederbördsrelaterade skador så kompletterar den kommunernas vanliga ansvarsförsäkring, säger Stefan Nybacka.

Förutom fördelen att försäkringsbolaget betalar skadestånd om det skulle visa sig att skadorna är kommunens ansvar, finns det fler fördelar som spar både tid och pengar för kommunen. Försäkringsbolaget sköter exempelvis förhandlingar med dem som kräver skadestånd. Dessutom står försäkringsbolaget för kostnaderna för den tekniska utredningen.

I Hallsberg pågår den tekniska utredningen för fullt, men den kostnaden omfattas av Söderberg & Partners VA-försäkring.

Vad omfattar den nya försäkringslösningen?

Försäkringsbolaget åtar sig att:

  • utreda kommunens skadeståndsskyldighet (detta inkluderar även nödvändig teknisk utredning)

  • förhandla med de som kräver skadestånd

  • föra kommunens talan vid rättegång eller motsvarande

  • betala det skadestånd som kommunen är skyldig att erlägga