Försäkringsgaranti eller bankgaranti – vad är bäst för ditt byggprojekt?

26 apr. 2022
Enligt allmänna bestämmelser behöver byggentreprenörer vanligtvis lämna någon form av säkerhet till beställaren. Denna säkerhet ska gälla under projektets entreprenad- och garantitid och kan vara i form av en försäkring eller en bankgaranti. Vi reder ut skillnaden mellan dessa två och vad som är viktigt att tänka på när du väljer säkerhet till ditt byggprojekt.

Fullgörandeförsäkringar ger beställaren ekonomisk trygghet om något oväntat skulle inträffa som innebär att entreprenören, eller en underentreprenör, inte längre kan fullfölja sitt uppdrag. Det kan exempelvis handla om att en entreprenör går i konkurs eller att avtalet hävs enligt avtalets hävningsregler. Om så skulle vara fallet, kan fullgörandeförsäkringen täcka de kostnader som uppstår för att det ska vara möjligt att slutföra projektet.

Det finns flera skäl till att en fullgörandeförsäkring är ett bättre alternativ än en traditionell bankgaranti:

  • den ger ett bättre skydd till en lägre kostnad

  • försäkringslösningen ställer inte krav på motsäkerhet, vilket ofta bankerna gör

  • företagets kreditram blir inte belastad hos banken, vilket frigör rörelsekapital i ditt entreprenadbolag.

Hans Engqvist är en av dem som har sett fördelarna med en fullgörandeförsäkring. Han menar att den personliga kontakten som med sin rådgivare på Söderberg & Partners har varit till stor hjälp.

”Kontakten är viktig, då den har givit mig en bättre förståelse för hur försäkringarna fungerar och vad som behövs för mitt företag”, säger Hans Engqvist, VD på Hans Engqvist Bygg AB.

Det är viktigt att tänka på att försäkringsavtalet inte bara ska möta alla krav i de allmänna bestämmelserna för byggbranschen (AB eller ABT), utan även behöver anpassas efter beställarens krav och avtal. Omfattningen av den säkerhet som krävs kan variera och bör kontrolleras. I regel krävs det dock att försäkringsbeloppen uppgår till:

  • 10 % av kontraktssumman under entreprenadtiden

  • 5 % av kontraktssumman under garantitidens första två år (alternativt under fem år om det anges i kontraktshandlingarna).

”Söderberg & Partners har varit till stor hjälp när jag behöver extra granskning av anbudshandlingar och då framför allt gällande AF-delarna. Samarbetet har fungerat väldigt bra och det känns tryggt att veta att det finns hjälp att få, när jag behöver det”, menar Hans.

Fullgörandeförsäkring genom Söderberg & Partners

Vi på Söderberg & Partners kan hjälpa dig att granska kraven på säkerhet till beställaren och stötta dig även i kravställningen mot underentreprenörer. När du tecknar en fullgörandeförsäkring genom oss kan du vara säker på att den uppfyller alla krav för AB04 eller ABT06. Vi kontrollerar även dina mottagna försäkringsbrev från underentreprenörer och finns som stöd för er genom hela processen.

Vill du veta mer om hur du tecknar fullgörandeförsäkringar genom oss på Söderberg & Partners?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig!

Offert­förfrågan

Försäkringstagare

Valfritt

Försäkrad