Fullgörandeförsäkring eller bankgaranti – vad är bäst för ditt byggprojekt?

25 apr. 2024
Enligt allmänna bestämmelser behöver byggentreprenörer vanligtvis lämna någon form av säkerhet till beställaren, så kallade bankgarantier. Denna säkerhet ska gälla under projektets entreprenad- och garantitid och kan vara i form av en fullgörandeförsäkring (även kallad garantiförsäkring eller försäkringsgaranti) eller en bankgaranti. Vi reder ut skillnaden mellan dessa och vad som är viktigt att tänka på när du väljer säkerhet till ditt byggprojekt.

Vad är en bankgaranti?

En bankgaranti för entreprenad är en finansiell säkerhet som finns för att skydda byggherren mot ekonomisk förlust om entreprenören av någon anledning inte kan fullfölja sina åtaganden enligt avtal. En bankgaranti utfärdas av banker och liknar en försäkring.

Om entreprenören skulle misslyckas med att slutföra projektet, exempelvis på grund av konkurs, skyddar bankgarantier genom att minska de finansiella riskerna som är förknippade med byggprojekt.

Men det finns ett alternativ till bankgaranti som kan ge flera fördelar. Det kallas fullgörandeförsäkring eller garantiförsäkring.

Vad är en fullgörandeförsäkring?

En fullgörandeförsäkring, även kallad garantiförsäkring eller försäkringsgaranti, ger beställaren ekonomisk trygghet på samma sätt som en bankgaranti.

Om något oväntat skulle inträffa som innebär att entreprenören, eller en underentreprenör, inte längre kan fullfölja sitt uppdrag, skyddar en fullgörandeförsäkring mot de finansiella riskerna. Det kan exempelvis handla om att en entreprenör går i konkurs eller att avtalet hävs enligt avtalets hävningsregler. Om så skulle vara fallet, kan en fullgörandeförsäkring täcka de omkostnader som uppstår för att det ska vara möjligt att slutföra projektet.

Är en fullgörandeförsäkring för entreprenad bättre än en bankgaranti?

En fullgörandeförsäkring eller garantiförsäkring fyller samma funktion som en bankgaranti för entreprenadbolag i byggprojekt. Men det finns några skillnader som gör en fullgörandeförsäkring till ett bättre alternativ än en traditionell bankgaranti:

  • En fullgörandeförsäkring ger ett bättre skydd till en lägre kostnad i jämförelse med bankgaranti
  • försäkringslösningen ställer inte krav på motsäkerhet på samma sätt som bankerna ofta gör
  • företagets kreditram blir inte belastad hos banken, vilket frigör rörelsekapital i ditt entreprenadbolag.

Hans Engqvist är en av dem som har sett fördelarna med en fullgörandeförsäkring. Han menar att den personliga kontakten som med sin rådgivare på Söderberg & Partners har varit till stor hjälp.

”Kontakten är viktig, då den har givit mig en bättre förståelse för hur försäkringarna fungerar och vad som behövs för mitt företag”, säger Hans Engqvist, VD på Hans Engqvist Bygg AB.

Garantiförsäkringen ska uppfylla mer än kraven för AB04 eller ABT06

Det är viktigt att tänka på att försäkringsavtalet för försäkringsgarantin inte bara ska möta alla krav i de allmänna bestämmelserna för byggbranschen (AB eller ABT), utan även behöver anpassas efter beställarens krav och avtal. Omfattningen av den säkerhet som krävs kan variera och bör kontrolleras. I regel krävs det dock att försäkringsbeloppen uppgår till:

  • tio procent av kontraktssumman under entreprenadtiden
  • fem procent av kontraktssumman under garantitidens första två år (alternativt under fem år om det anges i kontraktshandlingarna).    

”Söderberg & Partners har varit till stor hjälp när jag behöver extra granskning av anbudshandlingar och då framför allt gällande AF-delarna. Samarbetet har fungerat väldigt bra och det känns tryggt att veta att det finns hjälp att få, när jag behöver det”, menar Hans.

Vad är AB04 och ABT06?

Byggbranschen själva har varit med och tagit fram allmänna bestämmelser som ska gälla i entreprenadsammanhang, eftersom det inte finns någon speciell lagstiftning som reglerar just entreprenader och entreprenadarbeten. AB04 och ABT06 är exempel på sådana bestämmelser och är väl etablerade inom byggbranschen.  

  • AB04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad. Med andra ord då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande.  
  • ABT06 för totalentreprenader är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som utförs på totalentreprenad. Med andra ord då entreprenören svarar för projektering och utförande.

Både AB04 och ABT06 kan beställas från Svensk Byggtjänst.

Vad kostar en bankgaranti i jämförelse med en fullgörandeförsäkring?

Kostnaden för en fullgörandeförsäkring ligger på cirka en procent av kontraktssumman.

Så vad kostar en bankgaranti i jämförelse? Du får räkna med en högre kostnad för en bankgaranti. Ofta betalar du cirka 2-3 procent i ränta. Med en bankgaranti belastas dessutom företagets kreditram, vilket binder rörelsekapital i ditt bolag. Om projektet pågår under lång tid innebär det att kapitalet är låst under lång tid, även under projektets garantitid.

Fullgörandeförsäkring genom Söderberg & Partners

Vi på Söderberg & Partners kan hjälpa dig att granska kraven på säkerhet till beställaren och stöttar dig även i kravställningen mot underentreprenörer. När du tecknar en fullgörandeförsäkring genom oss kan du vara säker på att den uppfyller alla krav för AB04 eller ABT06 gällande säkerhet under entreprenadtid och garantitid.

Vi kontrollerar även dina mottagna försäkringsbrev från underentreprenörer och finns som stöd för er genom hela processen.

Vill du veta mer om hur du tecknar fullgörandeförsäkring?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig!

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.