Hur skyddar du dig mot ökade cyberrisker?

Inom vår satsning Söderberg & Partners Specialty finns Team Cyberly. Ett team som arbetar med att hjälpa företag att skydda sig mot cyberrisker. Teamet har dessutom kompetens inom så kallade ”Financial Lines”-risker, och då i synnerhet professionsansvar. En kombination av kompetens som är viktig, eftersom professionsansvar ofta är nära sammankopplat med cyberhot. Det innebär att Team Cyberly har det som krävs för att hjälpa kunder med ett specialanpassat försäkringsskydd som ser till den totala hotbilden.

Skydd mot cyberbrott – och sammanlänkade risker

Cyberly är ett specialistteam som har den kompetens som krävs för att hjälpa även stora och mer komplexa kunder. Med anledning av att professionsansvar och cyberhot ofta är nära sammanlänkade, erbjuder en del försäkringsbolag därför enbart skydd mot cyberhot i kombination med professionsansvar.

Varför behövs specialistskydd mot cyberrisker?

Antalet hacker-attacker fortsätter att öka mycket snabbt. Det är ett område där spelplanen ständigt förändras. Det är därför viktigt att försäkringsskyddet hela tiden anpassas och uppdateras i takt med riskbilden.

”Det är svårt att som enskild person hantera alla försäkringsformer för kunder som växer. Cyberrisker kan vara en utmaning att hantera om du inte gör det på heltid. Därför är det viktigt för oss att vi kan erbjuda specialisthjälp till kunder som behöver det”, säger Ronnie Wallén, försäkringsrådgivare på Söderberg & Partners.

I tider med ökade cyberbrott blir det svårare att teckna ett bra skydd till en rimlig premie. Både självrisker och premier höjs nu kraftigt på försäkringsmarknaden. Dessutom begränsas ofta försäkringsbeloppen.

”Att upphandla ett bra skydd mot cyberrisker kräver såväl kunskap som tid. Därför ger vi varje kund den tid som lösningen kräver. Med anledning av områdets komplexitet, behöver försäkringsunderlaget vara väl genomarbetat innan det lämnas över till försäkringsbolagen. För större och mer komplexa kunder behöver vi ofta bygga ”torn” med många försäkringsbolag involverade för att få ihop höga försäkringsbelopp och för att kunna ge ett heltäckande skydd. Därför är vår satsning både viktig och nödvändig”, säger Ronnie och tillägger:

”Antalet cyberattacker förväntas fortsätta att öka i snabb takt. Att få till ett starkt skydd är därför en högt prioriterad fråga för våra kunder – och då självklart även för oss.”

Arbetar hårt för att få fler kunder försäkringsbara

En annan utmaning för Team Cyberly är att få kunderna försäkringsbara. Idag är det nämligen många kunder som inte uppfyller försäkringsbolagens hårda krav på IT-säkerhet. Något som teamet vill ändra på.

”Målsättningen är att kunna bistå för att göra våra kunder försäkringsbara – det är en utmaning idag för många av våra kunder att ens få köpa försäkringar mot cyberhot. Vi jobbar aktivt för att hitta flera bra försäkringsgivare och ser över möjligheten att bredda utbudet”, avslutar Ronnie.  

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.