Kriminalitetsförsäkring – så skyddar du företaget mot brottslighet

I en värld där affärsrelationer stäcker sig långt över landsgränserna, blir det viktigare att skydda företaget mot olika former av brottslighet. Det blir allt vanligare att uppdragsgivare kräver att deras leverantörer tecknar en kriminalitetsförsäkring. Men ger den standardiserade kriminalitetsförsäkringen ett tillräckligt bra skydd, eller finns det bättre alternativ? Vi reder ut begreppen och ger dig några tips på hur du bäst försäkrar företaget mot brottslighet.

Allt fler kräver en kriminalitetsförsäkring som skydd i affärsrelationer

Vi kan se att det har blivit vanligare att våra kunder behöver ha en särskild försäkring mot brott (kriminalitetsförsäkring), utöver de vanliga ansvarsförsäkringarna. Behovet är speciellt tydligt bland företag som jobbar på uppdrag av bolag i bland annat USA, Storbritannien och Tyskland. Det är alltid reglerat i avtalet mellan uppdragsgivaren och leverantören, där det ibland även framgår vilken typ av brott som leverantören ska försäkra sig mot. Många ställer sig då frågan: skyddar en standardiserad kriminalitetsförsäkring mot de risker som avtalen kräver skydd mot?

”Oavsett hur avtalet med uppdragsgivaren är skrivet, anges oftast ett krav för att uppdragsgivaren ska få ersättning om någon medarbetare i ditt företag skulle stjäla eller begå något brott som skadar uppdragsgivaren. I den här situationen finns alltså en tydlig risk som ditt företag behöver teckna ett skydd mot. Då är det viktigt att du säkerställer att företaget är rätt försäkrat”, säger Sebastian Hakers, specialist inom kriminalitetsförsäkring på Söderberg & Partners Specialty.  

På Söderberg & Partners Specialty har vi samlat den expertkompetens som krävs för att hjälpa dig att skapa mer komplexa försäkringslösningar. Kriminalitetsförsäkring är ett sådant exempel, vilken anpassas efter dina kunders krav och företagets unika riskprofil. 

Vad ingår i en standardiserad kriminalitetsförsäkring?

En kriminalitetsförsäkring handlar i grunden om att skydda företagets egna tillgångar. Den är alltså till för att skydda ditt företag om en anställd eller någon utifrån skulle begå brott som leder till en ekonomisk förlust för företaget. Att försäkra ditt företags egna tillgångar är relativt enkelt – men att försäkra företaget mot brott som påverkar en tredje part, som exempelvis din uppdragsgivare, är betydligt mer komplext.

Termen "direkta ekonomiska förluster", som inte brukar förklaras utförligt i försäkringsvillkoren, innebär att skyddet gäller för bolagets egna tillgångar och materiell egendom. Det innebär att en standardiserad kriminalitetsförsäkring vanligen inte ger ersättning om en anställd i ditt företag, genom brottsligt handlande, skulle orsaka en uppdragsgivare skador.  

Det är därför bra att ta hjälp av en försäkringsrådgivare med specialistkompetens som kan hjälpa dig att skräddarsy din kriminalitetsförsäkring och på så sätt undvika fallgropar i försäkringsvillkoren.

Olika kriminalitetsförsäkringar ger olika skydd

Äldre kriminalitetsförsäkringar (även kallade brottsförsäkringar eller förmögenhetsbrottförsäkringar) gav inget skydd mot skador som påverkade tredje part, som till exempel en uppdragsgivare. Det var endast om uppdragsgivaren hade stora tillgångar eller förvarade mycket kontanter, som händelsen eventuellt omfattades.  

Nu för tiden går det att få det här skyddet, men du måste efterfråga det och se till att det anpassas efter de behov som ni har. Dessutom behöver du gå igenom villkoren noga för att säkerställa att det inte finns några begränsningar kring exempelvis geografisk plats eller handlingar som utförs av uppdragsgivarens egna medarbetare. Detta är något som din försäkringsförmedlare och rådgivare kan hjälpa dig att säkerställa. 

”Du kan även få det efterfrågade extraskyddet genom att lägga in det som en extra del i företagets ansvarsförsäkring. Det kan ge ett bättre och mer kostnadseffektivt skydd mot just anställdas brott hos tredje man, som kan vara din uppdragsgivare. Tillägget bygger då en bro mellan din ansvarsförsäkring och den mer standardiserade kriminalitetsförsäkring som i sin grund är utformad för att täcka så kallade direkta ekonomiska förluster och inte ditt juridiska ansvar”, säger Sebastian.

3 tips – så får du rätt försäkringsskydd mot brottslighet

Sebastian har listat 3 tips på vad du bör tänka på för att ge ditt företag och din uppdragsgivare ett bra skydd mot brottlighet.

  1. Förstå dina och uppdragsgivarens behov. Skyddet ska alltid anpassas efter din unika riskprofil. I detta fall är det även viktigt att du förstår vad din uppdragsgivare kräver för skydd i uppdragsavtalet. Handlar det om skydd mot stölder när de ger tillgång till sina lokaler eller vid köp av produkter, så som en mjukvara? Eller är syftet att det ska skydda mot stora förluster och säkerställa att ditt företag kan fortsätta sin verksamhet om ni skulle drabbas av interna brott?
  2. Anpassa försäkringen. Kanske är det bäst för tillfället att risken läggs i en utökning i ansvarsförsäkringen? Eller är en mer omfattande kriminalitetsförsäkring nödvändig?
  3. Ta hjälp av en specialist inom kriminalitetsförsäkring. För att säkerställa att du får rätt försäkringsskydd som skyddar dig om en anställd begår brott mot dig som arbetsgivare eller mot din uppdragsgivare, är det bra att ta hjälp av en erfaren rådgivare. För komplexa försäkringslösningar krävs specialistkunskap för att skapa ett tryggt försäkringsskydd.

Behöver du hjälp att försäkra företaget mot brottslighet?

Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig. Vi kan hjälpa dig att skapa ett försäkringsskydd som inte bara uppfyller din uppdragsgivares förväntningar, utan också ger dig den trygghet som du behöver för att driva ditt företag framåt. 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.