Minska kostnaderna – jämför dina privata försäkringar

När inflationen känns i plånboken, är det många som sparar in på det som tidigare satte guldkant på tillvaron. Det är lätt att missa att det kan finnas stora pengar att spara, genom att se över dina gamla avtal. Om du inte har jämfört dina privata försäkringar nyligen, är det en bra tid att göra det nu. Vi reder ut hur du jämför på ett effektivt sätt och säkerställer att du får rätt skydd till rätt pris.

Många sitter kvar med dyra privata försäkringar

Försäkringsbolag och villkor kan vara svåra att jämföra om du inte är insatt. Det gör att många fastnar i gamla dyra avtal, i stället för att se över mer förmånliga alternativ.

”Jag träffar många som sitter kvar i gamla avtal med onödigt dyra försäkringar. De drar sig för att se över sitt försäkringsskydd, för att det känns för svårt att analysera marknadens olika lösningar. Försäkringsbolag som inte blir konkurrensutsatta, har ingen anledning att justera kundens priser. Därför är det viktigt att du inte låter gamla avtal bara rulla på, utan att du jämför dina privata försäkringar för exempelvis din villa, bil och MC med jämna mellanrum. Något som blir ännu viktigare i besparingstider”, säger Alice Sandström, rådgivare på Söderberg & Partners Privatförsäkring.

I slutet av 2022, startades Söderberg & Partners Privatförsäkring med visionen att kunna erbjuda privatpersoner riktigt bra försäkringar för sin villa, bil, stuga, skoter och motorcykel (MC). Idag har Söderberg & Partners Privatförsäkring breddat sitt erbjudande till att även innefatta personförsäkringar, så som sjuk-, olycksfall-, liv- och barnförsäkring.

Under det senaste året har fler än 8000 hem och 15 000 fordon försäkrats hos Söderberg & Partners Privatförsäkring. Majoriteten av dessa kunder har även fått en kraftigt sänkt premie. 

”De flesta kunder som har bytt till Söderberg & Partners Privatförsäkring har gjort en besparing på upp emot 15 procent, i jämförelse med sin tidigare försäkringspremie”, menar Alice.

Dyrt att vara felförsäkrad

En försäkring som inte ger ett tillräckligt bra skydd, är inte mycket värd. Då spelar det ingen roll om premien är låg. När du ska se över dina försäkringar är det därför viktigt att du tar hänsyn till både villkor och pris. 

Börja med att sätta dig in i hur din nuvarande försäkring fungerar och vad du har för försäkringsbehov idag. Tänk på att ditt försäkringsskydd ska utgå från din unika situation och de risker som du och din familj står inför. Du kanske behöver en försäkring för din villa, bil, skoter eller MC. Dessutom kan du och din familj behöva en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Alla försäkringar har sina unika villkor och undantag som du behöver ta ställning till.

”När du jämför dina försäkringar är det viktigt att du tar hänsyn till villkoren – minst lika mycket som till priset. Det kan bli dyrt att stå felförsäkrad, speciellt i tider då marginalerna krymper. Men vi vet att många tycker att det är svårt att analysera villkor och hitta alla undantag. Som kund till Söderberg & Partners Privatförsäkring ingår därför rådgivning där du får hjälp att se över ditt försäkringsbehov löpande”, säger Alice. 

Alice menar även att det är viktigt att inte låta det gå för lång tid mellan försäkringsgenomgångarna. Se därför över försäkringsskyddet med jämna mellanrum och säkerställ att skyddet är anpassat efter din aktuella livssituation. 

3 tips när du ska jämföra dina privata försäkringar

Alice har hjälpt många kunder att jämföra försäkringar. Nedan har hon listat 3 saker som du bör tänka på för att lyckas med din jämförelse.  

  1. Säkerställ att du inte blir under- eller överförsäkrad. Specificera vilka risker du vill skydda dig och din familj mot och vad du behöver försäkra. Granska villkoren noga och titta extra nog på de undantag som gäller för de olika försäkringarna. Det finns ingen anledning att betala för mer skydd än du behöver.
  2. Jämför premier, självrisker och ersättningsnivåer. Kom ihåg att det billigaste alternativet kan vara det dyraste om olyckan skulle vara framme. Försök därför hitta en balans mellan priset och försäkringens omfattning. Vilken självrisk gäller för varje försäkring? Tänk även på att ersättningsnivåerna kan skilja sig kraftigt mellan olika försäkringsgivare. Fundera över vad du skulle behöva för ersättning för att kunna hantera en skada. Det hjälper dig att hitta rätt nivå. Se även över vad du kan tjäna på att samla flera försäkringar i samma bolag. 
  3. Utvärdera försäkringsbolagets rykte och kundservice. Läs på om företaget och fråga vänner om deras erfarenheter. Om olyckan skulle vara framme ska du inte behöva fastna i långa telefonköer. Välj ett bolag som är kända för sin snabba support och smidiga skadereglering. På Söderberg & Partners är vi övertygade om att vårt höga kundnöjdhetsbetyg går hand i hand med att vi satsar på personlig, snabb och engagerad support.

Vill du jämföra dina privata försäkringar?

Kontakta oss via formuläret nedan, så kan vi hjälpa dig att se över din riskprofil och ditt privata försäkringsskydd.  Vi hjälper dig att jämföra den lösning som du har idag – och ser över vad du kan spara på att byta försäkring.

Kontakta oss