Täcker din företagsförsäkring en översvämning?

10 aug. 2023
Stormen Hans har slagit till mot Sverige och har resulterat i förödande översvämningar landet över. De materiella skadorna på egendom kan vid en översvämning bli omfattande, både på fastigheter och annan egendom. Med anledning av rådande klimatförändringar och de ökade risker för extremväder som de medför, finns det skäl för att sätta försäkringsskyddet för översvämningar i fokus. För att du ska vara väl förberedd inför nästa storm, har vi sammanställt information om vad du ska tänka på för att vara rätt försäkrad.

Skyddet mot översvämning kan variera kraftigt

Om ditt företag äger fastigheter, kan en fastighetsförsäkring ge dig ersättning för skador på byggnaden som har skett till följd av en översvämning. De allra flesta fastighetsförsäkringar ersätter skador efter översvämning till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö/vattendrag eller att vatten har strömmat från markytan, in i en byggnad alternativt från ett avlopp. Men det finns ett fåtal undantag. 

En del fastighetsförsäkringar har en beloppsbegränsning för varje försäkringsställe med skador till följd av översvämningar. Beloppsbegränsningen kan variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag och kan handla om allt från 10 basbelopp (motsvarande 525 000 kronor år 2023) och upp till 5 000 000 kronor, beroende på vilket försäkringsbolag som du är försäkrad hos. 

Vilket skydd ger egendomsförsäkringen vid översvämning?

Om egendom i byggnaden har skadats till följd av översvämning som har orsakats av det som anges ovan, kan skadan ersättas av en egendomsförsäkring. Denna försäkring ingår i en kombinerad företagsförsäkring. Den högsta ersättningen kan dock variera, varför det kan vara bra att ta reda på vilken ersättning som gäller för just din försäkring vid översvämning. Huruvida egendomsförsäkringen omfattar skada på båthus, växthus, plasthall, samt egendom i nämnda byggnader, varierar mellan olika försäkringar.

Driftstopp kan bli en kostsam historia

Om en översvämning orsakar egendomsskada kan detta i sin tur orsaka ett driftstopp i verksamheten, vilket kan bli väldigt kostsamt. Med en avbrottsförsäkring, som även den ingår i en kombinerad företagsförsäkring, ersätts även avbrott till följd av egendomsskada. 

En del försäkringsbolag har en sammanlagd ersättningsbegränsning för egendoms- och avbrottsskador på grund av översvämning, vilken kan variera mellan 1 000 000 kronor och 350 basbelopp (motsvarande 18 350 000 kronor år 2023). 

Om en översvämning skulle drabba en kund eller leverantör i Norden och detta skulle leda till ett avbrott i deras verksamhet, så täcker avbrottsförsäkringen även detta. Standardersättningen är då mellan 500 000 kronor – 1 000 000 kronor. Detsamma gäller om en översvämning leder till ett oförutsett avbrott i tillförseln av el, värme, gas eller vatten till den egna verksamheten. Ersättningsnivån för ett sådant oförutsett avbrott ligger i regel högre än för kund- och leverantörsavbrott men det är olika beroende på försäkringsbolag.

I en del fall tillkommer även en särskild självrisk eller karenstid när det kommer till så kallade naturskador och översvämningar. Det kan därför vara bra att ta reda på mer exakt vad som gäller för din försäkring.

Tips – så minskar du risken för skador vid översvämning

Det finns några saker som du kan göra i förebyggande syfte för att minska risken för skador i händelse av översvämning. Detta kan du göra innan olyckan är framme:

Se över din verksamhets försäkringsskydd. Har du det skydd som du behöver eller bör du justera det?

  • Gå igenom alla källarfönster och se till att de är täta. 

  • Undvik att förvara värdefull egendom på källarnivå. 

  • Kontrollera och rengör golvbrunnar, avlopp och stuprör.

Om olyckan redan är framme, finns det några saker som du bör göra direkt:

  • Flytta fuktkänsliga föremål från alla områden där det kan tränga in vatten. 

  • Stäng av elen.

  • Pumpa ut vatten om möjligt.

  • Ta bilder på översvämningen och den egendom som redan har blivit skadad. 

  • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. 

 

Vill du ha hjälp att se över ditt företags försäkringsskydd mot översvämningar?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.