Söderberg & Partners projekt i Syrien

22 okt. 2015
Söderberg & Partners har beslutat att gå in med 4 miljoner kronor i ett projekt för att syriska barn ska få fortsätta gå i skola. Vi kan och ska göra skillnad, och vi hoppas få göra det tillsammans med er.

Vi befinner oss i en av vår tids allra värsta flyktingkatastrofer. Kriget i Syrien är inne på sitt femte år och i dagsläget har över 4 miljoner flytt Syrien samtidigt som över 7 miljoner människor är på flykt inne i landet. Av dessa är 5,6 miljoner barn, barn som lever i en extremt utsatt situation. Hela deras tillvaro har raserat och vardagens villkor är satta ur spel.

Skolsystemet har i den här situationen en större betydelse än att utbilda. Med ett icke fungerande skolsystem riskerar barnen att hamna i arbete eller rekryteras av väpnade grupper.

Tillsammans med barnrättsorganisationen Rädda Barnen ingår Söderberg & Partners i ett projekt där målet är att syriska barn ska få fortsätta gå i skolan. Detta innebär på kort sikt att syriska barn i belägrade områden får vistas i en trygg miljö.  De får också hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser med hjälp av vuxna. På lång sikt stöder Söderberg & Partners ett framväxande av ett syriskt civilsamhälle som när striderna en dag upphör, kan vara med och bygga ett nytt demokratiskt Syrien.

En donation om 4 miljoner kronor från Söderberg & Partners kommer det närmaste året att hjälpa ca 4 500 barn med deras skolgång och når på så sätt även ca 9 000 föräldrar. Men vi på Söderberg & Partners vet att vi kan göra mer än så. Vi vill därför utmana er, våra kunder, att göra en insats ni också. Tillsammans kan vi göra ännu större skillnad.

Nedan hittar ni kontonumret till Söderberg & Partners projekt i Syrien. Bidra med en donation och var med och påverka barnens situation i Syrien. Pengarna går oavkortat till att hjälpa syriska barn till fortsatt trygghet och skolgång.