Dina viktigaste siffror 2016

12 apr. 2016
Här följer några viktiga siffror att hålla reda på under 2016.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsskadeavgift 0, 30 %

Allmän löneavgift 9, 65 %

Arbetsmarknadsavgift 2, 64 %

Efterlevandepension 1, 17 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 85 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

Undantag

Födda 1938-1950 16, 36 %

Födda 1991 el. senare 23, 69 %

t.o.m 2016-05.31 sen

Födda 1991 el. senare 31, 42 %

 

Egenavgifter

Allmän löneavgift 9, 65 %

Arbetsmarknadsavgift 0,10 %

Arbetsskadeavgift 0, 30 %

Efterlevandepension 1, 17 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 94 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

Undantag

Födda 1938-1950 16, 35 %

Födda 1991 el. senare 23, 69 %

t.o.m 2016-05-31 sen

Födda 1991 el. senare 28, 97 %

Schablonavdrag egenavgifter

Födda 1991 21 %

Födda 1938-1950 15 %

Födda 1937 el. tidigare 6 %

Passiv näringsverksamhet 20 %

Bilersättning (även kallat skattefri milersättning)

Egen bil 18, 50 kronor per mil

Förmånsbil: Diesel 6, 50 kronor per mil, övriga drivmedel 9,50 kronor/mil

Gåvor till anställda (skattefria)

Julgåva 450 kronor inklusive moms

Jubileumsgåva 1 350 kronor inklusive moms

Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

Kostförmån

All kost som obligatoriskt ingår i priset för resa eller boende är skattefri

Frukost 44 kronor per dag

Lunch eller middag 88 kronor per dag

Vid minst tre måltider 220 kronor per dag

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppen bestäms av regeringen och påverkar t.ex. beräkningar av skattefria traktamenten och förmåner, avdragsgränser och brytpunkter för beskattning.

Prisbasbeloppet inkomstår 2016 är 44 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2016 är 45 200 kr

Representation

Extern representation

Lunch, middag, supé 90 kronor exklusive moms

Frukost 60 kronor exklusive moms

Aktivitet 180 kronor exklusive moms

Intern representation

Lunch, middag, supé 90 kronor exklusive moms

Frukost 60 kronor exklusive moms

Hyra underhållning etc. 180 kronor exklusive moms

Aktivitet 180 kronor exklusive moms

Reseavdrag

Vid resor till och från arbetet samt resor med egen bil i tjänsten får avdrag göras med 18,50 kr per mil. Resor till och från arbetsplats får dras av med högst 10 000 kr.

Ägs bilen av företaget kan avdrag göras med 9, 50 kr per mil (6, 50 kr per mil för dieselbilar).

Traktamente inom landet

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Halv dag 110 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Hel dag 220 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Efter tre månader 154 kronor

Nattschablon 110 kronor

Endast resa med övernattning är avdragsgiltig

 

Källa: Skatteverket.se