En molntjänst med stor efterfrågan

16 feb. 2015
När Söderberg & Partners Payroll startade upp som affärsområde så var ambitionen att ta fasta på den kritik som löneoutsourcing historiskt präglats av. Att kunna erbjuda en modern tjänst som kunderna upplever som användarvänlig, interaktiv och intuitiv. Och att alltjämt fokusera på slutanvändaren av tjänsten.

Payroll är en molntjänst vilket i stor utsträckning är vad som efterfrågas av kund i dagsläget, då dessa skapar mindre tekniska problem och skapar högre tillgänglighet. Med ett modernt och kraftfullt webbaserat gränssnitt för medarbetare, chefer och beslutsfattare slår tjänsten sig in på marknaden. Grundfilosofi har alltid varit snabbt, enkelt och korrekt. Vi tycker att medarbetare ska lägga sin tid på bättre saker än komplex tidrappotering och omständliga reseräkningar.

Stort fokus läggs på att tjänsten skall vara användarvänlig för slutanvändaren, detta genom att hjälpa till med att skicka ut automatiska påminnelser för tidrapportering, avvikelser och attestering. Att enkelt komma åt den information jag behöver just nu. Den information jag som användare kommer åt är sedermera anpassad efter min befattning, roll eller befogenhet jag har på bolaget.

Söderberg & Partners Payroll har valt att förenkla villkoren för kund genom transparanta villkor och kostnader. Ett tydligt och överskådligt avtal som inte binder upp kund över fler års tid. Och har därtill valt att inte tillämpa ett SLA (Service-level agreement) på toppen av själva avtalet, av den enkla anledningen att det förenklar för kund. För att få en tydlig bild av kostnaden, betalar kunden ett fast pris per lönespecifikation. Vår strävan är hela tiden att minimera den rörliga kostnaden, utöver kostnaden för lönespecifikation, därför ingår allt i den offert kunden får. Allt för att underlätta för kund.

Eftersom systemet är helt egenutvecklat behöver vi inte vända oss till underleverantörer för ändringar i systemet – något som både är tidskrävande och kostsamt. Detta bidrar till en större flexibilitet att anpassa tjänsten utefter kundens specifika mål. Söderberg & Partners Payroll fungerar som ett fristående affärsområde men är även väl integrerat med övriga affärsområden.

Läs mer om lönehantering via Payroll här

Kontakta oss

Vill du veta mer om Payroll och hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss genom att ringa 0770-11 00 55 alternativt maila payroll@soderbergpartners.se