Löneväxling – bli en attraktivare arbetsgivare

25 nov. 2015
Behovet av eget pensionssparande blir allt viktigare eftersom nivån på de allmänna pensionerna sjunker. Samtidigt har avdragsrätten på privat pensionssparande sänkts till 1 800 kronor i år för att troligen försvinna helt nästa år. Detta har bidragit till att det har blivit mer fokus på pensionsfrågan och vikten av att se över sin pension.

Det berättar Peter Eriksson, Affärspecialist på Pension & Försäkring inom SEB. Löneväxling innebär att den anställde erbjuds att växla en del av sin bruttolön till ett pensionssparande istället för att ta ut allt som lön. Med andra ord så beskattas inte det löneväxlade beloppet när inbetalningen sker utan pengar inkomstbeskattas först när pensionen betalas ut.

– För många blir inkomstskatten lägre vid pension och det kan då innebära en extra skattefördel. Pengarna som växlas sätts in i en tjänstepensionsförsäkring och det är du som arbetsgivare som måste godkänna att de anställda får löneväxla, berättar Peter Eriksson.

Kostnadsneutralt för arbetsgivaren

För dig som arbetsgivare behöver inte löneväxling kosta något extra. Peter Eriksson berättar att lönebikostnaden på pensionspremien är lägre än den på lön.

– Du som arbetsgivare kan låta den anställda få denna skatteskillnad och skjuta till 5,8 procent på det belopp som den anställde växlar, säger Peter Eriksson.

Premien för löneväxling är dessutom avdragsgill för dig som arbetsgivare enligt de avdragsregler som gäller. Löneväxling som anställningsförmån kan vara ett effektivt sätt att behålla kompetensen i företaget.

Vem kan löneväxla?

– Löneväxling passar dem som idag har en månadslön på 40 000 kronor eller mer, efter växling. Om man har en lägre månadslön rekommenderar vi inte löneväxling, eftersom socialförsäkringsförmåner, den statliga pensionen och sjukpenningen kan påverkas, säger Peter Eriksson.

Löneväxla med SEB

SEBs breda fonderbjudande med utvalda fonder ger möjlighet till placeringar med bra riskspridning och god avkastningspotential. Fondutbudet rankas högt av externa aktörer och i utbudet ingår flera prisbelönta fonder.

– Ansvarsfulla investeringar är viktigt för oss och att kunna erbjuda hållbarhetsfonder ser vi som en naturlig del i vårt totalerbjudande, säger Peter Eriksson.

Utvecklingen på det löneväxlade beloppet är enkelt att följa, antingen via SEBs app eller Internetbanken. Under första delen av 2016 kommer SEB även kunna erbjuda sparformen traditionell försäkring för hela alternativt delar av det löneväxlade beloppet.

Löneväxling för ITP

Många företag har sett problem i att erbjuda löneväxling till anställda som omfattas av ITP 1. För det här problemet har SEB särskilt anpassade lösningar som omhändertar viktiga tillägg vid långvarig sjukdom.


  
Denna artikel är framtagen av våra leverantörer och ska inte tolkas som Söderberg & Partners åsikter eller ställningstaganden. Vill du ha mer information kring produkterna kontakta din personliga rådgivare.