Löneväxling – ett förmånligt sätt att förstärka pensionen

25 aug. 2016
Allt fler väljer att löneväxla för att stärka sin egen pension. För arbetsgivaren behöver inte löneväxling kosta något extra. Här tipsar Peter Eriksson, Affärsspecialist på Pension & Försäkring inom SEB, om vad man ska tänka på.

– Behovet av eget pensionssparande blir allt viktigare eftersom nivån på de allmänna pensionerna sjunker. Samtidigt har avdragsrätten på privat pensionssparande sänkts till 1 800 kronor i år för att troligen försvinna helt nästa år. Detta har bidragit till att det har blivit mer fokus på pensionsfrågan och vikten av att se över sin pension, säger Peter Eriksson, Affärsspecialist på Pension & Försäkring inom SEB.

Av den anledningen har nu löneväxling blivit en eftertraktad anställningsförmån där du som arbetsgivare har möjligheten att erbjuda dina anställda att förstärka sin pension på ett förmånligt sätt. Löneväxling är en förmån som inte behöver kosta dig som arbetsgivare något extra, enligt Peter Eriksson.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att den anställde erbjuds att växla en del av sin bruttolön till ett pensionssparande istället för att ta ut allt som lön. Med andra ord så beskattas inte det löneväxlade beloppet när inbetalningen sker utan pengar inkomstbeskattas först när pensionen betalas ut.

– För många blir inkomstskatten lägre vid pension och det kan då innebära en extra skattefördel. Pengarna som växlas sätts in i en tjänstepensionsförsäkring och det är du som arbetsgivare som måste godkänna att de anställda får löneväxla, säger Peter Eriksson.

Kostnadsneutralt för arbetsgivaren

För dig som arbetsgivare behöver inte löneväxling kosta något extra. Faktum är att lönebikostnaden på pensionspremien är lägre än den på lön. Ofta låter arbetsgivaren den anställda få denna skatteskillnad och skjuter till 5,8 procent på det belopp som den anställde växlar. Löneväxling som anställningsförmån kan vara ett effektivt sätt att behålla kompetensen i företaget, enligt Peter Eriksson.

Löneväxling passar dem som idag har en månadslön på 40 000 kronor eller mer, efter växling.

– Om man har en lägre månadslön rekommenderar vi inte löneväxling, eftersom socialförsäkringsförmåner, den statliga pensionen och sjukpenningen kan påverkas, säger Peter Eriksson.

Löneväxling för ITP

Många företag har sett problem i att erbjuda löneväxling till anställda som omfattas av ITP 1. För det här problemet har SEB särskilt anpassade lösningar som omhändertar viktiga tillägg vid långvarig sjukdom. Du som vill veta mer, prata med din försäkringsförmedlare.

Här följer några exempel:

Uppställningen visar nettovärdet av vad en löneväxling med 2 000 kronor, 5 000 kronor respektive 8 000 kronor (kolumn 1) innebär vid 52 % (kolumn 2) respektive 57 % (kolumn 3) marginalskatt samt vad pensionspremien blir vid löneväxling förutsatt att den lön som växlas räknas upp med 5,8 % (kolumn 4).