Nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö

12 apr. 2016
Den 31 mars infördes nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Den psykiska ohälsan har ökat i Sverige och målet med föreskrifterna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. De regler som berörs är bland annat: ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling

Föreskriften i korthet

Det ska finnas tydliga regler och rutiner för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare ska vara insatta i reglerna och rutinerna och ha kunskap kring hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Föreskriften poängterar vikten av att ha en dialog mellan medarbetare och chef för att uppmärksamma risker och missförhållanden. Arbetsgivare har ansvar för att motverka ohälsosamma arbetstider och ohälsosam arbetsbelastning. Kränkande särbehandling accepteras inte, vilket innebär ett aktivt ställningstagande som ska verka förebyggande mot till exempel mobbing.

Det finns krav på att arbeta med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket kommer att ta fram en vägledning som ger arbetsgivare råd för tillämpning av föreskrifterna. Den ska vara klar under våren 2016. Du kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.