OKR – den moderna metoden för att sätta och nå mål

9 juni 2022
Att använda sig av målstyrning inom företag har blivit allt vanligare. I en tid präglad av snabb förändring gör den nya målstyrningsmetoden Objectives & Key Results (OKR) frammarsch i Sverige och Europa.

Vad är målstyrning?

Målstyrning innebär att styra verksamheten med uppsatta mål hellre än genom att styra processer inom organisationen. För att enklare och effektivare kunna översätta mål till handling, använder sig många organisationer av målstyrning. Det finns flera väletablerade målstyrningsmetoder som Balanced Scorecard och SMARTA mål, som nu ersätts med den nya metoden Objective & Key Results (OKR) som sätter fokus på gemensamma mål.  

Vad är OKR?

OKR står för objectives (mål) och key results (nyckeltal) och är ett sätt att arbeta med målstyrning som numera används av flera framgångsrika företag. Vanligtvis jobbar man med ett par OKRs samtidigt, där varje OKR består av ett mål och ett antal nyckeltal som visar hur man ska uppnå målet. Varje nyckeltal kan i sin tur delas upp till ett antal genomförbara aktiviteter. Genom att använda OKRs ser man till att företagets, avdelningens och individens mål kopplas samman genom mätbara aktiviteter, vilket i sin tur leder till att alla rör sig i samma riktning.

OKR lanserades av Intel och Google, och genombrottsåret var 2018 då företag och myndigheter i USA började använda metoden. Intresset i Sverige och Europa är också stort och många svenska företag lanserar just nu metoden.

Kom igång med OKR

Idag arbetar Heartpace med OKR-specialisten Per Lundqvist från samarbetspartnern Go OKR för att hjälpa företag att komma igång med den nya målstyrningsmetoden. Heartpace erbjuder även ett verktyg för OKR i sin populära molntjänst för Performance Management.

Tillsammans med Per erbjuder Heartpace också ett webinar under temat ”ABC om OKR”. Här får du ta del av hur du som ledare måste tänka nytt kring målstyrning i en tid präglad av snabb förändring. Du får höra om disruption och om varför 93% av ledningsgrupper vet att förändring kommer samtidigt som de inte vet vad som ska göras. Det handlar också om autonoma team, hållbart ledarskap och om beteckningen ”FAST” som ersätter ”SMART”. 

Kontakta oss