Rädda Barnen tackar Söderberg & Partners

20 dec. 2016
Krig och oroshärdar dominerar världsbilden just nu. Bomber faller över barn, sjukhus och skolor. Vit flagg gäller inte. Det är Jemen, Syrien och nu norra Irak. Rädda Barnen är där, och det är tack vare gåvor som vi kan fortsätta hjälpa barn inne i krigshärjade områden.

Stödet från Söderberg & Partners, tillsammans med er medarbetare och kunder, betyder att fler barn i Syrien får gå i skolan. De barn vi möter i krig och katastrofer vill gå i skolan igen. Att få chansen att fortsätta sin utbildning är en av våra viktigaste insatser i konflikter och det ger barn chansen att kunna få någon form av trygghet och rutin i ett annars rådande kaos.

Utbildning är grunden i varje demokratiskt samhälle och framtida generationers utbildning är helt avgörande för Syriens stabilitet och utveckling när det ska byggas upp igen efter krigets slut.

Tack för ert stöd, tack för ert engagemang, tack för er medmänsklighet och tack för att ni stöttar vårt arbete för barnen i Syrien!

Varma hälsningar,
Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare Rädda Barnen