Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

18 jan. 2018
Söderberg & Partners har förvärvat en del i företaget Heartpace som har ett av marknadens ledande verktyg för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering. Systemet lever dessutom upp till de nya kraven som GDPR medför och leder till ökat engagemang hos medarbetarna. Heartpace blir en del av Söderberg & Partners affärsområde Compensation & Benefits Consulting.
Carin Dannert
Carin Dannert 
Operational manager på Heartpace

Söderberg & Partners arbetar sedan flera år med att erbjuda sina kunder en komplett lösning av digitaliserade tjänster inom löne- och förmånshantering. Som ett led i den strategin har bolaget förvärvat en andel i Heartpace, ett bolag som är en ledande aktör inom digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare.

– Väl genomförda samtal med medarbetarna, som bygger på att det finns en struktur som alla följer, leder till ökat engagemang, berättar Carin Dannert, Operational Manager på Heartpace.

Lågt engagemang kan enkelt bli bättre

Engagemanget bland medarbetarna i svenska företag kan bli mycket bättre, visar undersökningen Gallup Q12. I undersökningen ringas ett antal frågor in som är viktiga för såväl medarbetare som chefer för att skapa engagemang och andelen aktivt engagerade ligger på 16 procent, jämfört med 30 procent i USA.

– Många företag tror felaktigt att de är tydliga i sin kommunikation och uppföljning med medarbetarna. Många bolag hinner helt enkelt inte fånga upp och ge återkoppling, vilket till stor del beror på att de arbetar ostrukturerat och det är här vår lösning kommer in i bilden, berättar Carin Dannert.

Ökar sina viktiga KPI:er

Att Heartpace har ett riktigt vasst system för medarbetarsamtal, feedback och utvärdering är uppenbart. På kundlistan finns exempelvis ComHem, Kinnevik, SF Bio, Vinnova och UR. Gemensamt för många kunder är att de ökar sina viktigaste KPI:er (Key Performance Indicator) som lönsamhet, engagemangsindex, personalomsättning, och sjukfrånvaro.

Heartpace skapar engagemang på flera fronter. Man kan till exempel följa en affärsstrategi från ledningsnivå och vidare genom organisationen. Därmed kan man se – och få feedback – om såväl chefer som medarbetare har satt upp och levererat på mål.

GDPR-säkrade medarbetarsamtal

En fråga som satt myror i huvudet hos många företag och organisationer är den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla i maj. Den ställer höga krav på bland annat den interna dokumentationen över till exempel medarbetare. I dag är det inte ovanligt att dokumentationen finns spridd lite här och var som i pärmar och wordfiler. Heartpace samlar alla uppgifter på ett ställe och systemet är säkerhetstestat av Sentor Managed Security Services och följer därmed lagstiftningen kring GDPR.

Heartpace blir den del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting som därmed breddar erbjudandet även till performance management. Affärsområdet grundades 2017 och erbjuder konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

Fakta: Målstyrda medarbetarsamtal

Det finns många olika typer av utvärderingar och medarbetarsamtal. Det årliga utvecklingssamtalet, månatliga målsamtal, feedback sessioner, lönesamtal, "return to work"-samtal, teamsamtal, projektdiskussioner. Alla dessa samtalstyper och fler stöds av Heartpace innovativa lösning för att driva bra och modern performance management.

Fakta: GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att påverka alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Den träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR medför bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.