Söderberg & Partners expanderar och siktar på fler förvärv

22 okt. 2015
Söderberg & Partners fortsätter sin strategi att expandera sin verksamhet. Främst är det företagets aggressiva tillväxtmål och därmed behov av ökad distributionskraft som motiverar förvärv och nya samarbeten. Men att införliva nya medarbetare i organisationen är tidsödande och kräver också det sin uttänkta strategi

– Det pågår en kraftig konsolidering i våra marknader. Kombinerat med vår tillväxtstrategi leder det till att vi är aktiva i både att hitta förvärv och att hitta nya franchisetagare, säger Johan Zethraeus, som är growth manager på Söderberg & Partners.

Under hösten förvärvade Söderberg & Partners företaget Quality Brokers. Företaget, som har fem medarbetare, erbjuder rådgivning inom pensions- och sakförsäkringar. Ungefär samtidigt knöt Söderberg & Partners till sig samtliga elva medarbetare på Capitalis Försäkringsmäklare AB. Dessa ska i fortsättningen arbeta som försäkringsmäklare för Söderberg & Partners på franchisebasis. I september genomfördes ytterligare två affärer då Söderberg & Partners förvärvade en del av försäkringsbolaget Provins med säte i Östersund samt öppnade ett nytt franchisingkontor i Lidköping med två nya medarbetare som tidigare jobbade på Skandia.

– Söderberg & Partners har investerat stora summor över åren för att kunna erbjuda marknadens starkaste tjänsteutbud. Nu gäller det att utöka distributionen av våra erbjudanden.

Zethraeus vill samtidigt betona att det är en lång och tidsödande process att förvärva företag och ta in nya medarbetare till organisationen.

– Det tar ofta ett år av diskussioner innan allt är bestämt. Därefter har vi en inkörningsperiod där de nya medarbetarna ska integreras i vår organisation. Det handlar bland annat om interna utbildningar för att lära sig hur vi på Söderberg & Partners jobbar, säger han.

För att formalisera delar av denna process har Söderberg & Partners en så kallad on-boarding-period på omkring tre månader med veckovisa möten med de som ska införlivas i verksamheten.

– Därefter är det tänkt att de ska börja verka, säger Zethraeus.

Finns det då ett naturligt tak där organisationen inte kan, och kanske inte heller bör, växa ytterligare?

– Det finns naturligtvis ett tak när det gäller hur mycket vi mäktar med att ta in under en viss tid. Det tar ju resurser och blir påfrestningar på organisationen, säger Zethraeus, som också pekar på en annan faktor som kan vara begränsande vad gäller förvärv.

– Det finns ju inte hur många som helst där ute som vi är intresserade av att ta in i organisationen. Tillväxten av nya företag i den här branschen är dessutom ganska svag.

Kan det i vissa fall vara svårt att internt motivera ett förvärv?

– På vissa orter där vi redan har en stark etablering kan det givetvis vara svårt att motivera ett förvärv eller att vi tar in en ny franchisetagare. Men det beror ofta på en underskattning av utrymmet i den lokala marknaden. Sedan är det också så att vi för det mesta inte kan säga någonting om en förvärvsdiskussion i förväg på grund av den sekretess som dessa förhandlingar är kringgärdade av. Det gör ju att många medarbetare inte vet någonting förrän det är klart och färdigförhandlat, och att det då kommer som lite av en överraskning. Och det är klart, som medarbetare i en organisation är det ju alltid roligare att bli vidtalad än att inte bli det, säger Zethraeus.