Svenskt kvalitetsindex: Söderberg & Partners har nöjdaste kunderna

20 dec. 2016
Svenskt Kvalitetsindex, SKI:s, senaste undersökning visar att Söderberg & Partners har nöjdast kunder, samtidigt som förmedlarbranschen som helhet har fått sänkt betyg jämfört med fjolåret

Det är femte året i rad som Söderberg & Partners får bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i SKI:s undersökning.

– Ända sedan vi startade för drygt tio år sedan har vi strävat efter att göra våra kunder nöjda genom att leverera bästa möjliga lösningar. Därför känns det bra att få svart på vitt att våra kontinuerliga ansträngningar ger resultat, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners.

– Men vi är långt ifrån nöjda. Både vi och branschen som helhet måste bli bättre på att öka kundnöjdheten, slår han fast.

Förmedlarbranschen backade med 4 procentenheter i årets undersökning. Branschen har tidigare fått mycket höga betyg inom områden som service och proaktivitet, men tappade något i årets undersökning. Johan Parmler på Svenskt Kvalitetsindex kommenterar:

– Förmedlarbranschen bör bli bättre på att ge sina kunder bättre service och mer valuta för pengarna.

I SKI:s undersökning framkom även att förmedlarbranschen skapar mervärde för sina kunder. Till exempel är företagskunder som använder förmedlare mer nöjda än kunder som har direktkontakt med försäkringsbolag.