Fyra saker att tänka på när du ska börja spara till dina barn

21 feb. 2022
Vad är för, - och nackdelarna med att spara till ditt barn i ditt eget namn, jämfört med att göra det i barnets namn? Och vad innebär det att spara genom särskild förvaltning? Kristina Myhre, familjerättsjurist och chef för Family Office-avdelningen inom Söderberg & Partners Wealth Management, hjälper dig reda ut begreppen.
Kristina Myhre
Kristina Myhre 
VD WEALTH SERVICES & CHEF FAMILJEJURIDIK

Spara i barnets namn

Du kan spara till ditt barn i barnets namn eller i ditt eget. Om du sparar till ditt barn i dess eget namn så är sparandet öronmärkt för barnet, vilket är en bra sak, och kapitalet tillhör rent legalt barnet. Du kan inte föra tillbaka pengarna till dig själv vid ett senare tillfälle för dina egna behov eller för att du tycker att ditt snart myndiga barn inte kan hantera pengar.

När barnets samlade tillgångar uppgår till 8 prisbasbelopp (386 400 kr) så kommer den fria föräldraförvaltningen att upphöra och du kommer behöva redovisa för överförmyndaren i kommunen hur du förvaltar ditt barns pengar och vad de används till. Överförmyndarens roll är att skydda barnet och säkerställa att barnets pengar inte används till andra ändamål än barnet själv.

När ditt barn fyller 18 år så kommer hon få fri dispositionsrätt till sina pengar och insynen på barnets konton och depåer kommer att upphöra för dig som förälder.

Spara i ditt eget namn

Om du i stället väljer att spara till ditt barn i ditt eget namn så behåller du kontrollen över sparandet. Det är du som bestämmer hur pengarna ska förvaltas, när de ska överföras till barnet och vad de ska användas till. Skriv gärna ett gåvobrev när du överför pengarna till barnet i vilket du kan förordna att gåvan ska utgöra barnets enskilda egendom och vad syftet med gåvan är (t e x anskaffande av bostad). Du kan även skriva om gåvan ska avräknas framtida arv eller inte. Tänk även på att skriva ett testamente för den händelse att du dör innan du hunnit överföra kapitalet till barnet.

Spara i fonder och aktier

Det är en god idé att månadsspara i fonder och aktier till sitt barn. Genom månadssparandet sprider man riskerna med börsens upp- och nedgångar. Att spara via en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) är enkelt då du inte behöver deklarera för köp och försäljning av värdepapper. I stället schablonbeskattas kapitalet årligen. Det som är viktigt att känna till är vad som händer med kapitalet när du dör. Om du har valt en kapitalförsäkring så ingår inte sparandet i din kvarlåtenskap. Kapitalet tillfaller inte dödsboet och ingår inte i beräkning av arvs- och laglotter. I stället tillfaller kapitalet den person som du har valt som förmånstagare. Det kan vara ett av dina barn, alla dina barn eller någon annans barn. Vad du har skrivit i ett testamente saknar betydelse. Om du i stället har valt att spara i en ISK så tillfaller kapitalet ditt dödsbo, ingår i kvarlåtenskapen och beräkning av arvs- och laglotter. Här är det viktigt att skriva ett testamente där du pekar ut vem som ska ha kapitalet när du dör. Annars tillfaller pengarna ditt dödsbo och fördelas enligt arvsordningen.

Särskild förvaltning

Om du inte vill månadsspara utan i stället föra över en större summa till barn eller barnbarn genom gåva eller testamente så kan du förordna om något som heter särskild förvaltning. Detta är populärt om du t e x inte vill att barnet ska ha fri förfoganderätt till det sparade kapitalet redan vid 18 år utan kanske vid 25 års ålder och vill att någon närstående person eller en professionell förvaltare tar hand om sparandet i stället för att du själv ska hantera sparandet och redovisa till överförmyndaren. Läs mer om särskild förvaltning här.

 

Ta gärna hjälp av din kapitalrådgivare så kommer ni hitta rätt sparform för dig och ditt barn. Vill du veta mer om särskild förvaltning eller önskar vår hjälp med upprättande av gåvobrev eller testamente? Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer våra erfarna familjerättsjurister till dig.

Kontakta oss