Kristina Myhre

Chefsjurist Familjejuridik
Kristina ansvarar för den privatjuridiska rådgivningen på Söderberg & Partners. Hon är specialist inom familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt och har 20 års yrkeserfarenhet. Hon tog sin mastersexamen i juridik vid Lunds Universitet 2001. Hon började sin karriär på en advokatbyrå och arbetade därefter 10 år inom Handelsbankssfären och sen 7 år på SEB Private Banking. Kristina kom till Söderberg & Partners 2019.