Vad innebär sambolagen – bör jag och min sambo skriva avtal?

4 apr. 2024
Lever du i ett samboförhållande? Då reglerar sambolagen hur er gemensamma samboegendom ska delas vid en eventuell framtida separation. Om ni inte önskar likadelning kan ni reglera det med ett samboavtal. Så hur fungerar sambolagen egentligen? Och går det att avtala bort sambolagen? Vi reder ut begreppen och listar några vanliga missförstånd.
Kristina Myhre
Kristina Myhre 
VD WEALTH SERVICES & CHEF FAMILJEJURIDIK

Hur fungerar sambolagen? 

I Sverige regleras samboskap av Sambolagen. Enligt denna lag är två personer sambo om de stadigvarande lever tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

Sambolagen reglerar hur en bostad och dess bohag som har köpts in för gemensamt bruk ska delas upp vid en separation.

Syftet med sambolagen är att den ska ge ett skydd till den ekonomiskt svagare parten vid en separation.

Ett samboförhållande upphör enligt lagen om samborna ingår äktenskap med varandra eller någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider.

Låt oss nu titta lite närmare på de olika delar som kan påverkas av sambolagen.

Vad är samboegendom? 

Er bostad och ert gemensamma bohag som ni har införskaffat för gemensamt nyttjande klassas som samboegendom.

Sambolagen säger att samboegendomen ska delas lika vid en separation. Det gäller oavsett vem som står som ägare på er bostad och vem som har betalat för bostad och bohag.

Kan jag avtala bort sambolagen?

Ja, du och din sambo kan välja att skriva ett samboavtal för att avtala bort sambolagen. Ett samboavtal ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av bägge parter. Samboavtalet registreras inte hos någon myndighet, som äktenskapsförord gör. Det innebär att du behöver vara extra varsam och förvara ditt samboavtal på en säker plats. Kanske inte i den gemensamma kökslådan om förhållandet börjar knaka.

I samboavtalet kan du och din sambo avtala bort sambolagens bodelningsregler.

Hur reglerar sambolagen bodelning? 

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem genom bodelning.

En begäran om bodelning måste påkallas inom ett år från det att samboförhållandet upphör. Vid dödsfall är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, inte den avlidnes legala arvingar (vilket de kan göra om paret hade varit gifta).

Om du och din sambo inte vill att samboegendomen ska delas lika i händelse av en separation, behöver ni skriva ett samboavtal.

4 saker som du kanske inte känner till om sambolagen 

I möten med kunder återkommer några vanliga missuppfattningar kring sambolagen och vad den reglerar. Här listar vi fyra saker som många inte känner till:

  • Jag kan betraktas som sambo enligt lagens mening trots att jag inte står folkbokförd på samma adress som min partner.
  • Det finns ingen tidsfrist där jag och min sambo inte lyder under Sambolagen.
  • Sambolagen gäller två personer som lever i ett parförhållande. Sambolagen kan alltså inte tillämpas på tre personer som lever tillsammans i ett romantiskt förhållande.
  • Sambor ärver inte varandra och kan inte heller göra det genom att skriva ett samboavtal. Sambor som önskar ärva varandra behöver skriva ett testamente.

Det är viktigt att notera att det finns flera nyanser och detaljer i lagen som kan påverka dig som sambo på olika sätt. Der är därför klokt att rådgöra med en jurist för att förstå exakt hur lagen påverkar dig i en specifik situation.

Har du frågor kring sambolagen eller vill du få hjälp att upprätta samboavtal?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Kontakta oss