Sambolagen – egendomsförhållandena

23 feb. 2015

Att leva i partnerskap med en annan människa ter sig som det mest naturliga och vanligaste sättet för oss människor att leva. Juridiken kring hur vi väljer att leva varierar stort beroende på om vi lever som sambo eller om vi väljer att gifta oss med vår partner. Jag kommer här ge en översiktlig beskrivning av vad det innebär att vara sambo utifrån egendomsförhållanden som man har.

För att vara sambo så ska man leva tillsammans, under äktenskapsliknande förhållanden och med gemensamt hushåll. Om ni är folkbokförda på samma adress ger detta en bra grund för att anses som sambos men är inte avgörande, det är de faktiska omständigheterna som är avgörande, dvs att ni faktiskt lever tillsammans.

 

Vad utgör samboegendom?

Egendomsförhållanden för sambos innebär att man har en latent rätt i den andres egendom vilket innebär att man vid en bodelning har rätt till hälften av de gemensamma tillgångarna. För sambos är det endast samboegendom som man delar. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Det är således utan betydelse vem eller om man köpt det tillsammans som gör att det är samboegendom utan det räcker med att avsikten varit att använda det tillsammans. Till bohag räknas möbler och husgeråd i det gemensamma hemmet. Det är därför viktigt att tänka på att om du ensam finansierar bostaden, eller specifikt bohag, som du inte vill ska kunna delas med din sambo vid en bodelning så måste ni upprätta juridiska handlingar. Det som upprättas är ett samboavtal där man tillsammans med sin sambo avtalar bort sambolagens regler om bodelning och i praktiken innebär det att man vid en separation endast har rätt till det som man faktiskt betalat för. Det är viktigt att tänka på att inga andra tillgångar delas, så som pengar på banken eller bil och båt.

 

Bodelning

Domstolen har i många fall varit väldigt hård i sin bedömning av vad man avsett vara för gemensamt bruk. Jag vill här belysa lite extra för yngre personer som träffas i 20-25 års åldern då det är vanligt att man köper sin första bostad. Om man under denna tid när man köper bostaden har en relation med en person som senare flyttar in i denna bostad så har domstolen bedömt det som att den som köpte bostaden hade som avsikt att denna skulle användas tillsammans med personen man hade en relation med. I en bodelning skulle därför partnern kunna kräva hälften av bostadens värde utan att på något sätt finansierat den.

Det är viktigt i en relation att man diskuterar de juridiska frågor som rör konstellationen av sin relation. Det är viktigt att veta vilka rättigheter man har och vilka skyldigheter som åligger en. Det kan vara svårt att ta upp dessa frågor under fredagsmyset hemma men det är som sagt viktigt. Jag märker att många kunder tycker det är skönt att få komma till mig och diskutera det på ett objektivt och sakligt sätt för att sedan få hjälp med handlingar.

Kontakta oss

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt