Hur påverkas Pensionssprickan av kön och ålder?

21 feb. 2022
Söderberg & Partners publicerade i slutet av 2021 rapporten som bland annat innehåller resultatet av en Novusundersökning som visar att över hälften av svenskarna har som mål att få mer än 71 procent av sin lön i pension, men att det endast är 17 procent som faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå det. Bryter man ned dessa resultat på kön och ålder framträder ytterligare nyanser av hur sprickan egentligen ser ut.

Olika förväntningar på pensionen från män och kvinnor

I Novusundersökningen framkommer resultat som visar på tydliga skillnader mellan män och kvinnor i hur man ser på sina mål och förväntningar på pensionen. Exempelvis förväntar sig 22 procent av de tillfrågade männen att få en pension motsvarande minst 71 procent av deras slutlön. Motsvarande siffra för kvinnorna är 12 procent - alltså endast drygt hälften så många som männen. De har dock relativt lika målsättningar för sin pension – mer än hälften av såväl männen som kvinnorna siktar på att få minst 71 procent av sin slutlön i pension.

På frågan om hur mycket man sparar till sin pension privat varje månad ser vi också att andelen män som sparar mer än 5000 kr per månad (13 procent) är nästan dubbelt så hög som andelen kvinnor som sparar motsvarande varje månad (7 procent).

Tydlig korrelation mellan ålder och nivå på den förväntade pensionen

Bryter vi i stället ned resultatet på olika åldersgrupper ser vi bland annat att unga personer i åldrarna 25–34 år något överrepresenterade bland de som har som mål att få minst 81 procent av sin lön i pension. Likaså går det att se ett tydligt mönster i att förväntningarna på pensionen sjunker i takt med stigande ålder. Ju äldre åldersgrupp, desto lägre andel förväntar sig en pension på minst 81 procent.

De senaste prognoserna från MinPension kring hur stor andel av sin slutlön som olika åldersgrupper kan vänta sig när de går i pension, tecknar dock en annan bild. Enligt dessa prognoser beräknas en person född mellan 1980–1989 få cirka 53 procent av sin slutlön i pension – givet att de väljer att gå i pension vid 65 års ålder. Motsvarande prognos för en person född mellan 1955–1959 är 60 procent, och i åldersgrupperna mellan de yngsta och de äldsta ökar de prognosticerade pensionsnivåerna med åldern.

Eget sparande enklaste sättet att minska pensionssprickan

Marielle Ramel arbetar som pensionsrådgivare för Söderberg & Partners och hjälper människor att spara och planera för sin pension. Enligt henne är det viktigt att definiera ett eget ”pensionsmål” för hur stor del av sin lön man vill ha i pension.

– Alla borde sätta ett eget pensionsmål och sedan jämföra det med en prognos över hur mycket man kan vänta sig att få. När du vet hur stor skillnaden är mellan målet och prognosen kan du börja planera för hur mycket du själv behöver spara för att täcka upp och nå målet. Om du är anställd och har tjänstepension via jobbet kan ett bra komplement vara att spara i aktier och fonder i ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring. Löneväxling är också ett bra och smart sätt att spara för de som har en lönenivå där det är fördelaktigt. Saknar du tjänstepension i din anställning, driver eget företag, eller arbetar deltid är det extra viktigt att du sparar privat till din pension, säger Marielle Ramel.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så blir du kontaktad.

Valfritt