Jämför tjänstepension – och trygga medarbetarnas framtid

7 nov. 2023
Tjänstepensionen är en betydande del av den framtida inkomsten för dina medarbetare. Det innebär att du som arbetsgivare kan göra stor skillnad genom att säkerställa att företagets tjänstepensionserbjudande är konkurrenskraftigt. Jämför därför er tjänstepension med jämna mellanrum och undersök om dina medarbetare skulle kunna få bättre villkor och lägre kostnader? Vi ger dig några tips på vad du ska tänka på – och hur du kan undvika vanliga fallgropar.

Vad ska du väga in när du jämför tjänstepension?

Innan du börjar jämföra olika lösningar för tjänstepension, behöver du fundera över vilka delar som du anser är viktigast i er pensionslösning.

 • Vilket försäkringsskydd vill ni ge era medarbetare?  
 • Ska tjänstepensionsplanen bli en del av er employer branding och attrahera talanger?  
 • Ska pensionsplanen erbjuda många sparalternativ eller vill ni erbjuda ett begränsat utbud?

Idag kan du som arbetsgivare även addera olika tilläggstjänster som förenklar din administration, personalrapportering och fakturering. Du kan också få hjälp av din pensionsrådgivare att skapa en portal som synliggör värdet av tjänstepensionen och andra förmåner på ett visuellt sätt för dina medarbetare. Om sådana tilläggstjänster är viktiga för er, bör du väga in det i din jämförelse.

Rådgivning för analysdrivna placeringsbeslut

För de flesta medarbetare är tjänstepension och försäkring komplexa områden. Många tar därför beslut som inte är grundade i analys och kunskap. För dessa medarbetare kan en tjänstepensionsplan med många utmanande försäkrings- och placeringsval utgör enrisk istället för att erbjuda möjligheter.

Genom att ta hjälp av en pensionsrådgivare, kan dina medarbetare få rådgivning som hjälper dem att ta analysdrivna beslut kring placeringen av sin tjänstepension. Dessutom kan du som arbetsgivare få hjälp när du jämför er tjänstepension och förbättrar pensionserbjudandet löpande.  

Om du vill erbjuda dina medarbetare rådgivning finns det några frågor som du behöver ta ställning till:

 • Ska rådgivningen vara personlig eller digitalt automatiserad?  
 • Hur ska rådgivningstjänsterna finansieras? Ska de finansieras via provision, arvodering eller en kombination av dessa?
 • Finansieringsmodellen påverkar nämligen pensionsplanens villkor.  
 • Vill ni som arbetsgivare underlätta för era medarbetare att spara på ett hållbart sätt? Om svaret är ja, bör ni undersöka hur pensionsleverantören kan hjälpa era medarbetare med dessa val. 

Tänk på att olika medarbetare har olika kunskapsnivå och behöver olika mycket stöd. När du jämför tjänstepension bör du därför se över hur flexibla de olika rådgivningstjänsterna är. Kan ni erbjuda olika tjänstepensionslösningar och prismodeller till medarbetarna, beroende på vilka behov de har? Några kanske behöver rådgivning, samtidigt som en del medarbetare vill hantera sin tjänstepension på egen hand.

De medarbetare som väljer pensionsrådgivning kan få fler fördelar än värdet av den renodlade rådgivningen. De kan exempelvis få tillgång till nya typer av sparformer.  

Dessutom kan du som arbetsgivare få en omfattande återrapportering som visar olika produkters nyttjandegrad, hur hållbart medarbetarna sparar etc.

Vanliga fällor när du jämför tjänstepension

Ett vanligt misstag när arbetsgivare jämför tjänstepension, är att de utgår från att behoven aldrig förändras. Ofta är det precis tvärt om, att behoven förändras med tiden – både för dig som arbetsgivare och för era medarbetare. Därför är det viktigt att regelbundet utvärdera behoven som ligger till grund för tjänstepensionslösningen och ta hjälp av en rådgivare för att löpande hålla koll på marknadstrender och nya sparalternativ.

Börja med att se över hur era nuvarande behov ser ut – innan du jämför tjänstepensionslösning. Om det känns svårt, kan det vara en bra idé att ta hjälp av en rådgivare som kan visa hur en förmånlig tjänstepensionsplan kan se ut. Då hjälper din rådgivare dig att säkerställa att pensionsplanen anpassas efter behoven som förändras över tid.  

En annan fälla är att du inte jämför företagets tjänstepension alls och missar de möjligheter som marknaden kan erbjuda. Pensionsmarknaden förändras ständigt. Ofta till det bättre för medarbetaren. Såväl försäkringsvillkor som prissättning kan därav variera stort över tid. Med anledning av detta, bör du regelbundet konkurrensutsätta din pensionslösning. En bra tumregel är att göra det var tredje eller var femte år, för att säkerställa att pensionsplanen fortfarande uppfyller företagets och medarbetarnas behov.

En rådgivare kan hjälpa dig att jämföra tjänstepension

För en person som inte dagligen arbetar med pensions- och försäkringsfrågor är det både tidskrävande och svårt att göra en korrekt jämförelse. För att jämföra tjänstepension och tolka försäkringsvillkoren på ett korrekt sätt, behövs både kunskap och erfarenhet.

Pensionsförsäkringar och försäkringsskydd tecknas ofta på långa löptider. Du behöver därför räkna ut vad dina beslut kan få för konsekvenser över tid. Experter inom tjänstepension och försäkring kan hjälpa dig med avancerade uträkningar som effekten av mindre justeringar över tid och föreslå åtgärder som gör tjänstepensionslösningen mer attraktiv för era medarbetare.  

Om du inte har den kunskap som krävs, kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivare. Söderberg & Partners pensionsrådgivare jämför lösningar för tjänstepension dagligen genom att ställa olika försäkringsvillkor mot varandra.  

Att jämföra kostnader kopplat till tjänstepension, är ofta relativt enkelt. Villkoren är dock svårare att jämföra på egen hand om du inte vet vad du ska titta efter när det kommer till tjänstepension.

5 tips - så jämför du tjänstepension på ett effektivt sätt

Vi har listat 5 tips som kan hjälpa dig när du jämför er tjänstepensionslösning mot alternativ på marknaden.  

 1. Specificera arbetsgivarens och medarbetarnas behov. Innan du jämför lösningar, definiera dina och medarbetarnas behov och önskemål. Kom ihåg att ta alla olika delar i beaktande, såsom försäkringsskydd, talangattraktion och sparalternativ.
 2. Rådgivning och tilläggstjänster. Överväg om rådgivning ska ingå för alla eller vara en valbar förmån. Fundera även på vilka tilläggstjänster som skulle ge värde till er och hur detta ska finansieras. Det påverkar nämligen pensionsvillkoren.
 3. Hållbarhet och anpassning. Säkerställ att det finns valmöjligheter för hållbart sparande i företagets pensionslösning och att medarbetarna får hjälp att analysera olika alternativ utifrån deras hållbarhetspreferenser.
 4. Undvik antaganden. Utvärdera, jämför och uppdatera era pensionsbehov regelbundet eftersom behoven förändras över tid.
 5. En rådgivare kan hjälpa dig att jämföra tjänstepension. Genom att ta hjälp av någon som har expertkompetens, kan du få hjälp att effektivt jämföra komplexa alternativ inom tjänstepension. En rådgivare kan även hålla dig uppdaterad om nya möjligheter. På så vis kan du säkerställa att din pensionslösning alltid är aktuell och konkurrenskraftig.

Vill du få hjälp att jämföra tjänstepension?

Vi har kunskapen att hjälpa dig att göra en korrekt och effektiv jämförelse. Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig. Tillsammans tar vi kontroll över förmånen som är avgörande för dina medarbetares framtid – och säkerställer att de är på väg mot en tryggare pension. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.