Nya pensionsbolag i ITP – hur påverkar det dig?

7 juni 2023
Vart femte år genomför Collectum en upphandling av de försäkringsgivare som erbjuds inom ITP-planen. En upphandling som påverkar cirka 2,7 miljoner tjänstemän. Vilka försäkringsbolag vann upphandlingen och hur kan det påverka din pension?

Vilka försäkringsbolag ingår i nya ITP?

ITP-planen är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan som har förhandlas fram av Svenskt Näringsliv och PTK. ITP-planen omfattar privatanställda tjänstemän som arbetar på ett företag med kollektivavtal. I upphandlingen har Collectum valt ut de försäkringsprodukter som förväntas ge ITP-spararna högsta möjliga pension till lägsta möjliga avgift.  

Collectum har valt ut fem alternativ för traditionell förvaltning och fem alternativ för fondförsäkring, fördelat på åtta försäkringsbolag. Vi har listat alla försäkringsbolag som blir förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2028.  

Valbara bolag i ITP Traditionell försäkring:

 • Alecta
 • AMF
 • Folksam
 • Nordea
 • SPP 

Valbara bolag i ITP Fondförsäkring:

 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Nordea
 • SPP
 • Swedbank 

Skandia och SEB inom traditionell försäkring samt Futur och Movestic inom fondförsäkring, är de bolag som inte längre kommer att finnas tillgängliga i utbudet.

Alecta blir kvar trots stora förluster

Precis som förutspått, finns Alecta kvar som ickevalsalternativ i ITP-planen. Detta trots de stora förluster som Alecta har gjort och det faktum att Alecta just nu utreds av Finansinspektionen. Det innebär att din tjänstepension kommer att placeras hos Alecta om du avstår från att göra ett aktivt val.

Collectums skriver på sin hemsida: ”Det går dock inte att bortse från den senaste tidens händelser i bolaget. Därför är det viktigt att påminna om att det alltid finns möjlighet att ompröva en tilldelning. Det kan till exempel ske om ingripande görs från Finansinspektionen i ett valt bolag. Vi kommer noga fortsätta att följa Alectas agerande.”

Sänkta avgifter väntas i ITP

Enligt Collectum kommer nu avgifterna att sänkas ytterligare. Sänkta avgifter är naturligtvis positivt, framförallt för äldre bestånd, som också omfattas av sänkningen. Dock riskerar många sparare att hamna i (eller ligga kvar i) ickevalalternativet eller i så kallade defaultfonder, vilket gör att förbättringen riskerar att få mindre påverkan. För dig som sparare är det därför viktigt att se över ditt sparande för att kunna dra nytta av de sänkta avgifterna i upphandlingen.

Behöver du göra ett aktivt omval?

Om du tidigare har valt ett försäkringsbolag som inte längre finns kvar i det upphandlade utbudet, behöver du göra ett aktivt omval. Det innebär att du kan behålla ditt tidigare val, trots att det inte längre finns med i utbudet för din tjänstepension inom ITP. För att göra det, krävs ett så kallat bekräftelseval som du kan göra under perioden juli - september. Om du inte gör det, kommer inbetalningarna istället gå till Alecta från och med den 1 oktober.  

”Med tanke på att aktiviteten och andelen aktiva val i normalfallet är väldigt låg i de så kallade kryssvalen, är det anmärkningsvärt att det krävs bekräftelseval för sparare som de facto genomfört ett aktivt val”, säger Jon Persson, pensionsspecialist på Söderberg & Partners.

Ett av de alternativ som inte längre finns tillgängliga i utbudet för ITP-planen är Skandias traditionella förvaltning med utjämnad återbäringsränta. En unik produkt som många har ifrågasatt varför den har valts bort och varför de sparare som tidigare har valt produkten, nu tvingas genomföra bekräftelseval.

Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, menar att det är viktigt att du som tidigare har valt Skandias produkt, ser över vad ett byte till Alecta skulle innebära för ditt sparande: 

”Det kan finnas olika anledningar till att kunden har valt just Skandia. För dem mitt i karriären handlar det ofta om att med traditionell förvaltning som bas, hitta en individuellt lämplig risknivå i kombination med fondförvaltning. För kunden som är närmare pension kan det istället handla om att förbereda sig inför att pensionspusslet ska läggas. Oavsett, så innebär ett byte till Alecta att kunden får en annan risknivå och kapitalförvaltning. Att se över sitt tjänstepensionsval nu är jätteviktigt, gärna tillsammans med sin rådgivare för att anpassa både placeringsrisken och försäkringsskyddet.”

De nya alternativen kommer att finnas tillgängliga från och med den 1 oktober 2023.

Se över ditt val av pensionsförsäkring

Det är klokt att se över ditt val av pensionsförsäkring med jämna mellanrum. Dels för att det kan finnas nya möjligheter som du kan dra nytta av – men också för att det är bra att se över ditt långsiktiga sparande med jämna mellanrum för att säkerställa att du är på väg mot ditt mål. Vi listar 4 frågor som är bra att se över:

 1. Har jag rätt risknivå? Risken bör utgå från dina förutsättningar och riskvilja. Den behöver du även justera löpande och minska risken när du närmar dig pensionen.
 2. Har jag rätt fördelning? Se över om du sprider riskerna på ett optimalt sätt och har rätt geografisk fördelning samt rätt fördelning mellan olika tillgångsslag.
 3. Är mitt sparande hållbart? För att hitta hållbara alternativ, kan du få stöd oss på Söderberg & Partners. Utöver att vi erbjuder rådgivning, publicerar vi årligen en rapport där vi ger de svenska pensionsbolagen hållbarhetsbetyg.
 4. Har jag återbetalningsskydd och rätt förmånstagare? Fundera på vad du vill ska hända med dina pensionspengar efter din död. Om du vill att pengarna ska tillfalla dina anhöriga, behöver du teckna ett efterlevandeskydd. 

Det kan ta tid och kännas svårt att på egen hand jämföra olika pensionsbolag och villkor. Om du känner så, kan du med fördel ta hjälp av rådgivare. Vi kan hjälpa dig att se över hela din pension och optimera ditt sparande efter dina förutsättningar.  

Vi på Söderberg & Partners kommer inom kort att bjuda in våra pensionskunder till webbinarium där vi fördjupar oss i den nya ITP-upphandlingen och vad den innebär för dig som sparare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt