Söderberg & Partners: Allt du behöver veta om Flexpension

21 nov. 2017
Flexpension började gälla den 1 november i år. Här reder Söderberg & Partners pensionsexpert Henrik Sparf ut några vanliga frågetecken som pensionssparare har.

Tjänstepensionen – det vill säga den extra pension som din arbetsgivare betalar in till dig – är mycket värdefull. Med Flexpension kan den förmånen bli ännu mer betydande.

Vad är Flexpension?

– I korthet innebär Flexpension att din arbetsgivare använder en del av utrymmet för framtida löneökningar för att istället öka avsättningen till din tjänstepension, det vill säga en form av löneväxling. Dessutom har man ökad möjlighet att gå ned i arbetstid från 60-62 års ålder, berättar Henrik Sparf.

Du som arbetar som tjänsteman på en arbetsplats som har kollektivavtal med Unionen eller något av Akademikerförbunden (t ex Sveriges Ingenjörer) omfattas i de flesta fall av Flexpension.

Flexpension i siffor

Från och med den 1 november avsätts 0,2 procent av den pensionsmedförande lönen till Flexpension. Nästa år ändras detta till 0,4 procent. Det betyder att den ökar från 60 kr till 120 kr för den som har 30 000 i månadslön.

Vem kan gå ner i arbetstid?

Rätten att gå ned i arbetstid ser olika ut för anställda mellan åldrarna 60 och 62 år. Detta beror på att olika avtalsområden har olika regler. Med Flexpension har det dock blivit enklare för anställda att gå ned i arbetstid.  

Du som vill veta mer om villkoren för Flexpension kan kontakta den pensionsansvariga hos din arbetsgivare.

Nedan svarar Henrik Sparf på vanliga frågor om Flexpension

Omfattas alla av Flexpension?

Du som arbetar som tjänsteman på en arbetsplats som har kollektivavtal med Unionen eller något av Akademikerförbunden (t ex Sveriges Ingenjörer) omfattas i de flesta fall av Flexpension, men vissa undantag finns. Flexpension omfattar anställa (25-65 år) som är anställda per den 1:a november 2017. Om du är visstidsanställd och uppfyller ITP-planens villkor för visstidsanställning omfattas du också av Flexpension.

Gäller Flexpension även om man är fackligt oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund?

Avsättningen till Flexpension gäller samtliga tjänstemän som omfattas av berörda kollektivavtal, oavsett om man är oorganiserad eller tillhör ett annat fackförbund.

Har alla möjlighet att avstå Flexpension?

Det är upp till din arbetsgivare att besluta om det ska vara möjligt att avstå Flexpensionen. Medarbetare som omfattas och är anställda per 1 november 2017 kan avstå från Flexpension och istället få lön motsvarande 0,2%. Möjlighet att avstå från Flexpension gäller under perioden 1 november 2017 – 28 februari 2018.

Måste jag göra ett val för att omfattas av Flexpension?

Nej, parterna har enats om att utgångspunkten ska vara att alla som har möjlighet omfattas av Flexpension från start, vilket innebär att du inte behöver göra något val om du är nöjd med den lösningen.

Vad är bäst att välja?

Vad som är mest fördelaktigt är svårt att svara på. Det är många faktorer som påverkar. Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer har tagit fram partsgemensam information om konsekvenser i olika situationer.

Vad händer om jag avstår Flexpension?

Om du avstår får du en höjning av den fasta kontanta lönen med motsvarande den aktuella kollektiva avsättningsnivån för Flexpension, för 2017 innebär det alltså 0,2%. Vid framtida utökning av avsättningen till Flexpension är du som avstått inte garanterad någon motsvarande höjning av lönen per automatik. Om din arbetsgivare medger ska du kunna återta tidigare avstående och utifrån aktuell premienivå få ökad avsättning till tjänstepensionen.

Hur mycket avsätts till Flexpension?

Från och med den 1 november 2017 avsätts 0,2% av den pensionsmedförande lönen till Flexpension.

Kommer premien till Flexpension att höjas framöver?

Givet att utrymme finns inom kommande löneavtal ska premien till Flexpension successivt att höjas, dock till maximalt 2% totalt. Avsättningen kommer höjas framöver i samband med lönerevisionerna och följer industrins löneavtal och avsättning, dock med ett års eftersläpning.

Kan jag som inte omfattas av Flexpension uppnå motsvarande förmån?

Ja, givetvis kan du själv med din arbetsgivare diskutera möjligheten att avstå hela eller delar av eventuella framtida löneökningar till förmån för ökad tjänstepensionsavsättning. Observera dock att sådant avstående normalt inte är lämpligt vid en lön under 8,07 inkomstbasbelopp (2017: 41 359 kr per månad) eftersom påverkan på dina förmåner enligt det statliga socialförsäkringssystemet då påverkas negativt.

 

Har din arbetsgivare inget kollektivavtal? Läs mer om vad tjänstepension utan kollektivavtal kan innebära.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.