Utökad flytträtt ger fler möjligheten att förbättra sin pension

13 juni 2022
Har du ett pensionssparande i fond- och depåförsäkringar som tecknades innan sommaren 2007? Då är det dags att se över villkoren för din pensionsförsäkring. Tidigare har pensionssparandet varit låst till ditt försäkringsbolag – men nu har läget förändrats. Den 1 juli träder lagändringen i kraft, vilken ger dig rätten att flytta värdet av din pensionsförsäkring till ett förmånligare alternativ.

Tidigare har den så kallade fria flytträtten bara berört en relativt liten andel av pensionsspararna.  Många sitter idag med dyra pensionsförsäkringar som är låsta till ett försäkringsbolag. En halv miljon individuella fond- och depåförsäkringar har tecknats i Sverige innan den 1 juli 2007, utan återköps- eller flytträtt. Efter riksdagens godkännande av regeringens förslag om att utvidga flytträtten, får nu även dessa pensionssparare rätt att flytta sitt kapital.

Utöver alla pensionsförsäkringar som har saknat flytträtt, finns det närmare en miljon pensionsförsäkringar med avtalad flytträtt. Vilka också tecknades innan sommaren 2007. Dessa sparare vinner också på lagförändringen, som möjliggör en flytt av kapitalet till en lägre kostnad.

”För dem som sitter fast i gamla, dyra försäkringslösningar, kan en flytt av pensionsförsäkringens värde bli väldigt förmånligt. Även om du har haft en avtalad flytträtt, så är det viktigt att se över och utvärdera villkoren i den befintliga lösningen. Om du är en av dem som berörs, är det därför en god idé att se över vad en flytt skulle kunna ge dig”, säger Mattias Koch, rådgivare på Söderberg & Partners.

Förändringen i lagen berör främst dem som har sparanden i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. De som inte berörs är:

 • traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar
 • kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar

Artikel: Tjänstepension utan kollektivavtal – vad innebär det?

Vad är viktigt att tänka på vid flytt av pensionsförsäkring?

Innan du tar beslut om att flytta värdet i din försäkring, är det viktigt att du utvärderar din nuvarande lösning och vad marknaden har att erbjuda. Vi ger dig fyra tips på vad du ska tänka på innan du flyttar ditt sparande.

 1. Se över vilka pensionsförsäkringar du har och skilj på din privat tecknade pensionsförsäkring och din tjänstepension. Det är nämligen arbetsgivaren som äger försäkringen för din tjänstepension. Om du vill flytta den behöver du därför ta kontakt med arbetsgivaren och be om lov. I många fall har arbetsgivaren, i likhet med kollektivavtalen, valt ut ett kvalitetssäkrat utbud som anställda kan flytta till. Primärt av omsorg för den anställde, men ibland även av administrativa skäl.

 2. Gör en ordentlig faktabaserad utvärdering av vad försäkringsmarknaden har att erbjuda, innan du väljer ny pensionsförsäkring. Gå igenom villkoren i den befintliga försäkringen och jämför detta med alternativa pensionsförsäkringar. Kom ihåg att titta på villkoren kring efterlevandeskydd och utbetalning. Det är även viktigt att du jämför och ser över risknivån för din placering. Risken bör följa en väl genomtänkt strategi och anpassas i takt med att du närmar dig pensionen. Pensionsutbetalningen är en form av uppskjuten lön som kan betalas ut under många år. Tänk därför på att löpande anpassa din risknivå efter dina specifika behov.

 3. Få koll på vad dina pengar egentligen stöttar. Ta reda på vad du har investerat ditt sparkapital i, annars kan ditt sparande användas för syften som strider mot dina personliga värderingar. Det är även viktigt att utvärdera dina alternativ utifrån hållbarhetsbetyg.

 4. Låt dig inte påverkas av rabatter på andra tjänster när du väljer pensionsförsäkring. Det kan handla om att du erbjuds ett mer förmånligt bolån om du väljer en specifik pensionsförsäkring. Utvärderingen av flytten bör ske enskilt.

Om det känns svårt och komplext att sätta dig in i försäkringsmarknaden och alla villkor, kan du ta hjälp av en försäkringsrådgivare.

Ytterligare förbättringar väntas

Den kommande lagförändringen är bara en av flera förbättringar som har utförts under de senaste åren. I april 2021 infördes även ett avgiftstak för flytt av pensionsförsäkring. Det innebär att kostnaden för att flytta individuella fond- och depåförsäkringar inte längre fick överstiga de direkta kostnaderna för administrationen av flytten. Ett tak som landade på omkring 600 kronor.

Framgent kan ytterligare förändringar av lagstiftningen komma att genomföras efter att riksdagen har uppmanat regeringen att utreda hur flytten av tjänstepension skulle kunna underlättas ytterligare. Ett exempel är att se över om det är möjligt att ta bort kravet på firmatecknares underskrift vid flytt av tjänstepension.

”Det bör framhållas att frågan kring kravet på arbetsgivarens underskrift är större än själva underskriften. Frågan omfattar även arbetsgivarens beslutanderätt kring de alternativ som anställda ska få möjlighet att välja mellan, men också administrativa frågeställningar och risker”, säger Mattias.

Oavsett utfall, är möjligheterna bättre än någonsin för de sparare som vill flytta värdet i sin pensionsförsäkring och ta chansen att förbättra sina villkor.

”Om du är en av dem som berörs av lagförändringen, finns det nu en chans att förbättra din pension. Dels genom att flytta ditt sparande till en mer förmånlig försäkringslösning med lägre avgifter. Men också genom att se över helheten för att kunna förvalta pensionen på bättre sätt”, menar Mattias.

Begreppsförklaring

 • Tjänstepension – Tjänstepension är pension som betalas av din arbetsgivare.
 • Fondförsäkring – En förvaltningsform där premierna investeras i fonder. Det är försäkringstagaren själv som väljer placering och som också bär placeringsrisken.
 • Depåförsäkring – En förvaltningsform där tillgångarna förvaltas i depå och där försäkringstagaren kan placera likvida medel, fonder och andra värdepapper såsom aktier och finansiella instrument. Försäkringstagaren bär placeringsrisken.
 • Traditionell försäkring – I en traditionell försäkring garanterar försäkringsbolaget ett lägsta garanterat belopp från en viss ålder, för en viss tid. Försäkringsbolaget sköter förvaltningen och bär placeringsrisken. Om förvaltningen går bra kan försäkringstagaren få återbäring utöver det garanterade beloppet.
 • Kollektivavtalad försäkring – En kollektivavtalad försäkring tecknas av arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal. Försäkringarnas omfattning bestäms i överenskommelse mellan kollektivavtalsparterna.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din pension genom att flytta värdet i din pensionsförsäkring?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så blir du kontaktad.

Valfritt