Vad är en bra tjänstepension?

2 apr. 2024
Hur bra pensionserbjudande har du idag – och vad kännetecknar det bästa erbjudandet inom tjänstepension? Det kan vara svårt att avgöra värdet av den tjänstepension som din arbetsgivare sätter av till dig, utan att ha något att jämföra med. Vår pensionsspecialist, Jon Persson, reder ut hur du känner igen det bästa erbjudandet inom tjänstepension och hur du kan värdera den tjänstepension som sätts av till dig idag. Vi tittar närmare på frågor som: Vad är en bra tjänstepension egentligen? Och vilken tjänstepension har gått bäst?

Vad är en bra pension?

För att veta vad som är en bra pensionsnivå för just dig, behöver du räkna ut vad du skulle behöva för inkomst i framtiden för att kunna leva det liv som du önskar som pensionär. 

”En bra pension bör ge dig tillräckligt med inkomst för att leva bekvämt under pensionen, baserat på hur du vill leva ditt liv under pensioneringen, din livsstil och dina utgifter”, säger Jon Persson, pensionsspecialist på Söderberg & Partners, och fortsätter: 

”Om vi tittar på en bra tjänstepension överlag, är min uppfattning att många är nöjda med en pensionsnivå på 70 procent eller mer av slutlönen, men det är såklart individuellt. Önskemålet i procent brukar oftast att öka ju närmare pensionen man kommer.” 

Så vad är en bra pension för dig? För att landa i en nivå som kan bli ditt pensionsmål, behöver du:

 • Göra en pensionsprognos. Räkna ut hur mycket du kan förvänta dig att få ut i total pension (ta med allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande). Använd dig sedan av pensionsprognosverktyg för att uppskatta nivån på din framtida månadspension. Vad skulle du få ut per månad om du fortsätter att spara i samma takt som nu?
 • Optimera ditt sparande för att öka dina chanser. Se sedan över hur du skulle kunna justera ditt sparande och dina investeringar för att förbättra din prognos.

En rådgivare kan hjälpa dig att sammanställa din nulägesbild, sätta ett mål, och att förklara hur du ligger till på väg mot målet. Sedan kan ni se över vad du kan göra för att öka chanserna att nå ditt mål.

Har du det bästa erbjudandet inom tjänstepension?

En bra tjänstepension kännetecknas av låga avgifter, möjlighet till god avkastning över tid och flexibilitet när det kommer till valet av placeringar. Vilken som är den bästa lösningen för just din tjänstepension beror på din:

 • riskkapacitet och risktolerans 
 • ålder
 • karriärsmål. 

För att hitta det alternativ som matchar dina behov bäst, behövs en grundlig jämförelse mellan olika lösningar för tjänstepension.

En central fråga för att nå sitt pensionsmål är vilken premie som betalas in. Vad kan du räkna som en bra avsättning till din tjänstepension? En avsättning i nivå med ITP1 (kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman och född efter 1979), kan du se som en marknadsstandard. Din arbetsgivare betalar då 4,5 procent av din månadslön i premie upp till 47 625 kronor och 30 procent på löneandelar över det beloppet (2024). Generellt sett är en avsättning på motsvarande ITP1 en bra nivå på tjänstepension som du kan vara nöjd med. 

För dig som omfattas av ITP2, så består den av tre delar: ålderspension, familjepension och sjukpension och är förmånsbestämd. Det innebär att pensionens storlek i förhållande till den pensionsmedförande lönen är fastställd på förhand. Premien och arbetsgivarens kostnad kan därför vara både högre och lägre än ITP1 men för många individer kommer ITP2 att ge en högre pension. ITP2 är den kollektivavtalade tjänstepension som vanligtvis gäller dig som är privatanställd tjänsteman och född före 1978.

”Det är viktigt att komma ihåg att den löpande avsättningen till din tjänstepension, inte är det enda som avgör hur bra din framtida inkomst blir. När du ska analysera vilken pensionslösning som kan ge just dig bäst tjänstepension över tid, finns det flera faktorer som spelar in”, säger Jon.

Lägst avgift eller bäst utbud – vad är viktigt i en bra tjänstepension?

Om den tjänstepensionslösning som erbjuds är bra eller inte, avgörs av flera olika faktorer. Många tittar bara på storleken på avsättningen till din tjänstepension, vilket är en viktig faktor i bedömningen. Men det är dock långt ifrån den enda, därför är det viktigt att du även ser över följande frågor:

 • Vilka försäkringsförmåner ingår, till vilka nivåer och hur ser villkoren ut? Se över vilket försäkringsskydd som ingår, till exempel efterlevandeskydd och sjukförsäkring.
 • Vilka investeringsalternativ erbjuds? Vilka försäkringsbolag, förvaltningsalternativ och fonder kan du välja mellan? Finns hållbara investeringsalternativ?
 • Vilken flexibilitet erbjuds i tjänstepensionslösningen? Har du möjlighet att förstärka din pension genom löneväxling eller förstärka ditt försäkringsskydd genom gruppförsäkring?
 • Är avgifter och kostnader konkurrenskraftiga? Jämför villkor och avgifter i olika alternativ.
 • Får du löpande information som hjälper dig att nå dina pensionsmål? Får du regelbunden översyn av ditt pensionssparande och hjälp att justera vid behov? 
 • Erbjuds du rådgivning och stöd? Får du hjälp att hitta möjligheter som kan optimera ditt sparande? Får du rådgivning vid förändringar i livssituationen och nya marknadsförutsättningar?

”I många fall kan lösningen som sådan vara bra i grunden, men blir sämre för att medarbetaren inte får rådgivning och ligger kvar i så kallade ickevalsalternativ. Det är inte ovanligt att förväntad avkastning kan vara en procentenhet lägre, vilket kan leda till kraftigt försämrad pension och försäkringsskydd”, säger Jon.

Det är viktigt att du utgår från dina individuella förutsättningar, för att hitta den bästa lösningen för din tjänstepension. Det gäller inte bara dina ekonomiska förutsättningar, utan även din tidigare intjänade pension, riskkapacitet, riskpreferens och eventuella personliga preferenser inom exempelvis hållbarhet.

Vilken tjänstepension har gått bäst?

Det är svårt att svara på vilken tjänstepension som har gått bäst, eftersom det förändras hela tiden. Därför är det viktigt att du ser över dina placeringsval löpande och justerar dem vid behov.

För att du på bästa sätt ska få kontroll över förvaltningen av din tjänstepension, krävs en grundlig analys och tillgång till smarta system som ger dig en bra översikt. En rådgivare kan hjälpa dig att se över detta löpande för att säkerställa att du är på väg mot ditt pensionsmål.

”Som rådgivare får jag ofta frågan: Vilket är det bästa pensionsbolaget? På den frågan kan jag inte ge ett och samma svar till alla. Det bästa pensionsbolaget för dig och din tjänstepension beror på dina unika behov. Det styrs bland annat av vilka investeringsalternativ som de erbjuder, deras avgifter och kvaliteten på deras kundservice”, säger Jon.

En pensionsrådgivare kan ge dig personlig rådgivning utifrån din ekonomiska situation och hjälpa dig att jämföra olika alternativ. Allt för att hitta det pensionsbolag som på bästa sätt kan förvalta din tjänstepension.

Vill du få hjälp att se över din tjänstepension?

Hos oss finns rådgivare som kan hjälpa dig att se över hela din pension. Kontakta oss via formuläret, så återkommer vi till dig.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Valfritt