Behöver vi ha arvs- och gåvoskatt?

12 maj 2015

Förvärva, ärva och fördärva är en beskrivning av förmögenhet som skiftas mellan generationer. Att vad som skapas i välstånd många gånger bara består så länge som välstånd och förmögenhet inte tas för givna. När välståndet med tiden tas för givet börjar det erodera eller som fotbollsspelaren Georg Best formulera det -Jag har spenderat en hel del av mina pengar på sprit, brudar och snabba bilar ­ resten har jag slösat bort.

Pengar kommer och går och den omloppshastigheten påverkas av en rad olika omständigheter,  till exempel kulturell sedvana, arvs- och gåvoskatt. Inom vissa kulturer ses det som en del av det sociala kontraktet att ge av sitt överskott då ”sista fracken inga fickor har”. USA brukar ofta framhållas som exempel här och ett känt namn som får anses leva upp till detta är Bill Gates. Den som inte ger bort av fri vilja får leva med insikten av att kvarlåtenskapen kommer att belastas med skatt, till fördel för det allmänna kan man hoppas.

Har Sverige då en utvecklad och levande filantropisk tradition? Nja, svaret på den frågan beror till stor del på vad vi lägger i begreppet filantropi. Oavsett filantropi eller inte är min uppfattning att den svenska viljan att stötta ideella initiativ både med tid och pengar är stor och betydelsefull. Men någon sedvana att i tid innan livet går in i sitt slutskede ordna upp sina räkenskaper med avsikt att överlåta betydande del till ideell och allmännyttig verksamhet är enligt min erfarenhet inte lika vanligt. Tidigare hade vi arvs- och gåvoskatt vars syfte delvis får anses ha varit att hålla rotationstakten på ansamlat kapital uppe, fast så blev det ju inte och den avskaffades således också. Och en fråga många ställer sig är om den kanske är på väg tillbaka.

Den franska nationalekonomen Thomas Pikettys bok, Kapitalet i det tjugoförsta århundrandet, presenteras teorin om att kapitalet sedan mitten av 1900-talet tenderar att koncentreras hos ett fåtal istället för att spridas bland flertalet. Enligt den engelska organisationen Oxfam äger de 85 rikaste i världen mer än jordens fattigaste hälft. En metod som framhållits som förslag hur den utvecklingen hejdas är höjda skatter och då även arvs- och gåvoskatt. Och kanske är det så att en hög arvs- och gåvoskatt av de mest bemedlade är det som behövs för hålla kapitalet i rotation och undvika samhällspåfrestande kapitalkoncentrationer. Men så länge en sådan skatt inte är globalt sanktionerad leder nog enbart enskilda länders initiativ på den fronten till folkomflyttningar, eller?