Budgetpropositionen för 2017

21 sep. 2016

Den 20 september presenterade regeringen sitt förslag till budgeten för 2017 som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Budgeten innehåller inget nytt i sak utan de olika förslagen till ändringar av skattebestämmelserna har annonserats tidigare.

De principer regeringen anför som vägledande i deras arbete med de olika förslagen är att skatt ska tas ut rättssäkert, reglerna ska vara tydliga utan komplicerade gränsdragningar och beskattning ska ske i så nära anslutning som möjligt till inkomsttillfället med minskade möjligheter till skattekredit.

I propositionen framhålls återkommande att några skattesänkningar är inte aktuellt utan målet är en jämställd budget där skatt tas ut av de med bärkraft för att säkerställa en högre inkomsttillväxt än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

Skatteverket som har att administrera förslagen när de trätt i kraft är med på tåget och hade gärna sett att vissa förslag tagits något steg längre med motivet ”förenklingsskäl” och då inte bara för Skatteverket utan även för de skattskyldiga, t ex önskade Skatteverket att beloppsgränsen för reseavdraget skulle höjas från dagens 10 000 kr till 15 000 kr och inte som nu enligt regeringens förslag stannat vid en höjning till 11 000 kr. Ett annat område som omhuldas av förenkling är att det föreslås slopad avdragsrätt för företags representationsutgifter för lunch, middag, mm med undantag för enklare förtäring som inte kan ses som en måltid.

Förslagen i övrigt är bl.a. begränsad uppräkning av skiktgränserna, RUT-avdrag även för reparation av vitvaror och att intäktsräntan på skattekontot sänks (i nuläget innebär förslaget 0 procent).

Hushållen har vidare att räkna med höjd skatt på el och alkohol. En ljusglimt av tveksamt värde är att taket på uppskovsbeloppet vid bostadsbyte föreslås att tas bort tillfälligt.

Ett annat intressant förslag är att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket löpande, således per utbetalningstillfälle, och inte som nu en gång per år.

Bland övriga åtgärder inom skatteförfarandet kan noteras att regeringen avser att tillsätta en utredning vars syfte är att föreslå åtgärder som stärker skattetilläggets preventiva effekt även möjligheten att införa en skyldighet för skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg ska utredas.

Så sammanfattningsvis kan sägas att budgeten inte bjuder på några betydelsefulla lättnader överhuvudtaget utan fokus är klart uttalat att öka skatteuttaget, minska möjligheten till kredit med skatten samt ordna så att Skatteverket får en förenklad arbetssituation som inte störs av skatterådgivare som hotar den ”svenska modellen”.

ALL MAKT ÅT TENGIL!!! – Vår befriare!!