Finansministern stoppar Skatteverkets konkurrens om spararnas pengar

17 mars 2016

Hur ska man få avkastning på sitt sparande utan att riskera sitt kapital? Svaret är inte självklart men likväl finns en enkel lösning som blivit omåttligt populär; att spara på sitt skattekonto där den skattefria intäktsräntan är 0,56 procent på överskottet. 0,56 procent i skattefri ränta motsvarar 0,8 procent i vanlig skattepliktig bankränta, vilket inte många säkra alternativ kan erbjuda idag.

Men säg den glädje som varar för evigt. Sparformens framgång är också dess undergång. Detta då den relativt sett höga räntan rört upp känslor hos vår finansminister som meddelat att hon lagt ett förslag för att sänka den ”höga” inlåningsräntan ”-Det är inte menat att skattekontot ska vara en sparform utan det ska användas när man ska betala in skatt”.

Och att skattekontots huvudsakliga syfte är för betalning av skatt är det nog ingen som ifrågasätter. Om nu det allmänna (genom Skatteverkets försorg) tar ränta av den som underbetalt skatt under året framstår det som rimligt att den som överbetalt skatt även får något för sin ”utlåning”. Men den som tänker sig en generell sänkning av både in- och utlåningsräntorna på skattekontot blir nog besviken när finansministern nu ska presenterar sitt förslag, som jag är säker på enbart kommer att behandla en sänkning av den ”höga” inlåningsräntan.

Enligt finansministerns senaste uttalande i denna fråga ska än lagändring som möjliggör 0 procents inlåningsränta på skattekontot vara på plats och gälla från och med 1 januari 2017. Så inför årsskiftet finns anledning för alla skattekontosparare att se över vilka alternativ för sitt sparande som då står till buds.

P.S. Skatter kan båda vara krångligt och dyrt varför Du bör säkerställa vad resultatet blir för Dig av en eller annan åtgärd för att undvika oönskade överraskningar.