NCM – New Cash Management eller Skatteverket som spargris

2 apr. 2015

Nu är det dags för årets deklaration och då kan det även passa bra att gå igenom sin ekonomi i stort. För även om det dröjer ytterligare ett tag innan kvarskatten ska betalas och Ö-skatten betalas ut kan det finnas anledning att undersöka möjligheten att betala in lite extra till skattekontot. Skatteverket erbjuder för tillfället 0,56 procent i skattefri ränta på överskott på skattekontot. Bättre än vad det flesta banker kan erbjuda idag.

Jag tror dock inte att insättningar på skattekontot omfattas av insättningsgarantin men något gör att det inte känns nödvändigt med en sådan i sammanhanget då pengar på skattekontot känns säkrare än pengar på banken, rena Fort Knox. Vem trodde att Skatteverket skulle börja konkurera med bankerna om spararnas placeringar.

Även om Skatteverkets villkor vid inlåning framstår som konkurrenskraftiga så är villkoren för krediter inte lika förmånliga. Om det nu är så att de pengar man har att tillgå är i ständigt omlopp kan det vara intressant att fundera över ett av Skatteverkets spartips istället – i alla fall om Du har ett skatteuppskov efter ett tidigare bostadsbyte. Om det t ex finns ett uppskov från deklaration 2010 (eller tidigare) om 1 milj. kr och det nu begärs omprövning av deklarationerna så att uppskovet tas bort blir resultatet att det dels betalas tillbaka omkring 12 000 kr på skatten men att även årskostnaden för ”uppskovet” går från 5 000 kr till 3 000 kr per år. (Exemplet förutsätter att Du kan låna till uppskovsskatten om 220 000 kr i bank för omkring 2 procent).

Är det investeringar på längre sikt som lockar har Skatteverket även produkter för det. Närmast till hands är kanske Investeringssparkontot. Finns det ett kapital som är placerat i värdepapper som stigit i värde måste dock skatten på innehaven betalas innan sparandet kan fortsätta på investeringssparkontot, men även det att ”tidigarelägga” skatten kan vara en bra investering. Ett exempel; Du har 1 milj. kr i fonder vilka köpts för 600 000 kr. Skatten på vinsten är då 120 000 kr och resterande belopp om 880 000 kr kan placeras på ett investeringskonto. Om avkastningen och statslåneräntan i genomsnitt är 5 respektive 2 procent de kommande åren har Du ett större kapital kvar efter skatt redan från start, så länge avkastningen på investeringssparkontot överstiger statslåneräntan och lite till (enligt förslag ska schablonräntan på ISK beräknas som statslåneräntan plus 0,75 procentenheter men som lägst uppgå till 1,25 procent). Så sett till siffrorna pekar det mesta på att det är en god investering att växla sparform från fondkonto till Investeringssparkonto. Även om det för många instinktivt kännas bakvänt att förskottsbetala skatten, vilket det alltså inte behöver vara.

P.S. Skatter kan båda vara krångligt och dyrt varför Du bör säkerställa vad resultatet blir för Dig av en eller annan åtgärd för att undvika oönskade överraskningar. D.S

Kontakta oss