Vårändringsbudgeten 2016 – nya pålagor och nya möjligheter

11 apr. 2016

Hos finansdepartementet arbetas nu för fullt med de olika delar som ska sys ihop till regeringens vårändringsbudget 2016 som riksdagen ska ta upp till behandling i slutet av maj. En stor del av förslagen finns redan att läsa om på regeringens hemsida. En del av förslagen pekar på ökade kostnader medan andra synes ha som syfte att värna miljön.

Ett förslag som kan antas leda till högre kostnader är bankskatten. Vänsterpartiet har tidigare fört fram förslag som skulle ta in 12 miljarder till statskassan men bankskatten ser nu ut att landa på 4 miljarder kronor. Och även om de som står bakom förslaget anser -att bankerna behöver bidra mer till samhällsutvecklingen, så lär nog bankkunderna kunna räkna med att det inte blir billigare hos banken.

Ett för hushållen kostnadsinbesparande förslag är då istället att RUT-avdrag ska medges för reparation av vitvaror och trädgårdsarbeten. Och att momsen sänks för mindre reparationer av cykel, skor mm. Vad gäller bland annat nya vitvaror så ska det läggas på en kemikalieskatt på nyproducerade sådana. Det blir billigare att reparera gammalt och dyrare och köpa nytt. Inte direkt konsumtionsfrämjande om man nu vill ha upp inflationen, men det är riksbankens ansvar. Det blir istället mer recycling vilket är bra för miljön.

Vidare föreslås företag få avdrag för utsläppsrätter de tar bort från handelssystemet. Ett sätt att klimatkompensera och om det blir populärt torde priset på kvarvarande utsläppsrätter öka. Månne en möjlighet till spekulation för den som söker risk då även privatpersoner kan öppna utsläppsrättskonto hos Energimyndigheten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de föreslagna förändringarna som det mesta har sina för- och nackdelar och att detta avgörs av var man står.