Vi har ett resultat – 3:12-utredningens förslag offentliggjort

4 nov. 2016

Sedan våren 2014 har 3:12 Utredningen arbetat med hur skattebestämmelserna kan ändras för att inte ”straffbeskatta” den som lämnar över företaget till närstående jämfört med den som säljer till utomstående. Men mest uppmärksamhet fick nog Utredningens tilläggsuppdrag att även lämna förslag på hur de s.k. 3:12 bestämmelserna kan ändras för att öka uttaget av skatt. Och nu sitter vi här med Utredningens förslag. Några av Utredningens förslag kan sammanfattas enligt följande.

Gynnande vid generationsskiften

Den skattetrappa vi har idag med stegen 20 procent (gränsbeloppet), 57 procents marginalskatt (samma skatt som för lön) och 30 procent (den ordinära kapitalskatten) ändras till en trappa med stegen 25 procent (gränsbeloppet) ), 57 procents marginalskatt (samma skatt som för lön) och 25 procent (den ordinära för onoterade aktier). Var ägaren befinner sig bland inkomstskikten och har för sparat gränsbelopp kommer nog avgöra ägarens uppfattning om nyttan med förslaget. För den aktieägare utan nämnvärt gränsbelopp men med betydande bolagsvinster att kunna ta i utdelning kan det bli fråga om en skattesänkning medan det för de med stora gränsbelopp som täcker vad som bolaget kan lämna i utdelning får kännas vid en skattehöjning. Förslaget för sannolikt med sig att de som har sparade gränsbelopp kommer att försöka utnyttja dessa innan skatten går upp från 20 till 25 procent.

Den skattesats om 25 procent som gäller idag för onoterade aktier som inte ska 3:12 beskattas föreslås vara kvar och allmänt sett kan det nog ses som en fördel att skillnaden mellan aktiv – passiv mildras på nivåerna över det lönebeskattade utrymmet.

Förenklingsregeln föreslås vidare att sänkas från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp.

För den som räknar på gränsbeloppet med stöd av löneunderlaget blir det flera förändringar om Utredningens förslag blir lag, ägarandel om minst 4 procent slopas, inte 50 procent av lönekostnaden från första kronan utan en trappa med 10, 25 och 50 procent. Även den särskilda definitionen av dotterföretag som gällt något år att ett bolag enbart kan vara dotterbolag åt ett bolag tas bort.

Ett gynnande förslag vid generationsskiften är att Utredningen föreslår att en aktie inte ska 3:12 beskattas enbart på grund av att någon annan närstående än aktieägarens make varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Om detta blir verklighet och de olika villkor som kommer att ställas för att ”generationsskiftesundantaget” ska få tillämpas uppfylls ser det ut att kunna lösa problemet för vissa som idag sitter fast i 3:12 beskattningen på grund av ”samma eller likartad”.

Slår hårt mot bolag med mindre bolagsvinster

Så vad tycker vi då? Jo att konsekvensen av förslagen slår hårdast mot de med mindre ägarandelar eller mindre bolagen med inte så stora bolagsvinster och det inte blir lika kännbart eller leder till sänkt skatt för de med betydande ägarandelar i bolag med bra nivå på bolagsvinsten. Och det kan ju var och en tycka vad de vill om … att framgångsrikt risktagande genom entreprenörskap gynnas är positivt men alla bolag startas ju inte som fullvuxna vinstgeneratorer varför det är nedslående att Utredningens förändringsförslag slår hårdast mot de som är beredda att ta risken att driva eget men ännu inte byggt ett nytt Ericsson eller H&M.

Kontakta oss