Skip to main content Skip to main navigation

Ta dina investeringar till nästa nivå

  • Personlig rådgivning för dig med minst 500 000 kr
  • Ta del av gedigen analys och få hjälp av våra experter
  • Få ett bollplank att löpande diskutera dina placeringar med
  • Full transparens – vår agenda är alltid samma som din

Jag vill veta mer

Ta dina investeringar till nästa nivå

  • Personlig rådgivning för dig med minst 500 000 kr
  • Ta del av gedigen analys och få hjälp av våra experter
  • Få ett bollplank att löpande diskutera dina placeringar med
  • Full transparens – vår agenda är alltid samma som din

Jag vill veta mer

Hur vi hjälper våra kunder

Behöver du ett bollplank att löpande diskutera dina placeringar med? Vi har experter inom placeringar och en stor analysavdelning som tar ditt sparande till nästa nivå.

För vissa av våra kunder är avkastningen viktigast medan andra vill minimera risken. Tillsammans tar vi fram en förvaltningsstrategi som är anpassad efter dina behov och preferenser. Tycker du att det är viktigt att ha koll på vad som händer på marknaden? Din rådgivare håller dig uppdaterad, hjälper dig att tolka informationen och tydliggör hur den påverkar dina placeringar.

Låter detta intressant?

Transparent prissättning – Fair Deal

Fair Deal handlar om vår grundläggande värdering - att genom god analys och rådgivning alltid agera för kundens bästa.

Fair Deal innebär att vi skiljer oss från de flesta aktörer på marknaden genom att vi inte låter rådgivningen påverkas av t.ex. ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner. Alla fondrabatter eller kick-backs går tillbaka till dig som kund. På så sätt kan du vara trygg med att vi alltid agerar i ditt bästa intresse.

 

Vår kapitalförvaltning

Vi inleder med att tillsammans göra en noggrann genomgång för att vi ska lära känna dig och förstå vilka behov du har.

Tillsammans kommer du och din rådgivare fram till en lämplig inriktning på din förvaltning som är anpassad efter dina behov, din ekonomiska situation och dina önskemål kring risknivå och tidshorisont. Du kan välja rådgivande förvaltning, där du själv är aktiv och fattar investeringsbesluten med hjälp av din rådgivare. Du kan även välja portföljförvaltning där du överlåter det dagliga arbetet till våra erfarna förvaltare. Det är helt upp till dig!

Nöjd kund private banking
Sam Fakoor, läkare

Jag kände direkt att det förtroende och engagemang som jag letade efter fanns.

Kontakta oss