Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhet

Hållbara medarbetare

För Söderberg & Partners handlar hållbara medarbetare om att hitta balansen i tillvaron och aktivt verka för ett hållbart arbetsliv.

Vårt mål är att alla våra medarbetare ska känna ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter. Engagemang bidrar till välmående, men för att få personlig balans är det också viktigt med återhämtning och fysisk aktivitet.

 Vi har väl upparbetade rutiner för att stimulera till friskvård och hantera situationer där medarbetare behöver hjälp och stöd. Bland annat har vi friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och en förebyggande hälsoförsäkring som kan användas när man behöver stöd och råd kring sitt mående. Vi försöker att underlätta föräldraskap och har en lösningsinriktad attityd kring att lösa vardagspusslet.

Vi arbetar aktivt med att fånga upp områden där vi har potential att utvecklas för att kontinuerligt utveckla den höga trivseln och engagemanget på arbetsplatsen.

Våra medarbetarundersökningar visar att:

  • 92 % tycker att deras arbete är intressant och givande
  • 97 % tycker att deras arbete är utvecklande
  • 87 % av våra medarbetare upplever att de arbetar mot klart uttalade mål
  • 85 % tycker att vi leder utvecklingen för att revolutionera branschen
  • 89 % tycker att vi är proaktiva och alltid gör det lilla extra för kunden

Hållbarhet & miljö

En av Söderberg & Partners målsättningar är att utveckla och förnya branschen, vilket också gäller vårt hållbarhetsarbete. Det största påverkansarbetet vi gör är det som sker i vår hållbarhetanalys av olika produkter och i vår rådgivning, men vi arbetar även aktivt för att förbättra vårt eget miljö- och hållbarhetsarbete.

För Söderberg & Partners innebär hållbarhet att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning.

Som en av de ledande aktörerna på finansmarknaden kan Söderberg & Partners bidra till en mer hållbar utveckling inom såväl ekologisk- och social-, som ekonomisk hållbarhet. Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället.

Söderberg & Partners är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i analyserna och i rådgivningen.


iso-14001-2015.jpg

Hållbarhetsanalys

Våra rådgivare har alltid tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser som tillsammans med ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen. Vi utbildar fortlöpande våra rådgivare och analytiker för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området.

Hållbarhetsredovisning

Vi presenterar årligen en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och hur vi gör skillnad, samt vilka mål vi vill uppnå.

Klimatkompensation

Från och med 2018 klimatkompenserar Söderberg & Partners samtliga medarbetare. Vi är det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar våra medarbetare både på arbetet och fritiden.

Läs mer

CSR-samarbeten

Söderberg & Partners samarbetar med ett flertal organisationer där fokus ligger på barn och ungdomars hälsa och välmående. Många av våra medarbetare är engagerade i sociala projekt  och vi erbjuder våra medarbetare en arbetsdag per år för att arbeta med välgörenhet.

Läs mer om våra samarbetspartners och CSR-projekt som vi bedriver.

Kontakta oss