Skip to main content Skip to main navigation

Dina viktigaste siffror 2015

Hr-nytt

Dina viktigaste siffror 2015

26 augusti · 2015

Här är dina viktigaste siffror under 2015

 

Basbelopp     
 Prisbasbelopp (PBB) 44 500 kr
– Förhöjt Prisbasbelopp (FPBB) 45 400 kr
– Inkomstbasbelopp (IBB) 58 100 kr
     
Sjukpenninggrundande inkomst    
– SGI (högst) per år 333 750 kr
– SGI (lägst) per år 10 600 kr
     
Kalenderdagsberäknad sjukpenning    
– Högst per dag vid 80 / 75 (%) 709/665 kr
– Lägst per dag vid 80 /75 (%) 23/21 kr
     
Arbetsgivaravgifter     
– Födda 1937 eller tidigare 0 %
–  Födda 1938 – 1949 10, 21 %
– Födda 1950 – 1988 31, 42 %
– Födda  1989 eller senare 15,49  
Egenavgifter     
– Födda 1937 eller tidigare 0 %
– Födda 1938-1949 10,21 %
– Födda 1950 – 1988 28,97 %
 Födda 1989 eller senare  14,89  
Särskild löneskatt 24, 26 %
     
Bolagsskatt 22,00 %
     
Skattefritt traktamente    
– Sverige (heldags vid övernattning) 220 kr
– Sverige (halvdag) 110 kr
– Efter tre månader 154 kr
– Nattraktamente 110 kr
     
Skattefri bilersättning     
– Egen bil 18,50 kr (per mil)
– Förmånsbil/Tjänstebil diesel: 6,50 kr (per mil)
– Förmånsbil/Tjänstebil bensin: 9, 50 kr (per mil)
     
     
Representation – extern    
– Frukost 60 kr (exkl moms)
– Lunch/middag/supé 90 kr (exkl moms)
– Golf, teater etc. 180 kr (exkl moms)
     
Representation – intern    
– Frukost 60 kr (exkl. moms)
– Lunch/middag/supé 90 kr (exkl. moms)
– Hyra, underhållning vid personalfester 180 kr (exkl. moms)
– Teater etc. 180 kr (exkl. moms)
     
Fria måltider    
– Frukost 43 kr
– Lunch/middag 86 kr
– Fri kost (3 måltider) 215 kr
     
Skattefria gåvor – anställda    
– Julklapp 450 kr (inkl moms)
– Jubileumsgåva 1 350 kr (inkl moms)
– Minnesgåva 15 000 kr (inkl moms)
     
Förmånsvärde    
– Lånedator/Hempc   Marknadsvärde
     
Brytpunkt för statlig inkomstskatt     
– Brytpunkt 1 (20%) 443 300 kr
– Brytpunkt 2 (25%) 629 200 kr
     
Skiktgräns för statlig inkomstskatt 
   
– Skiktgräns 1 (20%) 430 200 kr
– Skiktgräns 2 (25%) 616 100 kr
– Brytpunkt 1 över 65 år ( 20%) 469 600  kr
– Brytpunkt 2 över 65 år (25 %)

 

Statslåneränta (2014)

648 000  kr
– Genomsnittlig 1,62 %
– 2014-11-30 0,90 %
     
Mervärdeskatt (moms)    
– Den generella skattesatsen 25 % (20% av priset)
– Livsmedel, hotellrum 12 % (10,71% av priset)
– Böcker, tidskrifter, idrott, kultur,    
persontransporter (även skidlift) 6 % (5,66% av priset)
Kontakta oss