Skip to main content Skip to main navigation

Händelsestyrd pensionsrådgivning ger nöjda medarbetare

Hr-nytt

Händelsestyrd pensionsrådgivning ger nöjda medarbetare

17 februari · 2015

Tjänstepensionen är ofta företagens största personrelaterade utgift, näst efter lönen. Företag som brister i arbetet med att informera sina anställda om tjänstepensionen riskerar att få medarbetare med onödigt låg pension och missar ett gyllene tillfälle att öka medarbetarnöjdheten. Med rätt rådgivning vid rätt tillfälle – händelsestyrd rådgivning – får medarbetarna rätt förväntningar, högre pension och blir dessutom bra ambassadörer.

Att tjänstepension är en bra förmån att ge sina anställda är troligen alla överens om. Trots detta drar vissa arbetsgivare inte nytta av tjänstepensionen för öka nöjdheten hos medarbetarna.

– Tjänstepension är en mycket viktig fråga som rätt hanterat innebär stora fördelar för såväl företaget som dess anställda. Men tyvärr ser vi fortsatt att vissa företag hanterar frågor rörande tjänstepension bristfälligt, berättar Anders Bäckström, vd för Söderberg & Partners Insurance Consulting och lägger till:

– Det är synd att en så bra förmån som tjänstepension kan leda till problem för företag. Men det positiva är att det med relativt enkla medel går att göra något åt saken, säger han. 

Utöver nackdelen med lägre nöjdhet hos medarbetarna så finns också direkta risker med att inte hantera informationen kring tjänstepensionen på ett korrekt sätt. När företag brister i kommunikationen till medarbetarna är risken stor att medarbetarna får fel förväntningar, vilket kan vålla problem. En tydlighet vad gäller ansvarsfrågan vid en premiebestämd pensionslösning är av yttersta vikt. En bristfällig genomgång av företagets pensionsplan i samband med anställning skulle kunna leda till att den anställde framöver kan kräva bolaget på kompensation och i värsta fall andra pensionsförmåner. Det kan bli dyrt och ta stora resurser i anspråk, enligt Anders Bäckström. 

– Utöver de finansiella anspråken är den riktigt stora förlusten att företaget riskerar att få missnöjda befintliga, och före detta, medarbetare. Besvikna pensionärer riskerar att bli dåliga ambassadörer för bolaget, säger Anders Bäckström. 

Händelsestyrd rådgivning

Klassisk rådgivning, till skillnad mot händelsestyrd, innebär förenklat att rådgivaren möter den anställde enligt ett schema, till exempel en gång per år. Enligt Anders Bäckström ska rådgivning sättas in när den behövs som mest, det vill säga händelsestyrd rådgivning. De fyra ”faserna” som alla företag bör hålla koll på för att utfallet ska blir bra är: 

1. Vid anställning

2. Under anställningen

3. Inför pension

4. Vid pension. 

 

 

Vid själva anställningen gäller det att vara mycket tydlig, allt för att ge den nya medarbetaren rätt förväntningar. 

– Då ska arbetsgivaren ge korrekt information för att skapa rätt förväntningar. Det måste tydligt framgå att arbetsgivarens ansvar inte sträcker sig längre än till att betala premien och att den anställde därefter ansvarar för utfallet, säger Anders Bäckström.

Den andra punkten, under anställningen, omfattar exempelvis att arbetsgivaren ska säkerställa att den anställde löpande påminns om den premiebestämda pensionen samt att hen tillhandahålls verktyg för en kvalificerad hantering av pensionsfrågan. Annars finns risken att medarbetaren låter saken bero. Och efter 30 år på bolaget upptäcker hen att de val som en gång gjordes var dåliga. 

– Om medarbeten inte påminns att det är viktigt att följa utvecklingen av pensionsplaceringarna, och dessutom inte har rätt verktyg att göra det, så kan det gå illa, säger Anders Bäckström. 

Nästa viktiga tidpunkt är fem år före pensionering. 

– Det är då man bör förbereda sig inför livet som pensionär. Den anställde kanske bör göra ett antal mer omfattande förändringar kopplat till sina tjänstepensioner för att på så vis säkerställa att framtida förväntningar på pensionsutbetalningar infrias. Återigen måste företaget uppmärksamma den anställde på att det är hon eller han som äger frågan, säger Anders Bäckström. 

När pensionsdagen närmar sig, cirka ett år före, är det dags för företaget att åter agera. 

– Då handlar det om att planera så att pensionen tas ut på rätt sätt, det vill säga bestämma sin egen lön som pensionär. Besluten är som regel många och förhållandevis komplexa. Här finns som regel stora summor att tjäna, eller att spara, för anställda som får korrekt information och rådgivning, säger Anders Bäckström och fortsätter:

– Här kan vi skapa mycket stora värden för våra kunder genom att effektivisera utbetalningarna med hänsyn tagen till en mängd olika parametrar, till exempel brytpunkter, garantinivåer och livslängdsantaganden, säger Anders Bäckström. 

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss