Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners kvalitetscertifieras enligt ISO 9001:2015

HR

Söderberg & Partners kvalitetscertifieras enligt ISO 9001:2015

7 juni · 2017

Söderberg & Partners affärsområde Pension har certifierats enligt ISO 9001:2015. Det är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. 

– Certifiering är ett intyg på att vi har bra och väl fungerande processer, berättar Mikael Ljungberg, projektledare för Söderberg & Partners ISO-certifiering.

Arbetet med att certifiera affärsområde Pension inleddes för drygt ett år sedan. I det arbetet kartläggs till exempel alla processer så att det följer internationell standard.

– Eftersom vi sedan länge har arbetat med såväl kvalitetssäkring som processer handlade det främst om marginella justeringar, men självfallet även en del ytterligare dokumentation, för att vi skulle bli ISO-certifierade, berättar Mikael Ljungberg.


Löpande uppföljning

Certifieringen har utfärdats av Intertek som även löpande kommer att granska Söderberg & Partners, vilket är en förutsättning för att behålla certifikatet. Söderberg & Partners är sedan tidigare även miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

HR

Trafikljusrapporten: Hållbarhet den röda tråden

7 juni · 2017

Rött, gult eller grönt ljus. Enklare än så kan det knappast bli. Kanske är det förklaringen till att Trafikljusrapporten fått sådant genomslag. I årets rapport var hållbarhet ett centralt tema. 

– Med Trafikljusrapporten vill vi bidra till att spararna hittar rätt i det enorma utbudet. Vi vill även sätta press på finansbranschens aktörer att bli ännu bättre.  

Bra arbete med hållbarhet belönades

Det säger Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhetsfrågor på Söderberg & Partners. Trafikljusrapporten korar vinnare inom olika kategorier.

I år utsågs SPP till årets fondförsäkringsbolag, Vanguard till bästa fondbolag och Skandia tog förstaplatsen inom kategorin livförsäkringsbolag. Inom den fjärde kategorin – hållbart sparande – kammade Öhman fonder hem priset.

– Öhman har ett bra hållbarhetsarbete och de vågar vara transparenta. På deras webb kan man till exempel läsa om såväl med- som motgångar i hållbarhetsarbetet, berättar Kajsa Brundin och fortsätter:

Hållbarhet förenar

Det som förenar flera av årets vinnare är att de har kommit långt i arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i sina rapporteringsmodeller och övergripande analys.

– Trenden är tydlig. Allt fler aktörer börja använda och värdesätta möjligheterna att driva en påverkansagenda genom aktivt ägande, utöver exkludering som är en mindre ambitiös strategi, berättar Kajsa Brundin. 

Djuplodande analyser bakom rapporten

Även om Trafikljusrapporten är enkel att ta till sig, ligger ett minst sagt digert analysarbete bakom rapporten. Varje kvartal utvärderar Söderberg & Partners analytiker olika sparprodukter. Och en gång per år sammanfattas dessa analyser i Trafikljusrapporten. 

Fakta: Här är vinnarna

Årets hållbara aktör 2016 – Öhman

Öhman Fonder utses till årets hållbara aktör. Öhman ligger i framkant genom att aktivt arbeta som ansvarstagande investerare, med fokus på att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Genom att på ett systematiskt sätt integrera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen och vara transparenta med sitt påverkansarbete, driver Öhman utvecklingen inom hållbar fondförvaltning.

Årets livförsäkringsbolag 2016 – Skandia

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de har levererat en väldigt god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Livbolaget har under året hanterat överskottet bra och utför dessutom ett bra hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg.

Årets fondförsäkringsbolag 2016 – SPP

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas SPP då de har haft en fortsatt skicklig fondselekteringsförmåga, kombinerat med kostnadseffektivt sparande och ett tydligt ställningstagande inom hållbarhet.

Årets fondbolag 2016 – Vanguard

Det fondbolag som i år har störst andel gröna fondbetyg är Vanguard Asset Management med 74 procent gröna betyg. Därför utses Vanguard Asset Management till årets fondbolag.

Besök Trafikljusrapporten här.

Hr-nytt

Dina viktigaste siffror 2017

8 februari · 2017

Här följer några viktiga siffror att hålla reda på under 2017.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 2, 64 %

Efterlevandepensionsavgift 0,7 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 35 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

 

Undantag

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1951 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

 

Egenavgifter

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 0,10 %

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Efterlevandepension 0, 70 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 44 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

 

Undantag

Personer som är födda 1938–­1951 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, dvs. 16,36 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.


Schablonavdrag egenavgifter

Födda 1938-1951 15 %

Födda 1937 el. tidigare 6 %

Passiv näringsverksamhet 20 %

 

Bilersättning (även kallat skattefri milersättning)

Egen bil 18, 50 kronor per mil

Förmånsbil: Diesel 6, 50 kronor per mil, övriga drivmedel 9,50 kronor/mil

 

Gåvor till anställda (skattefria)

Julgåva 450 kronor inklusive moms

Jubileumsgåva 1 350 kronor inklusive moms

Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

 

 Kostförmån

All kost som obligatoriskt ingår i priset för resa eller boende är skattefri

Frukost 45 kronor per dag

Lunch eller middag 90 kronor per dag

Vid minst tre måltider 225 kronor per dag

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppen bestäms av regeringen och påverkar t.ex. beräkningar av skattefria traktamenten och förmåner, avdragsgränser och brytpunkter för beskattning.

Prisbasbeloppet inkomstår 2017 är 44 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2016 är 45 700 kr

 

Representation

Nya regler från 1 januari 2017

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring.

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat. Läs mer här

 

Reseavdrag

Vid resor till och från arbetet samt resor med egen bil i tjänsten får avdrag göras med 18,50 kr per mil. Resor till och från arbetsplats får dras av med högst 11 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

 

Traktamente inom landet

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Halv dag 110 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Hel dag 220 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Efter tre månader 154 kronor per hel dag

Nattschablon 110 kronor

Endast resa med övernattning är avdragsgiltig

 

Källa: Skatteverket.se

Marknadsbrev, HR

Svenskt kvalitetsindex: Söderberg & Partners har nöjdaste kunderna

20 december · 2016

Svenskt Kvalitetsindex, SKI:s, senaste undersökning visar att Söderberg & Partners har nöjdast kunder, samtidigt som förmedlarbranschen som helhet har fått sänkt betyg jämfört med fjolåret

Det är femte året i rad som Söderberg & Partners får bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i SKI:s undersökning.

– Ända sedan vi startade för drygt tio år sedan har vi strävat efter att göra våra kunder nöjda genom att leverera bästa möjliga lösningar. Därför känns det bra att få svart på vitt att våra kontinuerliga ansträngningar ger resultat, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners.

– Men vi är långt ifrån nöjda. Både vi och branschen som helhet måste bli bättre på att öka kundnöjdheten, slår han fast.

Förmedlarbranschen backade med 4 procentenheter i årets undersökning. Branschen har tidigare fått mycket höga betyg inom områden som service och proaktivitet, men tappade något i årets undersökning. Johan Parmler på Svenskt Kvalitetsindex kommenterar:

– Förmedlarbranschen bör bli bättre på att ge sina kunder bättre service och mer valuta för pengarna.

I SKI:s undersökning framkom även att förmedlarbranschen skapar mervärde för sina kunder. Till exempel är företagskunder som använder förmedlare mer nöjda än kunder som har direktkontakt med försäkringsbolag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss