Skip to main content Skip to main navigation

Soliga hälsningar från Summer Camp!

HR

Soliga hälsningar från Summer Camp!

6 oktober · 2017

För fjärde året i rad anordnade Söderberg & Partners Summer Camp. Under en vecka i somras fick studiemotiverade ungdomar studera, gå på föredrag och – inte minst – ägna sig åt roliga aktiviteter som bakning, segling och multisport. 

– Etikklassen var riktigt bra. Och den om dark universe var fantastisk!, säger eleverna Smilla, Klara och Wilma glatt i mun på varandra där de står i solen på gräsmattan vid Sigtuna Humanistiska Läroverk, SSHL.

Summer Camp är ett kostnadsfritt läger för ungdomar som anordnas av Söderberg & Partners. De 100 ungdomarna – som alla har ansökt om att få vara med – bodde under en vecka i slutet av juli på internat i Sigtuna. Förmiddagarna ägnas åt undervisning i främst naturvetenskapliga ämnen som exempelvis matte, fysik och biologi.

 

Undervisning på engelska inget problem

Alla undervisning sker på engelska eftersom lärarna är engelskspråkiga. Ofta har de antingen redan doktorerat eller är full färd med att göra det. Sownak Bose – som höll föredraget om the dark universe (svarta hål) som Smilla, Klara och Wilma hyllade – är 24 år, redan professor och har medverkat i en BBC-dokumentär.

– Sownak och alla andra lärare brann verkligen för sina ämnen och var helt fantastiska. Hela veckan var verkligen jättecool, berättar Smilla.

 Cracking codes: solving the unsolvable

Efter förmiddagarnas obligatoriska undervisning är det lunch. På eftermiddagarna hålls workshops som tar upp fascinerande ämnen som exempelvis ”Cloning – ever dreamed of having a twin”, ”Cracking codes: solving the unsolvable” och ”Advanced brain training: Mindblowing math games”.

– Eleverna var otroligt duktiga och frågorna riktigt vassa. Man riktigt kände hur de blommade upp när de fick debattera och diskutera, berättar Ebba Hägg på Söderberg & Partners som var med under veckan.

 Ett viktigt mål med lägret är att uppmuntra ungdomar att studera.

– Det känns att vi gör skillnad. För oss är det ett sätt att visa på vikten av att plugga och utbilda sig och samtidigt ta ett samhällsansvar, berättar Johan Silfverswärd på Söderberg & Partners.

En röd tråd i Söderberg & Partners CSR-arbete är att de flesta projekt riktar sig just mot barn och ungdomar. Till exempel stöder bolaget Barn till ensamma mammor, Hoppets stjärna och Barncancerfonden.

 

Fakta: Söderberg & Partners Summer Camp

Summer Camp är en kostnadsfri lägervecka där undervisning blandas med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar. Undervisningen sker i ämnena biologi, kemi, fysik, matematik och engelska och bedrivs främst på engelska av lärare som är vana pedagoger och undervisar vid utbildningsföretaget Lanternas övriga kurser. Information om ansökan till Summer Camp 2018 kommer under första kvartalet nästa år. 

HR

Söderberg & Partners kvalitetscertifieras enligt ISO 9001:2015

7 juni · 2017

Söderberg & Partners affärsområde Pension har certifierats enligt ISO 9001:2015. Det är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. 

– Certifiering är ett intyg på att vi har bra och väl fungerande processer, berättar Mikael Ljungberg, projektledare för Söderberg & Partners ISO-certifiering.

Arbetet med att certifiera affärsområde Pension inleddes för drygt ett år sedan. I det arbetet kartläggs till exempel alla processer så att det följer internationell standard.

– Eftersom vi sedan länge har arbetat med såväl kvalitetssäkring som processer handlade det främst om marginella justeringar, men självfallet även en del ytterligare dokumentation, för att vi skulle bli ISO-certifierade, berättar Mikael Ljungberg.


Löpande uppföljning

Certifieringen har utfärdats av Intertek som även löpande kommer att granska Söderberg & Partners, vilket är en förutsättning för att behålla certifikatet. Söderberg & Partners är sedan tidigare även miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

HR

Trafikljusrapporten: Hållbarhet den röda tråden

7 juni · 2017

Rött, gult eller grönt ljus. Enklare än så kan det knappast bli. Kanske är det förklaringen till att Trafikljusrapporten fått sådant genomslag. I årets rapport var hållbarhet ett centralt tema. 

– Med Trafikljusrapporten vill vi bidra till att spararna hittar rätt i det enorma utbudet. Vi vill även sätta press på finansbranschens aktörer att bli ännu bättre.  

Bra arbete med hållbarhet belönades

Det säger Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhetsfrågor på Söderberg & Partners. Trafikljusrapporten korar vinnare inom olika kategorier.

I år utsågs SPP till årets fondförsäkringsbolag, Vanguard till bästa fondbolag och Skandia tog förstaplatsen inom kategorin livförsäkringsbolag. Inom den fjärde kategorin – hållbart sparande – kammade Öhman fonder hem priset.

– Öhman har ett bra hållbarhetsarbete och de vågar vara transparenta. På deras webb kan man till exempel läsa om såväl med- som motgångar i hållbarhetsarbetet, berättar Kajsa Brundin och fortsätter:

Hållbarhet förenar

Det som förenar flera av årets vinnare är att de har kommit långt i arbetet med att integrera hållbarhetsfrågor i sina rapporteringsmodeller och övergripande analys.

– Trenden är tydlig. Allt fler aktörer börja använda och värdesätta möjligheterna att driva en påverkansagenda genom aktivt ägande, utöver exkludering som är en mindre ambitiös strategi, berättar Kajsa Brundin. 

Djuplodande analyser bakom rapporten

Även om Trafikljusrapporten är enkel att ta till sig, ligger ett minst sagt digert analysarbete bakom rapporten. Varje kvartal utvärderar Söderberg & Partners analytiker olika sparprodukter. Och en gång per år sammanfattas dessa analyser i Trafikljusrapporten. 

Fakta: Här är vinnarna

Årets hållbara aktör 2016 – Öhman

Öhman Fonder utses till årets hållbara aktör. Öhman ligger i framkant genom att aktivt arbeta som ansvarstagande investerare, med fokus på att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Genom att på ett systematiskt sätt integrera hållbarhetsfrågorna i förvaltningen och vara transparenta med sitt påverkansarbete, driver Öhman utvecklingen inom hållbar fondförvaltning.

Årets livförsäkringsbolag 2016 – Skandia

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de har levererat en väldigt god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Livbolaget har under året hanterat överskottet bra och utför dessutom ett bra hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg.

Årets fondförsäkringsbolag 2016 – SPP

Årets fondförsäkringsbolag tilldelas SPP då de har haft en fortsatt skicklig fondselekteringsförmåga, kombinerat med kostnadseffektivt sparande och ett tydligt ställningstagande inom hållbarhet.

Årets fondbolag 2016 – Vanguard

Det fondbolag som i år har störst andel gröna fondbetyg är Vanguard Asset Management med 74 procent gröna betyg. Därför utses Vanguard Asset Management till årets fondbolag.

Besök Trafikljusrapporten här.

Hr-nytt

Dina viktigaste siffror 2017

8 februari · 2017

Här följer några viktiga siffror att hålla reda på under 2017.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 2, 64 %

Efterlevandepensionsavgift 0,7 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 35 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

 

Undantag

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1951 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

 

Egenavgifter

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 0,10 %

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Efterlevandepension 0, 70 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 44 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

 

Undantag

Personer som är födda 1938–­1951 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, dvs. 16,36 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.


Schablonavdrag egenavgifter

Födda 1938-1951 15 %

Födda 1937 el. tidigare 6 %

Passiv näringsverksamhet 20 %

 

Bilersättning (även kallat skattefri milersättning)

Egen bil 18, 50 kronor per mil

Förmånsbil: Diesel 6, 50 kronor per mil, övriga drivmedel 9,50 kronor/mil

 

Gåvor till anställda (skattefria)

Julgåva 450 kronor inklusive moms

Jubileumsgåva 1 350 kronor inklusive moms

Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

 

 Kostförmån

All kost som obligatoriskt ingår i priset för resa eller boende är skattefri

Frukost 45 kronor per dag

Lunch eller middag 90 kronor per dag

Vid minst tre måltider 225 kronor per dag

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppen bestäms av regeringen och påverkar t.ex. beräkningar av skattefria traktamenten och förmåner, avdragsgränser och brytpunkter för beskattning.

Prisbasbeloppet inkomstår 2017 är 44 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2016 är 45 700 kr

 

Representation

Nya regler från 1 januari 2017

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring.

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat. Läs mer här

 

Reseavdrag

Vid resor till och från arbetet samt resor med egen bil i tjänsten får avdrag göras med 18,50 kr per mil. Resor till och från arbetsplats får dras av med högst 11 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

 

Traktamente inom landet

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Halv dag 110 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Hel dag 220 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Efter tre månader 154 kronor per hel dag

Nattschablon 110 kronor

Endast resa med övernattning är avdragsgiltig

 

Källa: Skatteverket.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss