Skip to main content Skip to main navigation

Mycket information är det. Och mer blir det!

Marknadsbrev

Mycket information är det. Och mer blir det!

12 mars · 2015

Med nya överenskommelser om utbyte av information för beskattningsändamål mellan länder och mellanstatliga organisationer är det inte lätt att hålla reda på vilken information som kommer att lämnas ut från vem till vem och från vilken tidpunkt.

Informationsutbyte har tidigare främst förknippats med tillhandahållande av information på begäran, t ex att svenska skatteverket lämnar en begäran om att få information från ett annat land om en bestämd skattskyldig person för beskattningsändamål i Sverige. Detta har även till del uppmärksammats i media och kanske då främst när Schweiz 2011 gick med på att den inhemska banksekretessen inte utgör hinder för utbyte av information med bl a Sverige.

Den typ av informationsutbyte som nu ökar i betydande omfattning är s.k. automatiska informationsutbytet, att information för beskattning överlämnas automatiskt till myndighet i berörd skattskyldigs bosättningsland utan att informationen specifikt efterfrågats (lite som det fungerar med kontrolluppgifter i Sverige, men mellan länder).

Någon enskild förklaring till varför det nu råder en sådan universell konsensus kring att lyfta på sekretessen och byta information om skattskyldiga mellan länder finns inte, men till viss del torde det kunna förklaras av 2008 års finanskris och USA:s bestämda vilja att få insyn i sina medborgares finansiella tillgångar utanför USA.

FATCA

USA:s ambitioner att kartlägga sina skattebetalare har lett till politiska påtryckningar mot internationella banker, men kanske främst till införandet av FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act), som trädde i kraft 2010 i USA. Lagen syftar till att förhindra amerikanska medborgare att kringgå skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. FATCA har medfört att från och med 1 juli 2014 ska banker och finansiella institut i Sverige fråga nya kunder om de är skattskyldiga i USA och uppgift om sparande ska om så förmedlas till USA via Skatteverket. Banker och finansiella institut i USA ska även de sammanställa information om utländska kunder som vidaresänds till berört land.

EU:s nya handräckningsdirektiv
Men även närmare oss sker förändringar då bestämmelserna om automatiskt informationsutbyte i EU:s nya handräkningsdirektiv (direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning) trätt i kraft, och med start i år kommer information för 2014 utbytas automatiskt inom EU enligt följande:

1. inkomster från anställning, 
2. styrelsearvoden, 
3. livförsäkringsprodukter som inte rapporteras enligt t ex sparandedirektivet, 
4. pensioner samt 
5. ägande av och inkomster från fast egendom.

Och 2017 kommer även inkomster och tillgångar avseende kapital att omfattas av EU:s nya handräkningsdirektivs bestämmelser om automatiska informationsutbyte.

Sparandedirektivet

Men helt nytt är det inte med automatiskt informationsutbyte inom EU och andra anslutna länder. 2005 trädde det s.k. sparandedirektivet i kraft enligt vilket information om räntesparande i olika former ska utbytas automatiskt mellan anslutna länder, dock att bl a Luxemburg och Schweiz valde en alternativ tillämpningsform och istället för utbyte av information innehöll en EU-skatt på sparandet. Men även sparandedirektivet har nu genomgått en omarbetning för att täppa till de luckor i systemet som uppmärksammats sedan ikraftträdandet.

Från och med 2016 ska rapportering enligt sparandedirektivet ske automatiskt med utgångspunkt ifrån kapitalets verkliga ägare och att strukturer med bolag utanför EU eller truster således inte förhindrar tillämpning av direktivet. Vidare ska sparande i strukturerade produkter med ränteliknande funktion och kapitalförsäkringar som har ränteinvesteringar omfattas av det automatiska informationsutbytet. Den information som 2016 kommer vidareförmedlas avser 2015 års inkomster och tillgångar. Denna förändring har inneburit ett omfattande arbete hos många banker att identifiera oredovisade konton, som även i vissa fall avslutats om kontoinnehavaren inte kan visa att kapitalet är redovisat korrekt.

Det omarbetade sparandedirektivet torde dock bli kortlivat då avsikten är att det ska upphöra att gälla från den tidpunkt motsvarande information ska lämnas automatiskt enligt EU:s nya handräkningsdirektiv 2017.

OECD:s internationella rapporteringsstandard

Men det tar inte stopp där, för även OECD har tagit fram en rapporteringstandard för automatiskt informationsutbyte avseende sparande som ett stort antal länder åtagits sig att tillämpa. Detta informationsutbyte ska påbörjas 2017 och avser identifierade konton som var öppna den 31 december 2015 eller därefter. Bland de länder som är först ut i detta samarbete kan nämnas; Barbados, Bermuda, Britiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mauritius, San Marino, Sverige, Trinidad och Tobago och Turks och Caicosöarna. År 2018 kommer ytterligare ett antal länder att börja tillämpa detta system, t ex: Antigua och Barbuda, Aruba, Australien, Österrike, Bahamas, Belize, Grenada, Hong Kong, Macao, Singapore och Schweiz.

Och sen då?

Under några år framöver kommer nog alla dessa olika system för automatiskt utbyte av information att föra med sig en del ”inkörningsproblem” för berörda skattemyndigheter omkring i världen men med tiden kommer de nog finna vilken som duger till vad. Och för den som har utländsk inkomst, och som vet att allt som ska redovisas i deklarationen inte kommit med, är det hög tid att agera. Vanligen är konsekvensen mycket mer tyngande om det är Skatteverket som kommer på att det gjorts fel, jämfört med om det är deklaranten som meddelar att det blivit fel.

Hur Skatteverket framöver kommer att presentera mottagen information för berörd skattskyldig saknas det uppgift om i skrivande stund. Skatteverkets ambition bör vara att mottagen information ska finnas med i deklaration de sänder ut, eller att den görs tillgänglig via Skatteverkets E-tjänst i tid för färdigstallandet av den egna deklarationen. Att Skatteverket skulle hålla på informationen anser jag som osannolikt och skulle vidare förfela en stor del med informationsutbytets syfte, och att Skatteverket ändå kommer att få fullt upp med att granska de som högst oavsiktligt kryssat fel bland alla snåriga bestämmelser.

 

Vid frågor kontakta gärna
Kent Andersson
Special Clients/Skattechef
kent.andersson@soderbergpartners.se
0702 428 088

Marknadsbrev

Småbolag som håller i längden

18 december · 2015

Femstjärniga Carnegie Småbolagsfond lägger snart ännu ett starkt år till handlingarna. Receptet heter ”fokuserad värdeförvaltning”, vilket innebär att fonden investerar långsiktigt i ett mindre antal stabila och välskötta bolag. Här berättar förvaltaren Viktor Henriksson närmare om hur han har hittat några av sina favoriter.

Som småbolagsinvesterare försöker jag hitta aktier som kan ligga kvar länge i fonden. Att de uppfyller grundkriterier som att bolagen är välskötta och har en attraktiv värdering är självklart. Men utöver det är det viktigt att bolaget har förutsättning att vara en långsiktig vinnare.

Ett sådant exempel är Scandi Standard. Namnet säger ju egentligen ingenting, men Kronfågel känner de flesta till. Bolaget är överlägset störst på den nordiska kycklingmarknaden. Scandi Standard har två starka trender i ryggen, nämligen hälsa och miljö. Hälsa eftersom vitt kött är nyttigare än rött kött, och här är min känsla att kunskapen gradvis ökar. Miljö eftersom kycklinguppfödning bara genererar en bråkdel av det koldioxid som t ex nötkött gör. En tredje faktor är att vi i Norden äter mindre kyckling per capita än i övriga västvärlden. Goda förutsättningar för en långsiktigt positiv utveckling. Lägg därtill en låg värdering så har vi en attraktiv aktie.

Fenix Outdoor är en annan långsiktig vinnaraktie. Varumärket Fjällräven är enormt starkt och jag är övertygad om att trender som hälsa och friluftsliv är här för att stanna vilket gynnar bolaget. Och om ni tänker efter, hur många klädmärken kan ni identifiera på 50 meters håll? Utan att vara någon modespecialist känner jag igen en Fjällrävenjacka eller en Kånkenryggsäck på avstånd, vilket säger en del om varumärkets styrka. Bolaget växer för närvarande kraftigt i Nordamerika och har en mycket ambitiös vd i huvudägaren Martin Nordin. Bolaget är till viss del väderkänsligt, t ex kan en varm vinter påverka försäljnigen av dunjackor negativt, men långsiktigt tror jag på en ljus framtid.

Betsson är en annan långsiktig vinnaraktie. En av trenderna som gynnat bolaget är förflyttningen av spelandet från fysiska spelkuponger till nätet. Nu flyttar spelet vidare från internet till mobilen. Och hela tiden är Betsson i framkant. I grund och botten har det handlat om att utmana spelmonopolet, och naturligtvis är det oerhört intressant om man lyckas, vilket Betsson gör. En annan långsiktig trend som talar för bolaget är konsolideringen av den europeiska spelmarknaden. Här har Betsson satt sig i förarsätet och de förvärv man gör bidrar en hel del till bolagets starka vinstutveckling. Det finns fortfarande flera bolag att köpa och vi tror på fler affärer för Betsson. En långsiktig vinnaraktie.

Fastighetsbolaget AtriumLjungberg är en annan långsiktig vinnaraktie. Ett fastighetsbolag tänker ni kanske? Det låter tråkigt. Men fastighetsaktier som tillgångsslag har historiskt gett en fantastisk avkastning, och förresten gillar vi på Carnegie Fonder det som är tråkigt och förutsägbart! AtriumLjungberg har fokus på Stockholm, vilket vi uppskattar. Vi tror på en fortsatt stark utveckling för Stockholmsregionen vilket är positivt för fastighetsbolag med Stockholmsfokus. Bolaget har attraktiva byggrätter och vi tror på såväl bostads- som kontorsbyggen i attraktiva lägen kommande år. Bolaget är mycket välskött med välunderhållna fastigheter. Goda förutsättningar för att vara en långsiktig vinnaraktie.

Cloetta är ett bolag som jag själv kanske gynnar lite väl mycket med frekventa inköp. Jag tror att varumärken som Kexchoklad, Polly, Läkerol och Ahlgrens Bilar helt enkelt är undervärderade av börsen. Det är helt omöjligt att utmana t ex Kexchoklad med en nykomling, värdet av dessa varumärken är enormt. Men godis kanske ni tänker? Hur kan jag rekommendera en godistillverkare samtidigt som jag tror på kyckling- och friluftsbolag? Det ena behöver inte utesluta det andra, vilket jag själv är ett bra exempel på som varande hyfsat hurtig men samtidigt stor godiskonsument … Godisförsäljningen växer sakta men säkert, trots rådande hälsohysteri. Cloetta förvärvar då och då andra godistillverkare samtidigt som man gjort en intressant inbrytning på lösgodismarknaden. Succesivt ökar man omsättning och lönsamhet. En smakfull anrättning och en långsiktig vinnaraktie.

Dessa är alltså några exempel på innehav i Carnegie Småbolagsfond. Vi hoppar inte in och ur olika aktier, vi ”trejdar” inte, utan investerar långsiktigt i verksamheter vi verkligen tror på. Det har visat sig vara en god strategi hittills, och vi kommer hålla fast vid den framöver.

Marknadsbrev

Ny undersökning: Hur hållbara är pensionsbolagen?

18 december · 2015

Söderberg & Partners har lanserat sin andra årliga rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete inom traditionellt sparande. Även om bara fyra av tolv pensionsbolag får grönt totalbetyg har många gjort framsteg.
– Det är roligt att se att pensionsbolagen har genomfört så stora förbättringar i sitt hållbarhetsarbete, säger Kajsa Brundin, ansvarig för hållbarhet på Söderberg & Partners.

Förra året var det första gången som Sveriges tolv största pensionsbolag analyserades utifrån deras hållbarhetsarbete. I årets undersökning har många pensionsbolag förbättrat sitt hållbarhetsarbete. Sammanlagt förvaltar de tolv pensionsbolagen omkring 2 000 miljarder kronor.

– Pensionsbolagen hör till de enskilt största aktörerna på marknaden. De har makten att påverka företagen som de äger att bli mer hållbara, säger Kajsa Brundin, ansvarig för hållbarhet på Söderberg & Partners.

Pensionsbolagen har betygsatts efter tre parametrar: hur de arbetar som hållbara ägare, hur bolagen väljer sina innehav och hur de arbetar med att vara innovativa och driva hållbarhetsarbetet framåt. Bolagen har fått grönt, gult eller rött betyg.

I fjolårets undersökning fick AMF rött betyg, i år grönt.

– AMF har utvecklat sitt hållbarhetsarbete mest av alla. Även Skandia har genomfört stora förändringar och får grönt betyg istället för gult, säger Kajsa Brundin.

Folksam och SPP behåller sina gröna betyg från året innan. Rött totalbetyg får Alecta, Handelsbanken, Nordea, SEB Gamla Liv och SEB Pension & Försäkring.

– Självfallet finns det utrymme för pensionsbolagen att bli ännu bättre, vilket är ett mål med vår undersökning. Ett annat mål är att vi vill hjälpa vanliga privatpersoner att låta sitt sparkapital vara med och påverka samhället i rätt riktning, säger Kajsa Brundin.

Fokusera mer på hållbarhet

Söderberg & Partners analys omfattar pensionsbolagens traditionella förvaltning, det vill säga sparande där pensionsbolagen väljer investeringar och där spararna får en garanterad ränta.

– Många bolag har historiskt prioriterat hållbarhetsarbetet i sitt fondutbud, medan det traditionella sparandet har hamnat i skymundan, säger Kajsa Brundin och fortsätter:

– Mitt tips är att fler ska titta hur till exempel AMF har agerat. Bolaget tog ett strategiskt beslut att inrikta sig på hållbarhet och implementerade ett par rätt omfattande förändringar. Det visar att man menar allvar från ledningen, ett beslut som medförde grönt betyg, avslutar Kajsa Brundin.

 

Fakta: Pensionsbolagens slutbetyg

Grönt betyg:

AMF, Folksam, Skandia och SPP får grönt totalbetyg. Folksam och SPP:s otillräckliga process för hållbara investeringar, på grund av bland annat indexförvaltning, vägs upp av deras stora fokus på Påverkansarbete samt höga nivå av Hållbarhetsambition och värdeskapande.

Gult betyg:

KPA, Länsförsäkringar och Swedbank får gult totalbetyg. KPA har höga hållbarhetsambitioner men är sämre inom påverkansarbete på grund av brist på transparens. Swedbanks relativt otillräckliga process för att säkerställa att hänsyn till hållbarhet tas i pensionsbolagets förvaltning, sänker totalbetyget till gult.

Rött betyg:

Alecta, Handelsbanken, Nordea, SEB Gamla Liv och SEB Pension & Försäkring får slutbetyget rött. Alecta, Handelsbanken och Nordea har fått rött betyg i två av tre perspektiv. SEB Gamla Liv och SEB Pension & Försäkring har fått ett rött betyg i Processer för hållbara investeringar, vilket har sänkt slutbetyget.

 

 

Marknadsbrev

En av de aktivaste Sverigefonderna utmanar med rejäl avgiftssänkning

18 december · 2015

Odin Sverige tillhör de mest aktivt förvaltade svenska aktiefonderna, och dess avkastning om 27,8 procent hittills i år är hela 15,9 procentenheter högre än jämförelseindex*. Nu sänker fonden avgiften från 2,0 till 1,2 procent och vässar därmed sitt erbjudande ordentligt.

Odin Fonder är ett nordiskt fondbolag som grundades år 1990, och bolagets Sverigefond startades 1994. Genom att använda en aktiv värdebaserad strategi har förvaltarna lyckats skapa stora värden under årens lopp, och den som investerade 100 000 kr i fonden vid starten har fått se sitt kapital växa till 3,1 miljoner kr idag. Motsvarande siffra för en indexplacering är 1 miljon kr, vilket visar på möjligheterna med verkligt aktiv förvaltning.*

– Fondens starka utveckling sedan starten visar att vår värdebaserade förvaltningsmodell, som vi kallar Odin-modellen, verkligen fungerar över tid. Det har gjort vårt erbjudande konkurrenskraftigt trots att vi har haft en relativt hög förvaltningsavgift om 2,0 procent ända sedan 90-talet. När vi nu sänker avgiften till förhållandevis låga 1,2 procent så skapar vi ett mycket attraktivt erbjudande som vi hoppas blir uppskattat av våra kunder, berättar Odin Fonders vd Tomas Hellström.

Koncentrerad portfölj med kvalitetsbolag

Det har varit en del diskussion de senaste åren om aktiva fonder som i själva verket har legat nära sitt jämförelseindex, och Odin Fonder ser gärna att branschen sätter fokus på vad kunderna faktiskt får för pengarna. En av de viktigaste egenskaper hos Odin Sverige är just förvaltarens frihet att hitta de allra bästa möjligheterna på den svenska börsen, och fonden har en så kallad active share om cirka 80 procent vilket visar att fonden är en av de mer aktiva Sverigefonderna på marknaden.

– Vi har en koncentrerad portfölj om 29 innehav i dagsläget, och vi behåller varje innehav i genomsnitt 3-5 år. Fokus ligger på att hitta attraktivt prissatta kvalitetsbolag som har en hög avkastning på det egna kapitalet, och vi ser gärna att de är verksamma inom en bransch eller nisch där det finns höga inträdesbarriärer som minskar risken för prispress, säger Vegard Søraunet som är fondens ansvarige förvaltare.

Som exempel på bolag med stor kontroll över sin prissättning nämner Vegard Søraunet låstillverkaren ASSA ABLOY och industribolaget Atlas Copco som bland annat tillverkar kompressorer som garanterar luftförsörjningen till storskaliga produktionsanläggningar.

– Både lås och kompressorer utgör en liten del av totalkostnaden för ett hus respektive en fabrik, men samtidigt är de nyckelkomponenter som ger upphov till stora kostnader om de inte fungerar tillfredsställande. För att undvika inbrott eller produktionsbortfall är det ofta ett enkelt val att betala lite mer för hög kvalitet, och då kan tillverkarna säkerställa en god vinstmarginal som i slutändan kommer aktieägarna till del.

De bästa möjligheterna oavsett bolagsstorlek

En annan egenskap hos Odin Sverige som särskiljer fonden från många konkurrenter är att den inte fokuserar på antingen små eller stora bolag. Det ger möjlighet att hitta de bästa bolagen från ett större urval vilket Vegard Søraunet ser som fördel då den svenska börsen är ett relativt litet univers i ett globalt perspektiv.

– Jag har en bakgrund som förvaltare av Odins globalfond, en fond som utsågs till bästa globalfond av Privata affärer 2012. Då hade vi ett mycket större antal bolag att välja mellan, så jag är van vid detta och ser det som fullt naturligt att inte begränsa sig till antingen små eller stora bolag på den betydligt mindre svenska marknaden. Jag märker även av att kunderna ser positivt på att vi tar ett helhetsgrepp på den svenska börsen.

Han tror att många fonder väljer att begränsa sig på grund av att jämförelsesajter som Morningstar inte har någon allcap-kategori utan endast small eller large cap. Det gör att Odin Sverige hamnar i småbolagskategorin trots att andelen storbolag är närmare 50 procent.

– Det här blir lite missvisande för oss då vår sammansättning ger oss en lägre risknivå än en ren småbolagsfond. Vi ser det dock inte som ett alternativ att anpassa oss efter de kategorier som finns utan hoppas istället att Morningstar med flera uppdaterar sina system i framtiden, säger Vegard Søraunet.

Fokus på hållbarhet ger god riskhantering

Det märks att Odin Fonder ser sig själv som en attraktiv utmanare genom att arbeta med en väl genomtänkt förvaltningsmodell. Och bolaget utvecklas löpande, bland annat inkluderar förvaltningsprocessen en hållbarhetsscreening sedan två år tillbaka.

– Vi samarbetar med ett företag som heter Sustainalytics inom det här området och har lyft in hållbarhetsaspekten som en naturlig del i bolagsanalysen. Framförallt har det visat sig vara fördelaktigt i våra riskbedömningar, då bolag som missköter sig inom hållbarhet även tenderar att missköta sig inom andra områden. Så för oss handlar det inte primärt om att utesluta bolag utan snarare att premiera de företag som visar framfötterna och därmed står bättre rustade inför framtida utmaningar, säger Tomas Hellström.

* Avkastningstal per 30/11-2015 (index refererar till fondens jämförelseindex OMXSB Cap GI)

Kontakta oss