Skip to main content Skip to main navigation

Vad är löneväxling och vem tjänar på det?

Vad är löneväxling och vem tjänar på det?

Löneväxling är en förmån som kan förbättra pensionen. Men vad innebär löneväxling och vem vinner på det? Vi svarar på 5 frågor om löneväxling.

Behovet av eget pensionssparande blir allt viktigare, då vi lever allt längre. Därmed sjunker också nivån på den allmänna pensionen. Samtidigt har avdragsrätten på privat pensionssparande upphört helt sedan en tid tillbaka. Sammantaget har det bidragit till att det har blivit mer fokus på pensionsfrågan och vikten av att se över sin pension. Av den anledningen väljer allt fler att löneväxla för att stärka sin egen pension – men har du koll på vad som gäller? Vi besvarar 5 frågor angående löneväxling.

Vad är löneväxling?

Löneväxling är en form av pensionssparande där din arbetsgivare kan erbjuda dig att sätta av mer pengar till din pension. Det innebär att du som anställd erbjuds att växla en del av din bruttolön till ett pensionssparande istället för att ta ut allt som lön. Med andra ord så inkomstbeskattas inte det löneväxlade beloppet när inbetalningen sker utan först när pensionen betalas ut.

Arbetsgivaren kan också betala in ytterligare ca 5,8 % till tjänstepensionsförsäkringen utöver den lön som du avstått. Anledningen till den extra avsättningen är att det är billigare för företaget att betala en pensionspremie än att betala ut lön. Oftast får du även välja hur dina premier ska placeras i s.k. traditionell förvaltning, fondförvaltning eller i depåförvaltning, beroende på hur din arbetsgivares pensionspolicy ser ut.


Vad är fördelen med löneväxling?

  • Du får en pensionspremie som är ca 5,8 % större än den lön du avstår.
  • Om din marginalskatt är lägre när du lyfter pensionen gör du en inkomstskattevinst.
  • Du bygger upp ett pensionskapital som du kan lyfta när du vill efter 55 års ålder.

 

Vem tjänar på löneväxling?


En grundregel är att du behöver ha en ganska hög lön för att det ska vara värt att löneväxla. För att vara mer exakt behöver din bruttolön per månad, efter löneväxling, vara över 43 309 kr (under 2019). Anledningen är att om du tjänar under det beloppet förlorar du inbetalningar till den allmänna pensionen. Dessutom kan t.ex. föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa påverkas negativt.


Det finns såklart fler aspekter för dig att tänka på. Exempel på detta är att du ska ha möjlighet att avvara summan du löneväxlar fram till din pension då pengarna är låsta fram till 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas som tidigast från 55 års ålder och kortaste utbetalningstid är 5 år.

 

Hur löneväxlar jag?


För att kunna löneväxla till pension behöver du först säkerställa att din arbetsgivare erbjuder denna förmån till sina anställda. Därefter bör du sätta dig in i din arbetsgivares policy för löneväxling och vad löneväxling innebär för dig, mer i detalj.

Om du sedan väljer att löneväxla ska ett tillägg till anställningsavtalet upprättas, som reglerar löneväxlingen.

 

Varför behövs mer sparande till pension?

Det finns många skäl till detta, bland annat;

  • Det allmänna pensionssystemet ger lägre pensionsförmåner än tidigare.
  • Många vill kunna skapa möjligheten att gå ner i arbetstid eller till och med kunna pensionera sig tidigare.
  • Önskan om personlig handlingsfrihet.
  • Avdragsrätten för privat pensionssparande upphörde helt 1 januari 2016.
  • Möjligheterna till delpension har försämrats.

 

Vill du ha mer information om löneväxling? Kontakta din rådgivare hos Söderberg & Partners eller kontakta oss nedan.

Kontakt

 

Kontakta oss