Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 16

Veckoanalys | Vecka 16

19 april · 2022


Marknaden skiftar fokus till rapporterna

Marknadens fokus flyttar från krigshändelser, höga inflationssiffror och ränteuppgångar till bolagsrapporterna. Först ut att öppna böckerna var de utländska storbankerna som visade starka underliggande vinster men med vissa reservationer för en sämre konjunktur. Under veckan får vi se hur de svenska verkstadsbolagen klarat av den utmanande miljön vi befinner oss i. 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen började i vanlig ordning med de amerikanska storbankerna. Utöver starka vinster noteras även reserveringar för kreditförluster vid en eventuellt svagare konjunktur. I Sverige har det aviserats både positiva och negativa vinstvarningar inför rapporterna, vilket indikerar att vi står inför en högintressant rapportperiod. Av de som hittills rapporterat verkar bolag som klarat sig bra under föregående kvartal även visa motståndskraft mot detta kvartals utmaningar. Flera bolag signalerar en förmåga att överföra prisökningar till konsumenterna och håller därmed en god lönsamhet. Under veckan har räntorna fortsatt stigit vilket har påverkat riskaptiten negativt. Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan står i skrivande stund i 2,83, den högsta nivån sedan december 2019. Även de reala räntorna stiger vilket pressar börserna. Till sist är covidläget i Kina fortsatt problematiskt, men kortare karantäntider och diskussioner om finanspolitiska stimulanser lyfte asiatiska börser något. 

Amerikansk 10-årig stadsobligationsränta
Räntan är nu på nivåer före pandemin

image5adv8.png

Makrostatistik

En mycket intressant påskvecka inleddes med kinesisk data där inflationen kom in tre procentenheter högre än väntat och landade på 1,5 procent. Vi såg även en stark kredittillväxt i Kina vilket bidrog till stigande asiatiska börser. Samtidigt föll kinesisk import till följd av nedstängningarna medan exporten höll uppe. Under tisdagen visades tyska ZEW-index fortsätta falla, om än mindre än väntat för både nuvarande och framåtblickande utsikter varav det sistnämnda närmar sig nivåer från mars 2020. Huvudnyheten var kärninflationen i USA som kom in marginellt under förväntningarna och landade på 6,5 procent i årstakt medan huvudsiffran landade på 8,5 procent vilket var något över konsensus. Förhoppningen är att vi snart sett toppen, men den höga löneinflationen talar emot. Det gör även amerikanska producentpriser som steg med 11,2 procent i årstakt mot väntade 10,6 procent och steg därmed med nästan en procentenhet under mars. Inflation och fallande reallöner bidrog till den svagare än väntade ökningen i detaljhandel. ECB kommunicerade som väntat en nollprocentig styrränta samt att man kommer följa planen att först minska stödköpen för att sedan höja räntan. Överraskade gjorde istället svensk inflation som i årstakt steg från 4,3 procent till hela 6,1 procent mot väntade 5,7 procent. Även kärninflationen ligger över målet, vilket i kombination med den globala penningpolitiska åtstramningen kan pressa Riksbanken att höja styrräntan mycket tidigare än kommunicerat.

Svensk inflation steg mer än väntat

imagek0qxc.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapporterna fortsätter att trilla in under veckan och flera välkända svenska bolag rapporterar. En del bolag har vinstvarnat till följd av nedstängningar i Kina och Ukrainakriget. Det har fått förväntningarna att vara relativt lågt ställda på aggregerad nivå. Bolagen på S&P 500 index väntas rapportera i snitt 5,2 procent högre Q1-vinster än i fjol. Som alltid är utsikterna det mest intressanta men fokus är även på hur väl bolagen står emot i nuvarande utmanande tillväxt-och inflationsmiljö. Kan bolagen kompensera sig för stigande kostnader från högre råvarupriser och stigande räntor? I veckan får vi svaren från verkstadsbolagen Sandvik, ABB och Volvo. Även investmentbolagen Investor och Kinnevik öppnar upp sina böcker. Mycket fokus lär det även vara på Saabs rapport efter den senaste debatten kring investeringar i försvarsmateriel. Utöver rapporterna bör investerare även hålla ett extra öga på den reala tioåriga amerikanska räntan som rör sig från negativt territorium mot noll. En viktig nivå för börsen att förhålla sig till.

Realräntorna börjar lyfta från extremt låga nivåer

imagev8mn.png

Makrostatistik

Under en förhållandevis tunn makrovecka får vi bland annat ta del av preliminära inköpschefsindex. Statistiken är extra intressant nu då den visar humöret på marknaderna i spåren av den ryska invasionen av Ukraina för snart två månader sedan. Stigande priser har pressat konsumentförtroendet och efter nya nedstängningar i Kina väntas europeiskt inköpschefsindex pressas. Vi får även industriproduktion från euroområdet och producentpriser från Tyskland på onsdag. En av veckans höjdpunkter är däremot torsdagens panelsamtal på IMF:s vårmöte med Jerome Powell och Christine Lagarde. Signaler om den fortsatta penningpolitiska åtstramningen är av högsta intresse för marknaderna. Fokus kommer även att vara på europeiska inflationssiffror där HICP för mars månad väntas ha stigit till 7,5 procent i årstakt. Den svenska bostadsmarknaden har fortsatt upp under både januari och februari. På torsdag får vi vet hur mars utvecklades då nya siffror från Valueguard släpps. Enligt Svensk Mäklarstatistik fortsatte priserna uppåt under månaden. Veckan bjuder även på bostadsmarknadsstatistik från USA. Under måndagen släppte Världsbanken sina tillväxtprognoser. Som väntat sänks prognosen för den globala tillväxten till 3,2 procent för 2022 mot tidigare 4,1 procent. Tillväxtutsikterna i euroområdet väntas påverkas mer än USA på grund av närhet till kriget och beroendet av rysk olja och naturgas. IMF väntas under veckan även sänka sina tillväxtprognoser.

Inflationen på högsta nivå sedan 1980-talet

imagek60y.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

ANNANDAG PÅSK

Utl. rapporter

Bank of America (ca kl 12.45)

Övrigt

Hongkongbörsen, Frankfurtbörsen, Londonbörsen, Parisbörsen samt de nordiska börserna stängda

Tisdag

Rapporter

TF Bank (kl 7.00), Nyfosa (kl 7.30)

Utl. rapporter

Johnson & Johnson (före USA-börsernas öppning), Lockheed Martin (före USA-börsernas öppning), Netflix (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Ellwee (extra), Hydract, Insplorion, Klaria Pharma, Nyfosa, Re-Match Holding, TBD30 (extra)

Onsdag

Rapporter

Linc (kl 7.00), Platzer (kl 8.00), Note (kl 8.30), Sandvik (ca kl 11.30), Mangold

Utl. rapporter

Green Mobility, Alcoa, ASML, Procter & Gamble, Tesla (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Adtraction, Africa Oil, Akastor, Bilot, Cibus, Cline Scientific, Emilshus, Enalyzer, Logistri, Netjobs, Nord Investments, Note, Opter, Orkla, Windowmaster, Öresund

Exklusive utdelning: Nyfosa (0:95 SEK kvartalsvis)

Torsdag

Rapporter

ABB (kl 7.00), Axfood (kl 7.00), Tele2 (kl 7.00), Gränges (kl 7.30), Husqvarna (ca kl 7.30), Byggmax (kl 8.00), Dedicare (kl 8.00), Hansa Biopharma (kl 8.00), Kinnevik (kl 8.00), Mycronic (kl 8.00), Nilörn (kl 8.00), Softronic (kl 8.00), Investor (ca kl 8.15), Beijer Ref (kl 8.30), Bure (kl 8.30), Group (kl 14.00), Profilgruppen (kl 14.00), Fastpartner (kl 15.00-15.30)

Utl. rapporter

Metso Outotec (ca kl 8.00), AT&T (före USA-börsernas öppning), BHP (operativ uppdatering), Nucor (före USA-börsernas öppning), Snap (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor:  Concentric, Dedicare, Elanders, Fastpartner, Green Mobility, Impero, Industrivärden, John Mattson, Solwers, Stolt-Nielsen, Sweco, Swedish Stirling, Vincit (extra)

Exklusive utdelning: Cibus (0:07 EUR i A-aktie), Logistri (2:25 SEK kvartalsvis), Lovisagruvan (1:00 SEK), Opter (1:15 SEK), Öresund (3:25 SEK)

Fredag

Rapporter

Arjo (kl 7.00), Fingerprint Cards (kl 7.00), Volvo (kl 7.20), Munters (kl 7.30), Saab (kl 7.30), Duni (kl 7.45), Nederman (kl 8.00), Vitec (ca kl 8.00), Vitrolife (kl 8.00), Svedbergs (kl 8.30), Autoliv

Utl. rapporter

Alma Media (kl 7.00), Elisa, Entra, American Express (före USA-börsernas öppning), Kimberly-Clark, Verizon (före USA-börsernas öppning)

Övrigt

Stämmor: Boozt, Candles Scandinavia (extra), Carbiotix, Donkey Republic, Entra, Faron Pharmaceuticals, Gomspace, Risma Systems, Slottsviken Fastighet

Exklusive utdelning: BE Group (12:00 SEK), Bufab (3:75 SEK), HMS Networks (3:00 SEK), Industrivärden (6:75 SEK),  Rejlers (3:00 SEK), Solwers (0:04 EUR), Sweco (2:45 SEK )

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss