Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 18

Veckoanalys | Vecka 18

2 maj · 2022


Nervösa marknadsrörelser och räntehöjning i Sverige

Sista veckan i vanligtvis positiva april var intensiv, med en flod av rapporter som följdes av rejäla marknadsreaktioner. Generellt presenterades starka rapporter där många tas emot med kyla, medan andra följs av stora kursuppgångar.  I år fick vi se S&P 500 utvecklas svagt i april månad, med hela -9,11 procent. Marknaderna präglades i hög grad av osäkerhet kring framtidsutsikterna för bolagen i en miljö med stramare penningpolitik, krig och nedstängningar.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Svenska storbanker presenterade starka rapporter, där SEB och Handelsbanken steg medan Swedbank och Nordea föll vid rapportsläpp. Samtliga avslutade dock på plus och framåt gynnas sektorn av kommande räntehöjningar. De amerikanska techbolagen däremot har under en tid tyngt amerikanska börser. Efter en vecka där FAANG-bolagen bekänt färg visade sig Apple, Alphabet och Amazon ha problem och föll medan Microsoft och Meta steg efter rapportsläpp. Det vittnas fortsatt om komponentsproblem till följd av Kinas nedstängningar och en oro för ett framtida klimat med sparsamma hushåll. Det råder även viss osäkerhet kring industribolagen som visat på starka ordrar där en del troligtvis är förköpsordrar vilket gör sektorn något oförutsägbar. Elon Musks bud på Twitter godkändes av styrelsen vilket fick aktien att stiga. Tesla däremot föll tvåsiffrigt av oro över huruvida Musk ska navigera drivandet av Tesla samt ägandet av Twitter.

Amerikanska IT-jättar tynger börserna

Makrostatistik

Makroveckan kretsade kring förtroendemått men även Riksbankens räntebesked. Först ut var tyska IFO-index som mäter förtroendet för affärsklimatet. Förväntan var fortsatta fall från 90,8 till 89,1, men istället steg indexet till 91,8 för april månad drivet av något mer optimistiska framtidsutsikter. I tisdags fick vi amerikanskt konsumentförtroende som steg till 107,3 från 107,2, vilket var en mindre uppgång än väntade 108,0. Under torsdagen inkom en rad intressant data. Svenskt producentprisindex steg med 5,5 procent i mars jämfört med februari och detaljhandelsstatistiken ligger fortsatt på låga nivåer. Svenskt konsumentförtroende kom in något bättre än väntade 70,0 och landade på 74,9, vilket är lika låga nivåer som under våren 2020. Huvudnumret var dock räntebeskedet där Riksbanken fullföljde sin u-sväng och höjde styrräntan till 0,25 procent, vilket var något tidigare än väntat. Dessutom signalerades ytterligare 2 till 3 höjningar i år och man går därmed före ECB i syfte att dämpa inflationstrycket på sikt. Preliminär tysk inflationsstatistik inkom något över väntat då det harmoniserade indexet steg från 7,6 procent till 7,8 procent. Förväntningarna följde istället eurozonens inflationsstatistik som preliminärt steg med endast 0,1 procentenheter till 7,5 procent. Den preliminära BNP-tillväxten för eurozonen kom in något lägre än väntade 0,3 procent för första kvartalet och landade på 0,2 procent, vilket ger en tillväxt på 5,0 procent i årstakt. Avslutningsvis föll kinesiskt inköpschefsindex kraftigt från 48,8 till 42,7, där 50  utgör gränsen mellan expansion och kontraktion. 

Tyska IFO - index
Något mer optimistiska framtidsutsikter

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportperioden har nu nått sin kulmen och börsbolagen har generellt redovisat ännu ett starkt kvartal. Kursreaktionerna är dock väldigt stora där negativa avvikelser eller osäkra utsikter straffas oerhört hårt. Den penningpolitiska tvärvändningen av flertalet centralbanker är dramatisk och skapar en osäkerhet kring fortsättningen. Klarar centralbankerna att balansera inflationstakt och inflationsförväntningar utan att den skuldtyngda världsekonomin bromsar in hårt? Effekterna av det ekonomiska kriget mot Ryssland och den kinesiska coronastrategin utgör naturligtvis också osäkerhetsfaktorer som påverkar riskaptiten. I ett marknadsperspektiv handlar det nu dock främst om huruvida osäkerheten ökar eller minskar kring dessa faktorer framöver. Investeringsklimatet är dock mer utmanande nu än vad vi kanske vant oss vid de senaste åren då stigande räntor sätter press på värderingarna för flertalet tillgångslag. Ett mått på osäkerhet i marknaden är VIX index, vilket visar volatiliteten eller storleken på rörelserna, för det amerikanska aktieindexet S&P 500.  Under veckan presenteras bland annat internationella rapporter från Pfizer, BP och Airbus. För svensk del rapporterar bland annat Securitas, Skanska och Billerud Korsnäs.

Stigande osäkerhet speglas i VIX index
CBOE (S&P 500)

imageg823r.png

Makrostatistik

Månadsskiftet innebär att en rad månadsdata presenteras i veckan. Idag, måndag,  presenteras inköpschefsindex från tillverkningsindustrin från ett stort antal länder. Förväntansbilden är överlag att inköpscheferna bedömer att den relativt goda aktivitetssnivån och framtidsutsikterna ska bestå. Exempelvis presenteras amerikanska ISM där ett utfall på 57,7 förväntas efter föregående månads siffra på 57,1. På onsdag kommuniceras motsvarande inköpschefsindex, men för tjänstesektorn, och förväntansbilden är en indexnivå på 58,7 för april, vilket kan jämföras med utfallet i mars på 58,3. På onsdag presenterar amerikanska Fed sitt räntebesked med efterföljande presskonferens. Förväntansbilden är att intervallet för styrräntan höjs med 50 punkter och marknadsintresset är mycket stort beträffande vad som kommuniceras kring deras balansräkning och hanteringen av den framöver. Veckan avslutas med ytterliggare en viktigt statistikpunkt, nämligen amerikansk sysselsättning på fredag. 390 000 nya arbetstillfällen förväntas den amerikanska ekonomin ha skapat under april, med en oförändrad arbetslöshet på 3,6 procent.

Globala PMI:er

BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Ratos (ca kl 7.00), Knowit (kl 7.30), Ework (ca kl 12.00), Havsfrun

Utl. rapporter

Timken (före USA-börsernas öppning)

Övrigt

Stämmor: Knowit (3:50 SEK) Exklusive utdelning: Hemnet (0:55 SEK), Hexagon (0:11 EUR), Intrum (13:50 SEK), Lifco (1:50 SEK), Nokia (0:02 EUR), Semcon (4:00 SEK)

Londonbörsen, Hongkongbörsen och Shanghaibörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Hanza (kl 7.30), IPC (kl 7.30), Qliro (kl 7.30), Railcare (kl 7.30), Cint (kl 8.00), Klarabo (kl 8.00), Nolato (kl 14.00)

Utl. rapporter

Sats (kl 7.00), Aker Solutions, Atria, Demant, ISS, Jyske Bank, Netcompany, Norsk Hydro, Telenor, AMD (efter USA-börsernas stängning), BNP Paribas Exane, Pfeiffer Vacuum, Pfizer (före USA-börsernas öppning), Starbucks (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Bure, Investor, TF Bank Exklusive utdelning K2A (0:15 SEK i stamaktie), Knowit (3:50 SEK)

Shanghaibörsen och Tokyobörsen stängd

Onsdag

Rapporter

Ambea (kl 7.00), Stillfront (kl 7.00), Skanska (kl 7.30), Genova Property (kl 8.00), Traton (kl 8.15), Securitas (ca kl 13.00)

Utl. rapporter

Schibsted (kl 7.00), Novo Nordisk (kl 7.30), Storebrand (kl 7.30), Sydbank (ca kl 8.30), Equinor, Pandora, Sampo, Vestas, Volkswagen

Övrigt

Stämmor: Gränges, H&M, Schibsted Exklusive utdelning: Atria (0:63 EUR), Embellence (0:80 SEK), Halmslätten (2:25 SEK), Investor (3:00 SEK), NCAB (0:30 SEK)

Shanghaibörsen och Tokyobörsen stängd

Torsdag

Rapporter

Tieto Evry (kl 7.00), G5 Entertainment (kl 7.30), Academedia (kl 8.00), Cibus (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), Serneke (kl 8.00), Moment Group (kl 8.30), Nobia (kl 8.30), Peab (kl 13.00), Xano (kl 13.00), Traction (kl 15.00), Concordia, Hufvudstaden (lunchtid), K-Fastigheter (före börsöppning)

Utl. rapporter

GN Store Nord (kl 7.00-7.30), Orkla (kl 7.00), Sparebank 1 SR-Bank (kl 7.30), BMW, Lufthansa, Zalando

Övrigt

Stämmor: Alligator, BHG, Bravida, Humble Group, Inwido, Lundin Gold, Nobia, Peab, Securitas Exklusive utdelning: Gränges (2:25 SEK), H&M (3:25 SEK), Schibsted (2,00 NOK)

Tokyobörsen stängd

Fredag

Rapporter

Medcap (kl 6.30), Catella (kl 7.00), Logistea (kl 7.30), Truecaller (kl 7.30), Attendo (kl 8.00), Biogaia (kl 8.00), Byggfakta (kl 8.00), Duroc (kl 8.30), C-Rad (före börsppning), Xspray

Utl. rapporter

Citycon, IAG

Övrigt

Stämmor: Addvise, Attana, Bimobject, Biogaia, Botnia Exploration, Briox, Briox, C-Rad, Ellwee, Ellwee, Jojka Communications, Lexington, Logistea, Lucara Diamond, Oneflow, Talkpool, Xintela

Exklusive utdelning: Bravida (3:00 SEK), Inwido (6:15 SEK), JLT (0:27 SEK), Mips (5:00 SEK), Peab (5:00 SEK), Probi (1:30 SEK), Securitas (4:40 SEK), Stille (1:00 SEK), Traction (4:85 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss