Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 19

Veckoanalys | Vecka 19

9 maj · 2022


Kvalitetsaspekterna hamnar mer i fokus

Rapportperioden är i sluttampen men är inte det som driver marknaderna till stora svängningar. Ändå bevittnar vi ännu en högst volatil börsvecka och marknaderna är minst sagt stressade. I veckan höjde Fed räntan med 50 punkter och signalerar att de påbörjar att minska balansräkningen. En stramare penningpolitik ställer högre krav på bolagens förmåga att visa på lönsamhet och kvalitetsaspekter hamnar mer i fokus än tidigare.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

En orolig vecka inleddes med ett kraftigt ras på Stockholmsbörsen och andra europeiska börser som senare bekräftades vara orsakad av en felinmatning av Citi Bank. Nasdaq beslutade att inte makulera några avslut men händelsen skakade en redan orolig marknad ytterligare. Fram till onsdagens räntebesked av Fed präglade slagig handel börserna. Efter ett väntat besked om en höjning om 50 punkter och att Powell nästintill stängde dörren för en höjning om 75 punkter rusade istället börserna under onsdagskvällen. Optimismen var dock kortvarig och torsdagen visade blodröda siffror. Nasdaq visade den största dagliga nedgången sedan juni 2020 när indexet backade hela 5 procent, där Amazon föll 7,6 procent och Tesla 8,6 procent. Kinas nedstängningar fortsätter utgöra problem för handeln och medföra högre priser, men det signaleras inga förändringar även om mycket visar på en kraftig inbromsning av ekonomin. Samtidigt har klimatkrisen medfört extrem hetta i Indien och, förutom humanitära konsekvenser, negativt påverkat veteskörden. Indien förväntades kompensera bortfallet av Ukrainas utbud, men nu finns alltså ytterligare en riskfaktor för ökade vetepriser.  

Osäkerhet speglas i VIX index
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Makroveckan har inte varit lugnare med en rad inköpschefsindex och räntebesked. Samtliga inköpschefsindex för Eurozonen, Sverige och Tyskland visar på fortsatt inbromsning i industrin och landade runt historiska snitt om 55. Tjänste-PMI visar däremot styrka, där Sveriges steg från 62,9 till 68,1. Svagare var europeisk detaljhandel och sammantaget visar det på ett fortsatt skifte från varukonsumtion till tjänstekonsumtion. Samtidigt fortsätter europeiskt producentprisindex stiga, vilket ännu inte gett fullt utslag i konsumentinflationen. Förhoppningsvis kan avmattningen i PMI-uppgångar och skiftet i konsumtion bidra till att inflationstoppen snart är nådd, även om konsekvenser av Kinas nedstängningar och kriget utgör risker. Även amerikanskt ISM för industrin föll, medan tjänste-ISM föll mindre än väntat. Tjänste-PMI från Kina bekräftade pandemiproblemen och föll från 42,0 till låga 36,2, mot väntade 40,0. På onsdagskvällen höjde Fed styrräntan med 50 punkter, stängde dörren för en höjning med 75 punkter och annonserade att balansräkningen ska börja minskas i juni för att efter tre månader nå en takt på 90 miljarder i månaden. Vidare var Powell optimistisk kring att inflationsmålet kan nås utan att orsaka en recession. Bank of England höjde räntan med 25 punkter, men var samtidigt mer hökaktiga än i tidigare kommunikation. Även mötesprotokollet från Riksbanken visade att inflationen är huvudfokus. Slutligen fick vi amerikansk arbetsmarknadsstatistik där förändringen i antal nyanställda landade över väntade 391 000 på 428 000, arbetslösheten var oförändrad och lönetillväxten visar på fortsatt inbromsning.

Inflationen följer inköpschefsindex

image1d5uq.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

De senaste årens stimulativa finans- och penningpolitik har utgjort ett enormt stöd åt risktillgångar. Samtidigt har tillväxten globalt varit god och BNP har vuxit över trend. Kombinationen har varit mycket bra för aktiemarknaden. Med centralbanker som nu snabbt stramar åt hamnar vi i ett annat investeringsklimat än tidigare. Minskad likviditet, sänkta tillväxtprognoser och stigande realräntor pekar på att vi går in i en miljö av mer volatila aktiemarknader. Att likviditeten minskar innebär att vi går tillbaka till ett normalläge där aktiers kursutveckling drivs av vinsttillväxten snarare än centralbankernas stödåtgärder. Det kommer göra det svårare för bolag som värdesätts på förhoppningar om framtida vinster, snarare än nuvarande kassaflöden. I rådande osäkra marknadsmiljö ser vi därför bättre förutsättningar för bolag med starka kassaflöden och återkommande intäkter. Högre räntor och dyrare insatsvaror ställer högre krav på bolagens förmåga att höja priserna för att försvara marginalerna. Det gör att kvalitetsaspekterna hamnar mer i fokus än tidigare. På det geopolitiska planet kan ”Segerdagen” bli ett vägskäl för kriget vilket gör att marknaderna bevakar Putins agerande under måndagen.

Vinsterna styr börsen
Vinstutvecklingen kommer ha större börspåverkan framöver

imagezfdfw.png

Makrostatistik

Den största risken för marknaden just nu är om inflationen biter sig fast och centralbankerna tvingas till fler räntehöjningar än vad marknaden prisar in. Därför kommer inflationen vara avgörande för finansmarknadernas utveckling i närtid. I veckan får vi ta del av inflationsstatistik från fler tongivande länder. Den amerikanska är utan tvekan den viktigaste och väntas ha toppat och vänt ned till 8,1 procent i april från 8,5 procent i mars. Ett sådant utfall skulle kunna lugna marknaden. Förväntansbilden för svensk KPIF ligger på 6,2 procent. Även i Kina presenteras samma statistik där förväntansbilden ligger på 1,9 procent. Utöver inflationsstatistik bjuder veckan på handelsstatistik från Kina där exporten väntas ha vuxit med 3,2 procent i årstakt. Just nu stimulerar Kina genom flera olika kanaler samtidigt som omvärlden stramar åt penningpolitiken. Det får den kinesiska valutan att försvagas, vilket gör handeln med Kina mer attraktiv. Veckan avslutas med industriproduktion från eurozonen på fredag. Produktiviteten är en viktig indikator att följa då den visar hur kapaciteten ser ut för att kompensera den höga kostnadsinflationen.

Inflationssiffror högt över centralbankernas mål
Inflationen är avgörande för finansmarknadernas utveckling i närtid

image9jc.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Arctic Paper (kl 8.00)

Utl. rapporter

Bavarian Nordic, Flat Capital (ändrat datum från 27 april), Kinnevik, Medcap, Spacett, Spotlight Group, TCECUR

Övrigt

Exklusive utdelning: B3 Consulting (3:50 SEK), Biogaia (3:63 SEK + extra 11:29 SEK)

Hongkongbörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Itab (kl 7.00), Cellavision (kl 7.20), Revolutionrace (kl 7.30), Tethys Oil (kl 7.30), Nordisk Bergteknik (kl 7.45), Cary Group (ca kl 8.00), Immunicum (kl 8.00), Moberg Pharma (kl 8.00), Karnov

Utl. rapporter

HK Scan (kl 7.30), Bakkafrost, GIG (före börsöppning), Aurubis (kl 7.00), Electronic Arts (efter USA-börsernas stängning), Nintendo, Schaeffler

Övrigt

Stämmor: Autoliv, Beijer Electronics, Betsson, Hanza, Hifab, Humana, Immunicum, Karnov, Latour, Moment Group, Nilsson Special Vehicles, Nordic Level (extra), Norsk Hydro, Novotek, Paradox, Permascand, Readly, Real Fastigheter, Redwood Pharma, Rolling Optics, Scandic Hotels, SHT, Sleep Cycle, Sobi, Synthetic MR, Söder Sportfiske, Umida, VEF, Yara

Onsdag

Rapporter

Mekonomen (kl 7.30), Synsam (kl 7.30), CTEK (kl 7.45), Irlab (kl 7.45), Arla Plast (kl 8.00), Ascelia Pharma (kl 8.00), Pierce (kl 8.00), Sivers (kl 8.00), Starbreeze (kl 8.00), Swedish Match (kl 8.15), Garo (kl 14.00), Bong, Sagax

Utl. rapporter

Mowi (kl 6.30), NEL (kl 7.00), Genmab, Lundbeck, Aurora Cannabis (prel datum), Continental, Toyota, Ubisoft, Walt Disney (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: CDON, Cellavision, Equinor, Linc, Mackmyra, Pricer, Prosafe, Sagax, Sedana Medical, Softronic, Sprint Bioscience, Telenor, TGS, Veg of Lund, Vicore Pharma, Volvo Cars

Exklusive utdelning: Boliden (första handelsdag utan inlösenrätt i inlösenprogram 15:50 kronor per aktie), Latour (3:30 SEK), Paradox (1:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Sweco (kl 7.20), Fasadgruppen (kl 7.30), Ferronordic (kl 7.30), Balder (kl 8.00), Isofol Medical (kl 8.00), Empir (kl 8.30), Wise Group (kl 8.30), Camurus (kl 13.00), Africa Oil (efter kl 22), Kabe

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), DNO (kl 7.00), Kojamo (kl 7.00), TGS (kl 7.00), Fortum (ca kl 8.00), Pexip (kl 16.30), ALK-Abello, Idex Biometrics, Alibaba (prel datum), Salzgitter, Sappi, Siemens

Övrigt

Stämmor: Balder, Desenio, Lundin Mining, Nelly, Smoltek, Soltech, Spectracure, Spermosens, Stillfront, Studentbostäder, Surgical Science, Th1ng, Trianon, VNV Global, Xano

Exklusive utelning: Alligo (1:75 SEK), Cellavision (2:00 SEK), Cibus (0:10 EUR), Equinor (0,20 USD), Sagax (2:15 SEK i A- och B-aktie), Softronic (1:35 SEK), Telenor (5,00 NOK)

Fredag

Rapporter

Bergman & Beving (kl 7.45), BTS (kl 8.00), Precise (kl 8.00)

Utl. rapporter

Norwegian (kl 7.00), Lerøy Seafood Group

Övrigt

Stämmor: BTS, Clemondo, H&D Wireless, Hedera, Kindred, Klimator, Net Insight, Ngenic, Sound Dimension, Touchtech, Urb-it, Ytrade

Exklusive utdelning: Ambea (1:15 SEK), Atlas Copco ( 8:00 SEK per aktie), Bokusgruppen (1:50 SEK), Empir (1:50 SEK), Xano (3:50 SEK)

Köpenhamnsbörsen stängd

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss