Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 45

Veckoanalys | Vecka 45

8 november · 2021


Lugna börser och volatila räntemarknader

Under veckan kommunicerade Fed som väntat att de påbörjar nedtrappningen av tillgångsköpen. Börserna tog det hela med ro och handlades upp på nya rekordnivåer samtidigt som den annars lugna räntemarknaden handlades volatilt. På bolagsfronten fortsätter bolagen att hålla uppe marginaler och levererar starka vinster.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Som väntat kommunicerade Fed att de minskar de månatliga tillgångsköpen, som idag ligger på 120 miljarder dollar i månaden, med initialt 15 miljarder dollar per månad. Köpen ska vara helt avslutade nästa sommar och till dess är penningpolitiken fortsatt expansiv. Fed lyfter fram flexibilitet i deras nedtrappning och benämner den höga inflationen som ”förmodat övergående”. Räntehöjningarna ska komma först då de når maximal sysselsättning vilket kan ske efter avslutad tapering, det vill säga redan från julimötet nästa år. Börserna välkomnade beskedet eftersom det var väl förankrat i marknaden och inga större oväntade nyheter kommunicerades. Större rörelser har vi istället sett på räntemarknaden under de senaste två veckorna där den kortare änden av räntekurvan stigit rejält på förväntningar om räntehöjningar från centralbankerna. Efter det något oväntade beskedet från BoE att man inte höjer räntan justerades däremot förväntningarna ned på kommande räntehöjningar både i Europa och USA och den amerikanska 10-årsräntan har fallit ned till 1,45 procent. På bolagsfronten har de rapporterande bolagen fortsatt att visa upp en stark vinstutveckling. Trots produktionsstörningar, dyrare råvaror och energipriser har marginalerna hållit uppe väl.

Ordentlig omprissättning av centralbankerna
Stora rörelser i tvååriga swapräntor

imagepg22k.png

Makrostatistik

Veckan inleddes med statistik från inköpscheferna som generellt kom ut något svagare än väntat. Oron för Kinas utveckling ser ut att vara befogad då bland annat höga energipriser och minskad efterfrågan från fastighetssektorn pressade PMI för industrisektorn som fortsatt ligger under 50. Tjänstesektorn höll sig däremot precis över 50, som utgör gränsen mellan expansion och kontraktion. Det kombinerade inköpschefsindexet för USA steg men ISM för industrin föll tillbaka bland annat på grund av utbudsproblem och stigande priser på insatsvaror. Värt att notera är att orderkomponenten föll till den lägsta nivå sedan juni 2020. Generellt ligger globala PMI:er på höga nivåer men viktigt att komma ihåg är att de fortsatt långa leveranstiderna bidrar positivt i mätningen och kan ge sken av högre efterfrågan än vad som faktiskt är fallet. Veckans avslutades med den just nu viktigaste datan, amerikansk sysselsättning som är statistiken Fed väntas agera på där en full sysselsättning är villkoret för en första räntehöjning. Efter tidigare månaders svaga utfall, till följd av bland annat ökad virusspridning, överraskade siffran positivt och kom in på 531 000 nya jobb, vilket var högt över snittestimatet på 450 000. Sannolikheten för en eventuell räntehöjning från Fed ökar i takt med att arbetsmarknaden visar styrka.

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)

imageysq5a.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Denna vecka avslutas klimatmötet COP26 som hålls i Glasgow, och baserat på diskussionerna kan bli dyrt för företag som släpper ut mycket koldioxid i framtiden, då ett av ämnena som diskuterats är en global koldioxidbeskattning. Detta vore inte bara intressant ur ett klimatperspektiv utan även från ett marknadsperspektiv, men hur stor förändring som faktiskt sker på grund av mötet återstår att se. Samtidigt börjar även rapportsäsongen lida mot sitt slut och de flesta bolagen har mer än väl levt upp till förhandstipsen, vilket bidragit till den positiva börsutvecklingen de senaste veckorna. De bolag som tvingats justera ned sina prognoser för det fjärde kvartalet, på grund av diverse leveransproblem, har fått ett betydligt svalare mottagande. Merparten av prognoserna för vinterhalvåret är däremot positiva. Efter att rapportsäsongen är över skiftar fokus bland annat till makrostatistik och inte minst inflationsdata. Även smittspridningen av Covid-19 blir viktig att följa under veckan då den åter har tagit fart i Europa där delstatsledare i Tyskland varnar för att nya nedstängningar kan bli aktuella om situationen inte löses snabbt, vilket inte skulle tas emot särskilt positivt på europeiska börser om det blev verklighet.

US Earnings Above, In-Line, Below estimates: Q3 2021Makrostatistik

På makrosidan kommer veckan att inledas med tysk ZEW-data, som mäter sentimentet av den tyska ekonomin över de kommande sex månaderna, och levereras på tisdag. Därefter följer inflationsstatistik från bland andra Kina, USA och Tyskland, som alla rapporterar in inflationssiffrorna för oktober under onsdagen. Detta blir särskilt intressant då Fed i samband med sitt möte i förra veckan vidhöll att man bedömer inflationen som övergående, men ändock gjorde en liten ändring i hur man formulerade sig. Numera heter det att inflationen är förmodat övergående, vilket dock inte ändrar Feds agerande. Inflationsstatistiken kommer vara viktig att följa framgent, då vi fått se vissa tecken på löneinflation. Om löneinflationen blir mer omfattande löper vi en större risk att inflationen blir mer bestående än väntat, vilket kan få centralbankerna att överväga räntehöjningar tidigare än vad de för tillfället har planerat. Veckan avslutas med att Storbritannien rapporterar förändringstakten i industriproduktionen på torsdag, och att samma statistik rapporteras för Eurozonen på fredag. Statistiken är för september och givet rådande komponentbristen och energikris kan vi vänta oss att det haft påverkan på utfallet.

Amerikansk inflation
CPI
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Softbank, Sumitomo Metal, Alligator (extra), Follicum (extra), Gigger (extra), Guard Therapeutics (extra), TCECUR (extra), Willak (extra)

Övrigt

Exklusive utdelning: NCC (2:50 SEK halvårsvis)

Tisdag

Rapporter

Coor (kl 7.30), Hanza (kl 7.30), Tethys Oil (kl 7.30), B3 Consulting (kl 8.00), Boozt (kl 8.00), Duroc (kl 8.30), Infrea (kl 8.30), Latour (kl 8.30), Instalco (kl 11.00), Lundin Gold (efter kl 22) m.fl.

Utl. rapporter

Bakkafrost (kl 6.00), Eezy (kl 7.00), Noho Partners (kl 8.15), GIG, Associated British Foods, Infineon, Schaeffler

Övrigt

Stämmor: Duroc

Exklusive utdelning: Stolt-Nielsen (USD 0,50)

Onsdag

Rapporter

Eastnine (kl 7.00), Stillfront (kl 7.00), Arise (ca kl 8.00), Bico (kl 8.00), BTS (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Trianon (kl 8.00), Moment Group (kl 8.30), CTEK, Irlab, Josemaria m.fl.

Utl. rapporter

Mowi (kl 6.30), Genmab, Lundbeck (före börsöppning), Ahold, Allianz, Aurora Cannabis, Continental, Credit Agricole, Walt Disney (efter USA-börsernas stängning), Voestalpine m.fl.

Övrigt

Stämmor: Fastator (extra), Revolutionrace

Exklusive utdelning: Atea (2,50 NOK)

Torsdag

Rapporter

Catella (kl 7.00), Green Landscaping (kl 7.00), Readly (rapportpresentation) (kl 7.30), Balder (kl 8.00), Cibus (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), Pierce (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Garo (kl 8.30), Viking Supply Ships (kl 8.30), Immunovia (kl 16.00), Bong, Empir, Endomines, Hufvudstaden (lunchtid), NGS, Novotek m.fl.

Utl. rapporter

Lerøy Seafood Group (kl 6.30), Selvaag Bolig (kl 7.00), Veidekke (kl 7.00), PEXIP (kl 16.30), ALK-Abello, FLSmidth, Sats, Arcelor Mittal, Bridgestone, Draftkings, Global Fashion Group, Sappi, Siemens, Tata Steel (prel datum), Unicredit

Övrigt

Stämmor: Build Data, Newton Nordic (extra), Odico, Sivers (extra), Valuer

Exklusive utdelning: BTS (0:60 SEK halvårsvis), Equinor (USD 0,18), Revolutionrace (0:64 SEK), Öresund (3:00 SEK, halvårsvis)

Fredag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), NCAB (kl 7.30), Scandi Standard (kl 7.30), Astra Zeneca (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Starbreeze (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Ortivus (kl 8.30), Sleep Cycle (kl 8.30), Africa Oil (efter kl 22), Cary Group, K-Fastigheter, Senzime, Sivers, Wise Group

Utl. rapporter

Fortum (ca kl 8.00), Simcorp

Övrigt

Stämmor: Piezo Motor (extra), SEB (extra)

Exklusive utdelning: Kindred (0:17 GBP halvårsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss