Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 5

Veckoanalys | Vecka 5

31 januari · 2022


Fed fortsätter att oroa aktiemarknaden

Marknaden fortsätter att kantas av osäkerhet och oro, och som ett resultat av detta blev måndagen den sämsta dagen på Stockholmsbörsen sedan juni 2020. Veckan var även fullspäckad på makrosidan, med preliminära inköpschefsindex, en ny IMF-prognos, Fed-möte, och både svensk och amerikansk BNP-statistik.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Oro som dels är kopplad till konflikten mellan Ryssland och Ukraina, och dels till Feds hantering av den höga amerikanska inflationen, fick globala börser att fortsätta sjunka i veckan. Detta bidrog bland annat till att Stockholmsbörsen föll hela 4,5 procent i måndags, och nu handlas på samma nivåer som i oktober i fjol. Veckan fortsatte sedan med kraftiga rörelser i båda riktningar, och aktiemarknaden lugnades inte av Fed-chefen Jerome Powells hökaktiga tonläge vid onsdagens presskonferens. Samtidigt är det viktigt att minnas anledningen till att Fed stramar åt, nämligen att den amerikanska ekonomin är väldigt stark, och att man måste agera för att förebygga en överhettning. På bolagsfronten har vi fått se många storbolag rapportera i veckan, och bland annat Microsoft och Apple levererade starka rapporter, och Apple antydde även att bristen på komponenter börjar lätta vilket är positivt för marknaden i helhet. I Sverige kom Atlas Copcos rapport in något svagare än väntat, medan H&M, SEB och Stora Enso var några av bolagen som överträffade förväntningarna.

Stockholmsbörsen har fallit tillbaka under 2022Makrostatistik

En intensiv makrovecka startade med att ett flertal länder presenterade preliminära inköpschefsindex med blandade resultat. Tjänstesektorn föll, likt väntat efter smittovågen, men ligger generellt fortsatt över gränsnivån 50 vilket indikerar tillväxt. Starkare var tillverkningssektorn som endast föll marginellt från höga nivåer i Storbritannien och USA och steg i Eurozonen och Tyskland. Leveranstiderna var i stort sätt oförändrade medan vi såg en relativt stor ökning i outputpriser för tillverkningsindustrin, vilket indikerar att den höga inflationen kan bli långvarig. Detta följdes på tisdagen upp med att IMF släppte sin uppdaterade tillväxtprognos. Den globala tillväxten väntas öka med 4,4 procent under 2022, en minskning jämfört med 4,9 procent i oktoberprognosen. Under onsdagen kom veckans höjdpunkt, räntebeskedet från Fed, där de i linje med förväntningarna lämnade styrräntan oförändrad men fasar ut tillgångsköpprogrammet till början av mars och öppnar upp för en första räntehöjning i mitten av mars. I nuläget signaler Fed tre räntehöjningar under året men marknaden prisar in hela fem vilket resulterat i stigande korta och långa realräntor, från låga nivåer. Under torsdagen visade USA på en stark tillväxt om 6,9% i uppräknad årstakt under det fjärde kvartalet, främst drivet av ökade lagerinvesteringar men även privat konsumtion och export, och BNP är nu tillbaka på trendnivån innan pandemin. Fredagen bjöd på preliminära svenska BNP-siffror, som indikerar en tillväxt på 6,2 procent, mot väntade 5,4 procent.

Fed indikerar tre räntehöjningar 2022
Marknaden å andra sidan prissätter hela fem räntehöjningar

image1xevp.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Det som just nu har störst börspåverkan är utvecklingen av marknadsräntorna, vilket gör att huvudfokus under denna vecka förblir på ränteutvecklingen. Vi ser nu omprissättningen i marknaden med kraftigt stigande korta räntor efter att förväntningarna stiger på fler räntehöjningar från Fed. Även de längre räntorna rör sig uppåt när tiden med extremt stimulativ penningpolitik går mot sitt slut. När allt fler har positionerat om sig för fler räntehöjningar bör rörelsen i den korta änden snart vara färdig, men vi väntar oss fortsatt stigande långa räntor. Vad gäller börsen så är de första räntehöjningarna i en räntehöjningsfas normalt inget problem och något som börsen ska klara av, varför vi ligger kvar med en positiv syn på börsen framåt. Utöver ränteoro är fokus fortsatt på bolagsrapporterna där vi hittills sett stigande vinster både i USA och Sverige som ett resultat av en fortsatt god ekonomisk utveckling. I veckans rapporter blir som alltid det av framåtblickande karaktär av högsta intresse, det vill säga om bolagen känner av och kan hantera inflationistiska tendenser och hur eventuella pandemieffekter spelar ut. Även den geopolitiska spänningen kommer prägla nyhetsflödet under veckan men en ökad geopolitisk risk är inget som påverkar börsen mer än kortsiktigt och vi gör den bedömningen även denna gång.

Räntekurvan i USAMakrostatistik

Ny månad betyder som alltid att vi får data från inköpscheferna inom industrin och tjänstesektorn som tillsammans utgör en  viktig ledande indikator för tillväxten. Sammantaget vittnar företagsundersökningarna om en god efterfrågan och att flaskhalsarna består, men att dessa problem verkar minska. Ser man till exempel på de olika underindexen så är index för nya order fortsatt på mycket höga nivåer och prisindex pekar just nu på att det värsta kan vara bakom oss när det kommer till stigande priser på insatsvaror. Veckan bjuder även på preliminära inflationssiffror från Eurozonen och ett räntebesked från ECB. Till skillnad från Fed brottas ECB med en strukturellt svagare ekonomi och de håller därför fast vid sin syn att inflationsuppgången är temporär, vilket inte motiverar någon räntehöjning under åtminstone 2022. Enligt estimaten väntas kärninflationen för januari månad i eurozonen falla tillbaka från 2,7 procent i årstakt till 2,0 procent i årstakt. Veckans avslutas med amerikansk sysselsättning som under hösten och vintern har varit svagare än väntat. Enligt förhandstipsen väntas 238.000 nya jobb ha skapats under januari i USA, en siffra som inte lär ändra utsikterna för en räntehöjning i mars med 0,25 procentenheter från Fed.

USA: Sysselsättning (NFP)
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Ryanair

Tisdag

Rapporter

Tele2 (kl 7.00), Lundin Energy (kl 7.30), Academedia (kl 8.00), Hemnet (kl 8.00), Nobia (kl 8.30)

Utl. rapporter

Alphabet (efter USA-börsernas stängning), AMD (efter USA-börsernas stängning), Electronic Arts (efter USA-börsernas stängning), General Motors, Pfizer, Stanley Black & Decker (före USA-börsernas öppning), Starbucks (efter USA-börsernas stängning), UBS

Övrigt

Stämmor: Cint (extra)

Onsdag

Rapporter

Swedbank (kl 7.00), NCC (kl 7.10), Enea (kl 7.20), Alfa Laval (kl 7.30), Indutrade (kl 7.30), Lifco (kl 7.30), Hexagon (ca kl 8.00), JM (kl 8.00), Probi (kl 8.00), Veoneer (kl 12.00)

Utl. rapporter

Novo Nordisk (kl 7.30), Örsted (kl 8.00), Kone (kl 11.30), Telenor, Meta Platforms (efter USA-börsernas stängning), Qualcomm (efter USA-börsernas stängning), Sony, Spotify

Torsdag

Rapporter

Nordea (kl 6.30), ABB (kl 7.00), Axfood (kl 7.00), Bonava (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Husqvarna (ca kl 7.30), Readly (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Addlife (kl 7.45), Bioarctic (kl 8.00), Hansa Biopharma (kl 8.00), Nordnet (kl 8.00), SKF (kl 8.00), Vitrolife (kl 8.00), Boule Diagnostics (kl 8.30), Rejlers (kl 8.30), Bergs Timber (kl 13.00), Vattenfall (kl 8.00)

Utl. rapporter

Danske Bank, Nordic Semiconductor, Ford (efter USA-börsernas stängning) (kl 23.00), Amazon (efter USA-börsernas stängning), Eli Lilly (före USA-börsernas öppning), Ford, Nintendo

Övrigt

Stämmor: NAXS, Nivika Fastigheter

Fredag

Rapporter

Afry (kl 7.00), Cellavision (kl 7.20), Knowit (kl 7.30), Munters (kl 7.30), Trelleborg (kl 7.45), Assa Abloy (kl 8.00),), Kinnevik (kl 8.00), Lagercrantz (kl 8.00), Midsona (kl 8.00), Midway (kl 8.00), Nelly (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Addnode (kl 8.30), Duroc (kl 8.30), Moment Group (kl 8.30), Svedbergs (kl 8.30), Troax (kl 12.30), AAK (kl 13.00), Rottneros

Utl. rapporter

 Fiskars (kl 7.30), Carlsberg () (kl 8.00), Neles (ca kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Duroc, Stendörren (extra)Exklusive utdelning: Volati (10:00 SEK i preferensaktie, kvartalsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss