Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 6

Veckoanalys | Vecka 6

7 februari · 2022


Rapporter och centralbanker fortsatt i fokus

Vi befinner oss mitt i rapportsäsongen och vi kan konstatera att majoriteten av bolagen presenterar rapporter över vinstförväntan men slår estimaten med lägre marginal än tidigare. Inflationssiffror och centralbanksbesked ligger i marknadens fokus när centralbankerna sjösätter sina åtstramningsplaner.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter att januari blev den sämsta börsmånaden sedan pandemins början har februari startat i mer positiv anda även om det fortsatt är volatilt på börserna. Det har fortsatt ramla in kvartalsrapporter och efter att cirka 50 procent rapporterat i USA kan vi konstatera att cirka 75 procent slår vinstförväntningarna. Däremot slår bolagen estimaten med lägre marginal och försäljningen har varit ungefär 3 procent bättre och vinsterna cirka 5 procent bättre, vilket kan tolkas som att vinstcykeln mattas av något. I Norden ser vi ett liknande mönster där försäljningen varit cirka 5 procent bättre och vinsterna 7 procent bättre, samtidigt som ungefär 70 procent slår vinstförväntningarna. Det som stack ut under veckans rapporter var Facebooks (Meta) rapport där det framgick att antalet användare sjunker när yngre personer använder konkurrenternas plattformar. Även den negativa guidningen om att deras användare väntas ha en lägre aktivitet sänkte aktien 26 procent, det största dagliga värdetappet någonsin för ett amerikanskt bolag. Resultatet blev att Nasdaq noterade det största fallet sedan september 2020 under torsdagen.

US Earnings Above, In-Line, Below estimates: Q4 2021Makrostatistik

Under veckan publicerades högintressanta inflationssiffror för euroområdet för januari 2022. Inflationen kom in på 5,1 procent jämfört med 5,0 procent i december och mot väntade 4,4 procent. Samtidigt sjönk kärninflationen, rensat för mat och energi, till 2,3 från 2,6 procent men var trots allt högre än väntade 1,9 procent. Utfallen visar att mat och energipriser fått en väldigt stor effekt jämfört med i USA där det ser ut att vara mer permanenta förändringar i inflationen. Inflationsutfallet får troligtvis många att höja sina inflationsprognoser för 2022 och ECB spår att inflationen blir förhöjd under längre tid än tidigare väntat men att den faller tillbaka senare i år. Planen är att lämna räntorna till dess att stödköpsprogrammen APP och PEPP löpt ut, vilket än så länge är till slutet av 2022. Däremot höjde Bank of England styrräntan till 0,50 procent och påbörjar minskningen av sin obligationsportfölj med 825 miljarder pund genom att inte längre återinvestera förfall, och överväger också att sälja av en del av obligationerna när styrräntan når 1,0 procent. Veckan bjöd också på statistik från inköpscheferna som alltid är intressant att titta på eftersom det är framåtblickande enkäter som tenderar att vara ledande för vinsterna och vinsttillväxten. Överlag fortsätter indexen att ligga på höga nivåer. Veckan avslutades med  en överraskade stark sysselsättningsrapport som visade på 467.000 nya jobb.

Högre inflation än väntat i eurozonen
Mat och energipriser har fått en väldigt stor effekt

imageexh63.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Med risk för att låta som en trasig skiva har kommunikation från centralbankerna varit det som fångat marknadens fokus under inledningen av året, och vi bedömer att detta kommer bestå framgent, trots att vi befinner oss mitt i en högintressant rapportsäsong. Fed har fått det mesta mediautrymmet, men efter att ECB:s ordförande Lagarde uttryckte sig oväntat hökaktigt under en presskonferens förra veckan vilket sänkte marknaden blev det tydligt att även ECB:s kommunikation kommer ha stor marknadspåverkan den närmsta tiden. Utöver centralbankerna kommer fokus naturligtvis att ligga kvar på rapportsäsongen som just nu pågår. En del storbolag har antytt att bristen på halvledare börjar lätta, även om situationen fortfarande är ansträngd. Samtidigt har många bolag framför allt i USA börjat lyfta stigande löner som en allt större kostnad. Båda dessa faktorer kan ha stor påverkan på bolagens vinster framgent, och kan därför komma att ha stor marknadspåverkan i veckan. Vi kommer således att följa den här utvecklingen med intresse. Några av veckans intressanta rapporter är Pfizer, Disney och Coca-Cola i USA, Modern Times Group, Handelsbanken och SAAB i Sverige samt Astra Zeneca på den svensk-brittiska fronten.

Centralbankerna har skrämt aktiemarknaden under året
Sedan inledningen av 2021 har globala aktier dock gått mycket starktMakrostatistik

Efter ett fullspäckat schema med makrostatistik under föregående vecka blir denna vecka något lugnare, men bjuder ändå på några riktigt intressanta datapunkter. Nu under morgonen kom det kinesiska inköpschefsindexet för tjänstesektorn Caixin, som föll från 53,1 i december till 51,4  i januari. Morgonen bjöd även på siffror för den tyska industriproduktionen i december som väntades öka med 0,4 procent från november, men som istället föll med 0,3 procent, samtidigt som novembersiffran reviderades upp med 0,5 procentenheter. Torsdag blir högintressant ur ett svenskt perspektiv, då Riksbanken ger sitt räntebesked. Det vore väldigt förvånande om reporäntan ändras, men det är däremot intressant att få ta del av Riksbankens syn på den snabba ändringen i både Feds och ECB:s kommunikation på sistone. Sverige befinner sig i ett helt annat ekonomiskt läge än framför allt USA då Sveriges kärninflation fortfarande ligger under Riksbankens mål, vilket innebär att de penningpolitiska åtstramningar som är nödvändiga i USA inte är det i samma utsträckning i Sverige i dagsläget. Riksbanken påverkas dock av sina större kollegor, och således blir det intressant att höra om de börjar kommunicera med en mer hökaktig ton. Torsdagen bjuder även på amerikansk inflationsstatistik, där både inflationen och kärninflationen väntas fortsätta stiga, vilket befäster vikten för Fed att börja strama åt ekonomin.

Ingen brådska för riksbanken att höja räntan
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Linc (kl 7.00), Fabege (kl 12.00), MTG (kl 14.00), Nolato (kl 14.30)

Utl. rapporter

Aurubis (kl 7.00), Amgen (kl 22.00), Kennametal (efter USA-börsernas stängning), Take Two (efter USA-börsernas stängning)

Tisdag

Rapporter

Itab (kl 7.00), Revolutionrace (kl 7.15), Hoist (ca kl 7.30), IPC (kl 7.30), Nent (kl 7.30), Qliro (kl 7.30), Resurs (kl 7.30), Solid Försäkring (kl 7.30), Tethys Oil (kl 7.30), Tobii (kl 7.30), Tobii Dynavox (ändrat datum från 10 februari) (kl 7.30), Inwido (kl 7.45), CTT (kl 8.00), Securitas (kl 8.00), Sintercast (kl 8.00), Addtech (kl 8.15), Electra (kl 8.30), Lammhults (kl 8.30), Wallenstam (kl 13.00)

Utl. rapporter

BNP Paribas, CNH Industrial, Pfizer (före USA-börsernas öppning), Sumitomo Metal

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: IPC

Onsdag

Rapporter

Ambea (kl 7.00), SHB (kl 7.00), Collector (kl 7.30), Evolution (kl 7.30), Kindred (kl 7.30), Studsvik (ca kl 7.30), Bergman & Beving (kl 7.45), Thule (kl 7.45), Bilia (kl 8.00), Mycronic (kl 8.00), Semcon (kl 8.00), Serneke (kl 8.00), Active Biotech (kl 8.30), Arion Banki (efter börsstängning), Fenix

Utl. rapporter

Akastor (kl 7.00), XXL (kl 7.00), Pandora (kl 7.30), Sparebank 1 SR-Bank (kl 7.30), Storebrand (kl 7.30), Maersk (kl 8.00), Equinor, Lundbeck (före börsöppning), Rockwool, Sampo, Canopy Growth, Glaxosmithkline, Sappi, Smurfit Kappa, Toyota, Twilio (efter USA-börsernas stängning), Walt Disney (efter USA-börsernas stängning), Voestalpine

Övrigt

Stämmor: Actic (extra)

Torsdag

Rapporter

Pandox (kl 7.00), Haldex (kl 7.20), Betsson (kl 7.30), G5 Entertainment (kl 7.30), Mips (kl 7.30), Scandic Hotels (kl 7.30), Alimak (kl 8.00), Astra Zeneca (kl 8.00), Attendo (kl 8.00), Atrium Ljungberg (kl 8.30), Empir (kl 8.30), Transtema (kl 8.30), IAR Systems (kl 13.00), Industrivärden (cirkatid) (kl 15.00), Bong, Concordia, Heba, NGS (lunchtid), Xano

Utl. rapporter

Vestas (ca kl 8.00-8.30), DNB, Unilever (kl 8.00), Arcelor Mittal, Coca-Cola (före USA-börsernas öppning), Credit Suisse, L´Oreal (prel datum), Siemens, Twitter

Övrigt

Kapitalmarknadasdag:  Atrium Ljungberg kl 11.00-13.30

Fredag

Rapporter

Diös (kl 7.00), Eastnine (kl 7.00), Volvo Cars (kl 7.00), Saab (kl 7.30), Boliden (kl 7.45), Medicover (kl 7.45), Volati (kl 7.45), Alligator (kl 8.00), Balder (kl 8.00), Biotage (kl 8.00), Image Systems (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Vitec (ca kl 8.00), Wästbygg (kl 8.00), Cary Group (kl 8.15), Latour (kl 8.30), Pricer (kl 8.30), Millicom (kl 12.00), Fastpartner, Sagax (eftermiddag)

Övrigt

Stämmor: Compodium (extra, ändrat datum), Storytel (extra), VNV Global (extra) Kapitalmarknadsdag: Nordnet

Tokyobörsen stängd

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss