Skip to main content Skip to main navigation

Om vår analys

På Söderberg & Partners granskar vi aktörerna på den nordiska marknaden, vi analyserar och betygsätter varje lösning. På så vis kan vi välja ut de pensionslösningar, fonder och försäkringsvillkor som passar för dig som kund.

Vi bedömer löpande utbudet inom områdena fonder, fondförsäkring, livförsäkring, hållbart sparande, marknadsanalys, aktier och risk. Genom att använda en betygsskala kan våra kunder på ett enkelt och tydligt sätt se vilka produkter och lösningar vi rekommenderar och vilka vi avråder från. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg och de som vi helt avråder från får rött betyg.

Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden - mer information finns under respektive flik. 

Kontakta oss