Skip to main content Skip to main navigation

Proaktiv förvaltning

Proaktiv förvaltning

Förvaltning som följer med i uppgång och håller emot i nedgång.

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen[1] och det kan vara svårt att ha kontroll på sina investeringar när marknaden förändras snabbt.

Vår riskanalysmodell bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys erbjuda en kontroll på din riskexponering vid alla marknadssituationer. I osäkra tider kan det vara en trygghet att ta hjälp för att få svar på dina frågor och stöd att investera strategiskt.

Våra förvaltare bevakar dagligen placeringarna och ser till att det är rätt exponering mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden. Målsättningen att portföljens värde inte ska falla under fondens risknivå. Denna nivå (65, 75, 80, 85 och 90) är procentandelen av det högsta värdet av portföljen det senaste året. Detta leder till att den negativa effekten av stora börsfall begränsas, samtidigt som du får kontroll på vilken risk dina placeringar faktiskt har.[1] Daniel Waldenström (2007): Monthly Swedish stock prices and returns and bond yields 1856- 2006 - Månadsdata över börsindex, avkastningsindex och obligationsräntor i Sverige 1856-2006, Institutet för Näringslivsforskning

Förvaltningsstrategi

Proaktiv förvaltning vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära. Utifrån den risknivå du väljer bevakas löpande ditt fondsparande. Vi gör nödvändiga omviktningar i fonderna med ambitionen att du ska få en så hög avkastning som möjligt i förhållande till din riskbenägenhet.

Löpande analys av fonder och fondbolag

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder och fondbolag som finns tillgängliga för investering. På det viset sållar vi fram de produkter som har bra förutsättningar att ge dig en god framtida avkastning.

Olika risknivåer 

Förvaltningstjänsten erbjuder dig fyra risknivåer att välja mellan: Trygghet 90, 85, 80 och 75. Talen står för den grundtrygghet, den riskkontrollnivå, som du som investerare inte vill underskrida. Samtidigt innebär hög risk möjlighet till högre avkastning.

Strategi

Exempel: Trygghet 90 har en placeringsinriktning som syftar till att inte falla under 90 % av det högsta värdet den senaste tolvmånadersperioden. Trygghet 85, 80 och 75, har samma placeringsfilosofi men då med riskkontrollnivåer på 85 %, 80 % respektive 75 %. Gemensamt för alla fonder är att andelen aktiefonder, och därmed tillväxtmöjligheten, hålls så hög som möjligt utan att överskrida den på förhand bestämda maximala risken. Alla fonder kan innehålla både aktiefonder och räntefonder.

  • Strategisk allokering - Portföljens långsiktiga sammansättning anpassas för att maximera den riskjusterade avkastningen.
  • Riskkontroll - Dagligen sker kontroll av risknivån samtidigt som det görs taktiska justeringar för att säkra trygghetsnivån.
  • Utvärdering - Varje fond analyseras grundligt och i analysen ingår förvaltaranalys, stil, förmåga att hålla emot i nedgående marknad samt flera andra faktorer. Endast de bästa används till kundens portfölj.

Faktablad

Nedan finner du basfaktablad för de fonder som bygger på Proaktiv förvaltning.

    Basfakta
  A-klass C-klass
Trygghet 75 S SE EN SE EN
Trygghet 80 S SE EN SE EN
Trygghet 85 S SE EN SE EN
Trygghet 90 S SE EN SE EN
Trygghet 75 SE EN SE EN
Trygghet 80 SE EN SE EN
Trygghet 85 SE EN SE EN
Trygghet 90 SE EN SE EN
Trygghet 75 TL SE EN    
Trygghet 80 TL SE EN    
Trygghet 85 TL SE EN    
Trygghet 90 TL SE EN    
Söderberg & Partners Trygghet 75 PM SE EN SE EN
Söderberg & Partners Trygghet 80 PM SE EN    
Tillväxt 75 SE EN    
Tryghed 75 DK EN    
Contrarian 65 SE EN    


Tel: 08- 451 50 00

Mejl:info@soderbergpartners.se

Amrego I SICAV

Key Investor Information Documents (Basfaktablad för investerare)

Kurser

FondnamnNAVKursdatum
Trygghet 75 167,58 2017-06-22
Trygghet 80 155,47 2017-06-22
Trygghet 85 139,68 2017-06-22
Trygghet 90 125,96 2017-06-22
Trygghet 75 - C 104,66 2017-06-22
Trygghet 80 - C 103,61 2017-06-22
Trygghet 85 - C 102,57 2017-06-22
Trygghet 90 - C 101,62 2017-06-22
Trygghet 75 S 155,19 2017-06-22
Trygghet 80 S 143,79 2017-06-22
Trygghet 85 S 132,02 2017-06-22
Trygghet 90 S 120,50 2017-06-22
Trygghet 75 S - C 126,20 2017-06-22
Trygghet 80 S - C 120,39 2017-06-22
Trygghet 85 S - C 115,41 2017-06-22
Trygghet 90 S - C 110,69 2017-06-22
Trygghet 75 TL 193,03 2017-06-22
Trygghet 80 TL 171,60 2017-06-22
Trygghet 85 TL 147,75 2017-06-22
Trygghet 90 TL 129,83 2017-06-22
Trygghet 75 PM 177,42 2017-06-22
Trygghet 75 PM - B 114,99 2017-06-22
Trygghet 75 PM - C 122,03 2017-06-22
Trygghet 80 PM 159,29 2017-06-22
Trygghet 80 PM - B 112,47 2017-06-22
Tillväxt 75 207,75 2017-06-22
Contrarian 65 127,33 2017-06-22
Tryghed 75 112,96 2017-06-22

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss