Skip to main content Skip to main navigation

Proaktiv förvaltning

Proaktiv förvaltning

Förvaltning som följer med i uppgång och håller emot i nedgång.

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen[1] och det kan vara svårt att ha kontroll på sina investeringar när marknaden förändras snabbt.

Vår riskanalysmodell bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys erbjuda en kontroll på din riskexponering vid alla marknadssituationer. I osäkra tider kan det vara en trygghet att ta hjälp för att få svar på dina frågor och stöd att investera strategiskt.

Våra förvaltare bevakar dagligen placeringarna och ser till att det är rätt exponering mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden. Målsättningen att portföljens värde inte ska falla under fondens risknivå. Denna nivå (65, 75, 80, 85 och 90) är procentandelen av det högsta värdet av portföljen det senaste året. Detta leder till att den negativa effekten av stora börsfall begränsas, samtidigt som du får kontroll på vilken risk dina placeringar faktiskt har.[1] Daniel Waldenström (2007): Monthly Swedish stock prices and returns and bond yields 1856- 2006 - Månadsdata över börsindex, avkastningsindex och obligationsräntor i Sverige 1856-2006, Institutet för Näringslivsforskning

Förvaltningsstrategi

Proaktiv förvaltning vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära. Utifrån den risknivå du väljer bevakas löpande ditt fondsparande. Vi gör nödvändiga omviktningar i fonderna med ambitionen att du ska få en så hög avkastning som möjligt i förhållande till din riskbenägenhet.

Löpande analys av fonder och fondbolag

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder och fondbolag som finns tillgängliga för investering. På det viset sållar vi fram de produkter som har bra förutsättningar att ge dig en god framtida avkastning.

Olika risknivåer 

Förvaltningstjänsten erbjuder dig fyra risknivåer att välja mellan: Proaktiv 90, 85, 80 och 75. Talen står för den riskkontrollnivå som du som investerare inte vill underskrida. Samtidigt innebär hög risk möjlighet till högre avkastning.

Strategi

Exempel: Proaktiv 90 har en placeringsinriktning som syftar till att inte falla under 90 % av det högsta värdet den senaste tolvmånadersperioden. Proaktiv 85, 80 och 75, har samma placeringsfilosofi men då med riskkontrollnivåer på 85 %, 80 % respektive 75 %. Gemensamt för alla fonder är att andelen aktiefonder, och därmed tillväxtmöjligheten, hålls så hög som möjligt utan att överskrida den på förhand bestämda maximala risken. Alla fonder kan innehålla både aktiefonder och räntefonder.

  • Strategisk allokering - Portföljens långsiktiga sammansättning anpassas för att maximera den riskjusterade avkastningen.
  • Riskkontroll - Dagligen sker kontroll av risknivån samtidigt som det görs taktiska justeringar för att säkra risknivån.
  • Utvärdering - Varje fond analyseras grundligt och i analysen ingår förvaltaranalys, stil, förmåga att hålla emot i nedgående marknad samt flera andra faktorer. Endast de bästa används till kundens portfölj.

Hållbarhetsarbete

Här kan du läsa med om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, både på en övergripande nivå och specifikt i våra fonder.

Basfakta för investerare

Nedan finner du basfaktablad för de fonder som bygger på Proaktiv förvaltning.

Basfakta för investerare (Key investor information documents)
  A-klass B-klass C-klass S-klass
Proaktiv 75 PM SE EN     SE EN SE EN
Proaktiv 80 PM SE EN     SE EN SE EN
Proaktiv 85 S SE EN     SE EN    
Proaktiv 90 S SE EN     SE EN    
Proaktiv 75 SE EN SE EN SE EN    
Proaktiv 80 SE EN SE EN SE EN    
Proaktiv 85 SE EN SE EN SE EN    
Proaktiv 90 SE EN SE EN SE EN    
Tillväxt 75 SE EN SE EN        
Tryghed 75 DK EN            
Tryghed 90 DK EN            
Contrarian 65 SE EN SE EN        
Alternative R5 SE EN SE EN        
Alternative R2 SE EN SE EN        
Aktiv Påverkan R5 SE EN SE EN        
Aktiv Påverkan R2 SE EN SE EN        


Tel: 08- 451 50 00

Mejl:info@soderbergpartners.se

Amrego I SICAV

Basfakta för investerare (Key investor information documents)
  A-klass B-klass C-klass S-klass
Proaktiv 75 PM SE EN     SE EN SE EN
Proaktiv 80 PM SE EN     SE EN SE EN
Proaktiv 85 S SE EN     SE EN    
Proaktiv 90 S SE EN     SE EN    
Proaktiv 75 SE EN SE EN SE EN    
Proaktiv 80 SE EN SE EN SE EN    
Proaktiv 85 SE EN SE EN SE EN    
Proaktiv 90 SE EN SE EN SE EN    
Tillväxt 75 SE EN SE EN        
Tryghed 75 DK EN            
Tryghed 90 DK EN            
Contrarian 65 SE EN SE EN        
Alternative R5 SE EN SE EN        
Alternative R2 SE EN SE EN        
Aktiv Påverkan R5 SE EN SE EN        
Aktiv Påverkan R2 SE EN SE EN        

Kurser

FondnamnNAVKursdatum
Contrarian 65 - A167,672020-01-28
Contrarian 65 - B121,082020-01-28
Proaktiv 75 - A206,532020-01-28
Proaktiv 75 - B118,632020-01-28
Proaktiv 75 - C129,782020-01-28
Proaktiv 75 PM - A220,972020-01-28
Proaktiv 75 PM - B129,362019-04-24
Proaktiv 75 PM - C151,72020-01-28
Proaktiv 75 PM - S192,582020-01-28
Proaktiv 75 TL - A234,462020-01-28
Proaktiv 75 TL - B125,062020-01-28
Proaktiv 80 - A183,492020-01-28
Proaktiv 80 - B115,562020-01-28
Proaktiv 80 - C123,072020-01-28
Proaktiv 80 PM - A188,92020-01-28
Proaktiv 80 PM - B123,472019-04-24
Proaktiv 80 PM - C116,12020-01-28
Proaktiv 80 PM - S171,292020-01-28
Proaktiv 80 TL - A200,32020-01-28
Proaktiv 80 TL - B119,882020-01-28
Proaktiv 85 - A157,092020-01-28
Proaktiv 85 - B111,012020-01-28
Proaktiv 85 - C116,242020-01-28
Proaktiv 85 S - A149,392020-01-28
Proaktiv 85 S - C131,792020-01-28
Proaktiv 85 TL - A164,522020-01-28
Proaktiv 85 TL - B113,832020-01-28
Proaktiv 90 - A134,852020-01-28
Proaktiv 90 - B106,092020-01-28
Proaktiv 90 - C109,362020-01-28
Proaktiv 90 S - A128,562020-01-28
Proaktiv 90 S - C118,782020-01-28
Proaktiv 90 TL - A136,842020-01-28
Proaktiv 90 TL - B106,692020-01-28
Tillväxt 75 - A253,322020-01-28
Tillväxt 75 - B107,012020-01-28
Alternative R5 - A114,182020-01-28
Alternative R5 - B114,82020-01-28
Alternative R2 - A103,022020-01-28
Alternative R2 - B103,292020-01-28
Aktiv Påverkan R5 - A114,892020-01-28
Aktiv Påverkan R5 - B115,522020-01-28
Aktiv Påverkan R2 - A104,872020-01-28
Aktiv Påverkan R2 - B105,152020-01-28
Kontakta oss