Skip to main content Skip to main navigation

Proaktiv förvaltning

Proaktiv förvaltning

Förvaltning som följer med i uppgång och håller emot i nedgång.

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen[1] och det kan vara svårt att ha kontroll på sina investeringar när marknaden förändras snabbt.

Vår riskanalysmodell bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys erbjuda en kontroll på din riskexponering vid alla marknadssituationer. I osäkra tider kan det vara en trygghet att ta hjälp för att få svar på dina frågor och stöd att investera strategiskt.

Våra förvaltare bevakar dagligen placeringarna och ser till att det är rätt exponering mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden. Målsättningen att portföljens värde inte ska falla under fondens risknivå. Denna nivå (65, 75, 80, 85 och 90) är procentandelen av det högsta värdet av portföljen det senaste året. Detta leder till att den negativa effekten av stora börsfall begränsas, samtidigt som du får kontroll på vilken risk dina placeringar faktiskt har.[1] Daniel Waldenström (2007): Monthly Swedish stock prices and returns and bond yields 1856- 2006 - Månadsdata över börsindex, avkastningsindex och obligationsräntor i Sverige 1856-2006, Institutet för Näringslivsforskning

Förvaltningsstrategi

Proaktiv förvaltning vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära. Utifrån den risknivå du väljer bevakas löpande ditt fondsparande. Vi gör nödvändiga omviktningar i fonderna med ambitionen att du ska få en så hög avkastning som möjligt i förhållande till din riskbenägenhet.

Löpande analys av fonder och fondbolag

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder och fondbolag som finns tillgängliga för investering. På det viset sållar vi fram de produkter som har bra förutsättningar att ge dig en god framtida avkastning.

Olika risknivåer 

Förvaltningstjänsten erbjuder dig fyra risknivåer att välja mellan: Proaktiv 90, 85, 80 och 75. Talen står för den riskkontrollnivå som du som investerare inte vill underskrida. Samtidigt innebär hög risk möjlighet till högre avkastning.

Strategi

Exempel: Proaktiv 90 har en placeringsinriktning som syftar till att inte falla under 90 % av det högsta värdet den senaste tolvmånadersperioden. Proaktiv 85, 80 och 75, har samma placeringsfilosofi men då med riskkontrollnivåer på 85 %, 80 % respektive 75 %. Gemensamt för alla fonder är att andelen aktiefonder, och därmed tillväxtmöjligheten, hålls så hög som möjligt utan att överskrida den på förhand bestämda maximala risken. Alla fonder kan innehålla både aktiefonder och räntefonder.

  • Strategisk allokering - Portföljens långsiktiga sammansättning anpassas för att maximera den riskjusterade avkastningen.
  • Riskkontroll - Dagligen sker kontroll av risknivån samtidigt som det görs taktiska justeringar för att säkra risknivån.
  • Utvärdering - Varje fond analyseras grundligt och i analysen ingår förvaltaranalys, stil, förmåga att hålla emot i nedgående marknad samt flera andra faktorer. Endast de bästa används till kundens portfölj.

Hållbarhetsarbete

Här kan du läsa med om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, både på en övergripande nivå och specifikt i våra fonder.

Faktablad

Nedan finner du basfaktablad för de fonder som bygger på Proaktiv förvaltning.

Basfakta för investerare (Key investor information documents)
  A-klass B-klass C-klass
Proaktiv 75 S SE EN     SE EN
Proaktiv 80 S SE EN     SE EN
Proaktiv 85 S SE EN     SE EN
Proaktiv 90 S SE EN     SE EN
Proaktiv 75 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 80 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 85 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 90 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 75 TL SE EN SE EN    
Proaktiv 80 TL SE EN SE EN    
Proaktiv 85 TL SE EN SE EN    
Proaktiv 90 TL SE EN SE EN    
Proaktiv 75 PM SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 80 PM SE EN SE EN    
Tillväxt 75 SE EN SE EN    
Tryghed 75 DK EN        
Tryghed 90 DK EN        
Contrarian 65 SE EN SE EN    
Alternative R5 SE EN SE EN    
Alternative R2 SE EN SE EN    
Aktiv Påverkan R5 SE EN SE EN    
Aktiv Påverkan R2 SE EN SE EN    


Tel: 08- 451 50 00

Mejl:info@soderbergpartners.se

Amrego I SICAV

Basfakta för investerare (Key investor information documents)
  A-klass B-klass C-klass
Proaktiv 75 S SE EN     SE EN
Proaktiv 80 S SE EN     SE EN
Proaktiv 85 S SE EN     SE EN
Proaktiv 90 S SE EN     SE EN
Proaktiv 75 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 80 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 85 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 90 SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 75 PM SE EN SE EN SE EN
Proaktiv 80 PM SE EN SE EN    
Tillväxt 75 SE EN SE EN    
Tryghed 75 DK EN        
Tryghed 90 DK EN        
Contrarian 65 SE EN SE EN    
Alternative R5 SE EN SE EN    
Alternative R2 SE EN SE EN    
Aktiv Påverkan R5 SE EN SE EN    
Aktiv Påverkan R2 SE EN SE EN    

Kurser

FondnamnNAVKursdatum
Contrarian 65 A130,272018-12-11
Contrarian 65 B93,652018-12-11
Proaktiv 75 A170,122018-12-11
Proaktiv 75 B97,272018-12-11
Proaktiv 75 C106,452018-12-11
Proaktiv 75 PM180,272018-12-11
Proaktiv 75 PM - B117,272018-12-11
Proaktiv 75 PM C123,712018-12-11
Proaktiv 75 S157,332018-12-11
Proaktiv 75 S C128,432018-12-11
Proaktiv 75 TL A194,232018-12-11
Proaktiv 75 TL B103,142018-12-11
Proaktiv 80 A156,882018-12-11
Proaktiv 80 B98,362018-12-11
Proaktiv 80 C104,762018-12-11
Proaktiv 80 PM160,922018-12-11
Proaktiv 80 PM - B114,132018-12-11
Proaktiv 80 S145,662018-12-11
Proaktiv 80 S C122,312018-12-11
Proaktiv 80 TL A171,592018-12-11
Proaktiv 80 TL B102,242018-12-11
Proaktiv 85 A140,112018-12-11
Proaktiv 85 B98,562018-12-11
Proaktiv 85 C103,242018-12-11
Proaktiv 85 S132,482018-12-11
Proaktiv 85 S C116,322018-12-11
Proaktiv 85 TL A146,592018-12-11
Proaktiv 85 TL B100,972018-12-11
Proaktiv 90 A125,622018-12-11
Proaktiv 90 B98,62018-12-11
Proaktiv 90 C101,542018-12-11
Proaktiv 90 S119,712018-12-11
Proaktiv 90 S C110,112018-12-11
Proaktiv 90 TL A128,252018-12-11
Proaktiv 90 TL B99,772018-12-11
Tillväxt 75211,412018-12-11
Tillväxt 75 B88,912018-12-11
Movestic SICAV Proaktiv 75 M I SEK129,392018-12-10
Movestic SICAV Proaktiv 80 M I SEK122,842018-12-10
Movestic SICAV Proaktiv 85 M I SEK115,212018-12-10
Movestic SICAV Proaktiv 90 M I SEK105,622018-12-10
Alternative R594,282018-12-11
Alternative R5 B94,372018-12-11
Alternative R298,182018-12-11
Alternative R2 B98,222018-12-11
Aktiv Påverkan R589,912018-12-11
Aktiv Påverkan R5 B89,992018-12-11
Aktiv Påverkan R297,112018-12-11
Aktiv Påverkan R2 B97,152018-12-11

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Information om hur Söderberg & Partners Asset Management S.A. behandlar personuppgifter hittar du nedan.

Privacy notice

Kontakta oss